HISTORIA REKLAMY ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM OGŁOSZEŃ REKLAMOWYCH WYDAWANYCH W GALICJI POD KONIEC XIX

licenciate
dc.abstract.enThe aim of this thesis is to explore and evaluate the development of advertising in history and to scope a structure and content of advertisements in Galicia towards the end of XIX century. Analyzed problem base on the present-day premises of marketing. The history of advertisement started in the ancient world and the next important step was the invention of printing in XV century. However the latter-day meaning of word “advertisement” developed in the middle of XIX century with mass communication, the Industrial Revolution and the first commonly known brands. The advertisement developed dynamically in XX century thanks to the use of news media: radio, TV and Internet. On the basis of 176 advertisements printed in “Krakowianka. Ilustrowany kalednarz na rok 1891” the analysis of print advertising have been discussed . It was applied the method of content analysis. Both industrialists and merchants advertised in this calendar. This type of advertisement was clearly dominated by an informative function but there also appear same elements of persuasion. It was to engage the reader’s attention by an attractive form, font and seldom illustrations. It was to use value-laden terms, to boast about awards and to plead authorities.pl
dc.abstract.plCelem pracy jest zbadanie rozwoju reklamy na przestrzeni dziejów oraz przyjrzenie się strukturze i treści ogłoszeń reklamowych w Galicji pod koniec XIX w. Na problemy badawcze próbuje się spojrzeć z perspektywy dzisiejszych założeń marketingu. Historia reklamy sięga swoimi korzeniami do starożytności, a kolejnym ważnym krokiem było wynalezienie druku w XV w. Jednak w dzisiejszym znaczeniu tego słowa reklama powstała w II połowie XIX w. wraz z masową komunikacją, rewolucją przemysłową i pierwszymi powszechnie znanymi markami. W XX w. przeżywała dynamiczny rozwój dzięki wykorzystaniu nowych nośników informacji takich jak: radio, telewizja i Internet. Do analizy reklamy drukowanej w Galicji wybrano 176 ogłoszeń reklamowych zamieszczonych w „Krakowiance. Ilustrowanym kalendarzu polskim na rok 1891”, stosując przy tym metodę analizy zawartości. Na łamach kalendarza reklamowali się zarówno przemysłowcy jak i handlowcy. W reklamie tego typu wyraźnie dominowała funkcja informacyjna, ale pojawiały się pewne elementy perswazji. Starano się przyciągnąć uwagę czytelnika atrakcyjną formą, czcionką oraz rzadziej ilustracjami. Używano określeń wartościujących, chwalono się zdobytymi nagrodami oraz powoływano się na autorytety.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorKlima, Janina - 128843 pl
dc.contributor.authorBłajda, Izabelapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerBudzanowska-Drzewiecka, Małgorzata - 174223 pl
dc.contributor.reviewerKlima, Janina - 128843 pl
dc.date.accessioned2020-07-25T03:46:53Z
dc.date.available2020-07-25T03:46:53Z
dc.date.submitted2014-09-16pl
dc.fieldofstudyzarządzaniepl
dc.fieldofstudyzarządzanie personelempl
dc.identifier.apddiploma-90099-113254pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/198385
dc.languagepolpl
dc.subject.enGalicia - history of advertising - marketing - advertisementpl
dc.subject.plGalicja - historia reklamy - marketing - reklamapl
dc.titleHISTORIA REKLAMY ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM OGŁOSZEŃ REKLAMOWYCH WYDAWANYCH W GALICJI POD KONIEC XIXpl
dc.title.alternativeHistory of advertising with taking into a specific consideration advertisements published in Galicia towards the end of XIX centurypl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of this thesis is to explore and evaluate the development of advertising in history and to scope a structure and content of advertisements in Galicia towards the end of XIX century. Analyzed problem base on the present-day premises of marketing. The history of advertisement started in the ancient world and the next important step was the invention of printing in XV century. However the latter-day meaning of word “advertisement” developed in the middle of XIX century with mass communication, the Industrial Revolution and the first commonly known brands. The advertisement developed dynamically in XX century thanks to the use of news media: radio, TV and Internet. On the basis of 176 advertisements printed in “Krakowianka. Ilustrowany kalednarz na rok 1891” the analysis of print advertising have been discussed . It was applied the method of content analysis. Both industrialists and merchants advertised in this calendar. This type of advertisement was clearly dominated by an informative function but there also appear same elements of persuasion. It was to engage the reader’s attention by an attractive form, font and seldom illustrations. It was to use value-laden terms, to boast about awards and to plead authorities.
dc.abstract.plpl
Celem pracy jest zbadanie rozwoju reklamy na przestrzeni dziejów oraz przyjrzenie się strukturze i treści ogłoszeń reklamowych w Galicji pod koniec XIX w. Na problemy badawcze próbuje się spojrzeć z perspektywy dzisiejszych założeń marketingu. Historia reklamy sięga swoimi korzeniami do starożytności, a kolejnym ważnym krokiem było wynalezienie druku w XV w. Jednak w dzisiejszym znaczeniu tego słowa reklama powstała w II połowie XIX w. wraz z masową komunikacją, rewolucją przemysłową i pierwszymi powszechnie znanymi markami. W XX w. przeżywała dynamiczny rozwój dzięki wykorzystaniu nowych nośników informacji takich jak: radio, telewizja i Internet. Do analizy reklamy drukowanej w Galicji wybrano 176 ogłoszeń reklamowych zamieszczonych w „Krakowiance. Ilustrowanym kalendarzu polskim na rok 1891”, stosując przy tym metodę analizy zawartości. Na łamach kalendarza reklamowali się zarówno przemysłowcy jak i handlowcy. W reklamie tego typu wyraźnie dominowała funkcja informacyjna, ale pojawiały się pewne elementy perswazji. Starano się przyciągnąć uwagę czytelnika atrakcyjną formą, czcionką oraz rzadziej ilustracjami. Używano określeń wartościujących, chwalono się zdobytymi nagrodami oraz powoływano się na autorytety.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Klima, Janina - 128843
dc.contributor.authorpl
Błajda, Izabela
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Budzanowska-Drzewiecka, Małgorzata - 174223
dc.contributor.reviewerpl
Klima, Janina - 128843
dc.date.accessioned
2020-07-25T03:46:53Z
dc.date.available
2020-07-25T03:46:53Z
dc.date.submittedpl
2014-09-16
dc.fieldofstudypl
zarządzanie
dc.fieldofstudypl
zarządzanie personelem
dc.identifier.apdpl
diploma-90099-113254
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/198385
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Galicia - history of advertising - marketing - advertisement
dc.subject.plpl
Galicja - historia reklamy - marketing - reklama
dc.titlepl
HISTORIA REKLAMY ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM OGŁOSZEŃ REKLAMOWYCH WYDAWANYCH W GALICJI POD KONIEC XIX
dc.title.alternativepl
History of advertising with taking into a specific consideration advertisements published in Galicia towards the end of XIX century
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
185
Views per month
Views per city
Warsaw
46
Krakow
19
Wroclaw
17
Poznan
14
Szczecin
11
Gdansk
6
Jedlicze
5
Lodz
4
Bydgoszcz
3
Bielsko-Biala
2

No access

No Thumbnail Available