Prawo wobec herezji - rzymski antyk i łacińskie średniowiecze

master
dc.abstract.enThe work discusses legal responses to the phenomenon of heresy. In the first part, it includes constitutions of Christian Roman emperors in which various sanctions against heterodox groups were formulated. It also includes non-normative sources to depict historical realities and introduce a religious studies perspective.Part II, on the other hand focuses on the medieval era. The issue of heresy during this period is presented in a multidimensional way through the examination of sources of state law, documents issued by popes, and ecumenical councils.pl
dc.abstract.plPraca przedstawia reakcje prawa na zjawisko herezji. W części pierwszej znalazły się konstytucje cesarzy chrześcijańskiego Rzymu, w których sformułowano rozliczne sankcje przeciwko heterodoksyjnym grupom. Zamieszczone zostały także źródła niemające charakteru normatywnego, służące ukazaniu realiów historycznych oraz wprowadzające perspektywę religioznawczą. Cześć II traktuje z kolei o czasach średniowiecznych. Problem herezji w tej epoce został ukazany wielowymiarowo poprzez wskazanie źródeł prawa państwowego, dokumentów wydawanych przez papieży oraz sobory powszechne.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorMikuła, Maciej - 134655 pl
dc.contributor.authorZygoń, Szymonpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerMikuła, Maciej - 134655 pl
dc.contributor.reviewerZarzycki, Zdzisław - 132869 pl
dc.date.accessioned2024-02-29T21:31:47Z
dc.date.available2024-02-29T21:31:47Z
dc.date.submitted2024-02-27pl
dc.fieldofstudyprawopl
dc.identifier.apddiploma-170343-247830pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/327567
dc.languagepolpl
dc.subject.enheresy, inquisition, middle ages, ecclesiastical law, Jan Hus, arianismpl
dc.subject.plherezja, inkwizycja, średniowiecze, prawo wyznaniowe, Jan Hus, arianizmpl
dc.titlePrawo wobec herezji - rzymski antyk i łacińskie średniowieczepl
dc.title.alternativeLaw Against Heresy - Roman Antiquity and the Latin Middle Agespl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The work discusses legal responses to the phenomenon of heresy. In the first part, it includes constitutions of Christian Roman emperors in which various sanctions against heterodox groups were formulated. It also includes non-normative sources to depict historical realities and introduce a religious studies perspective.Part II, on the other hand focuses on the medieval era. The issue of heresy during this period is presented in a multidimensional way through the examination of sources of state law, documents issued by popes, and ecumenical councils.
dc.abstract.plpl
Praca przedstawia reakcje prawa na zjawisko herezji. W części pierwszej znalazły się konstytucje cesarzy chrześcijańskiego Rzymu, w których sformułowano rozliczne sankcje przeciwko heterodoksyjnym grupom. Zamieszczone zostały także źródła niemające charakteru normatywnego, służące ukazaniu realiów historycznych oraz wprowadzające perspektywę religioznawczą. Cześć II traktuje z kolei o czasach średniowiecznych. Problem herezji w tej epoce został ukazany wielowymiarowo poprzez wskazanie źródeł prawa państwowego, dokumentów wydawanych przez papieży oraz sobory powszechne.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Mikuła, Maciej - 134655
dc.contributor.authorpl
Zygoń, Szymon
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Mikuła, Maciej - 134655
dc.contributor.reviewerpl
Zarzycki, Zdzisław - 132869
dc.date.accessioned
2024-02-29T21:31:47Z
dc.date.available
2024-02-29T21:31:47Z
dc.date.submittedpl
2024-02-27
dc.fieldofstudypl
prawo
dc.identifier.apdpl
diploma-170343-247830
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/327567
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
heresy, inquisition, middle ages, ecclesiastical law, Jan Hus, arianism
dc.subject.plpl
herezja, inkwizycja, średniowiecze, prawo wyznaniowe, Jan Hus, arianizm
dc.titlepl
Prawo wobec herezji - rzymski antyk i łacińskie średniowiecze
dc.title.alternativepl
Law Against Heresy - Roman Antiquity and the Latin Middle Ages
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
4
Views per month
Views per city
Piaski
2
Gdansk
1
Warsaw
1

No access

No Thumbnail Available
Collections