Police legitimacy, procedural justice, and cooperation with the police : a Polish perspective

2014
journal article
article
dc.abstract.enThe paper presents the key findings of the research conducted in Poland in 2013 within the framework of the international project titled “Legitimacy Policing and Criminal Justice in Central and Eastern Europe”. The main purpose of the study was to investigate whether and to what extent the process-based models of policing research hypotheses were supported in the Polish context. More specifically, the research examined influences of the main factors that shape the perception of police legitimacy and the impact of police legitimacy on public cooperation with the police.The study uses data from a web-survey conducted among 506 students of law, security, and administration from 11 higher-education institutions in Poland. A series of correlation coefficients and regression models were used in order to examine the relations between all variables and test the research hypothesis derived from the process-based model of policing.The analyses showed that procedural fairness of the police has the largest impact on police legitimacy. Furthermore, the attitude towards procedural justice has the strongest influence on the students’ trust in the police. Less equivocal are the connections between police legitimacy and cooperation with the police. Regression models proved only the influences of police effectiveness and an obligation to obey the law on the willingness to cooperate with the police.The results of the study can offer recommendations for the Polish police, which may be a starting point for promoting fair and just practices, as well as for improving cooperation with the police and other law-related behaviour. The current study extends prior research in two ways. First, the presented research significantly contributes to a growing body of literature that tests the process-based model of a policing hypothesis in research settings outside the United States of America. Second, this study may lead to the redefining of the concept of (police) legitimacy.pl
dc.abstract.otherPrispevek predstavlja ključne ugotovitve raziskave, opravljene na Poljskem v letu 2013 v okviru mednarodnega projekta z naslovom “Legitimnost policijske dejavnosti in kazenskega pravosodja v srednji in vzhodni Evropi”. Glavni namen raziskave je bil ugotoviti, ali in v kolikšni meri so bile raziskovalne hipoteze o na procesu temelječem modelu policijske dejavnosti potrjene v poljskem kontekstu. Natančneje, raziskava je preučila vplive glavnih dejavnikov, ki oblikujejo dojemanje legitimnosti policije, in vpliv legitimnosti policije na sodelovanje javnosti s policijo. Študija uporablja podatke iz spletne ankete, izvedene med 506 študenti prava, varnostnih in administrativnih ved z 11 visokošolskih zavodov na Poljskem. Avtorji so uporabili niz koeficientov korelacije in regresijskih modelov, da bi preučili odnose med vsemi spremenljivkami in preverili raziskovalno hipotezo, ki izhaja iz modela na procesu temelječe policijske dejavnosti. Analize so pokazale, da ima postopkovna pravičnost policije največji vpliv na legitimnost policije. Poleg tega ima odnos do postopkovne pravičnosti najmočnejši vpliv na zaupanje študentov v policijo. Manj dvoumne so povezave med legitimnostjo policije in sodelovanjem s policijo. Regresijski modeli so pokazali le vpliv učinkovitosti policije in obveznosti spoštovati zakone na pripravljenost sodelovati s policijo. Rezultati študije lahko ponudijo priporočila poljski policiji, ki so lahko izhodišče za spodbujanje poštene in pravične prakse ter za izboljšanje sodelovanja s policijo in drugega s pravnimi normami povezanega vedenja. Sedanja študija podaljšuje predhodne raziskave na dva načina. Prvič, predstavljena raziskava pomembno prispeva k obsegu literature, ki testira hipoteze o na procesu temelječem modelu policijske dejavnosti v raziskovalnih okoljih zunaj Združenih držav Amerike. Drugič, ta študija lahko vodi do redefiniranja pojma legitimnosti policije.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracji : Katedra Socjologii Prawapl
dc.contributor.authorCzapska, Janina - 127626 pl
dc.contributor.authorRadomska, Ewa - 109516 pl
dc.contributor.authorWójcik, Daria - 153164 pl
dc.date.accession2016-03-11pl
dc.date.accessioned2016-04-13T09:46:23Z
dc.date.available2016-04-13T09:46:23Z
dc.date.issued2014pl
dc.date.openaccess0
dc.description.accesstimew momencie opublikowania
dc.description.number4pl
dc.description.physical453-470pl
dc.description.points4pl
dc.description.publication1,2pl
dc.description.versionostateczna wersja wydawcy
dc.identifier.eissn2232-2981pl
dc.identifier.issn1580-0253pl
dc.identifier.urihttp://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/23934
dc.identifier.weblinkhttp://www.fvv.um.si/rv/arhiv/2014-4/04_Czapska_Radomska_Wojcik.pdfpl
dc.languageengpl
dc.language.containerslvpl
dc.rightsUdzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska*
dc.rights.licenceCC-BY
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode*
dc.share.typeotwarte czasopismo
dc.subject.enprocedural justicepl
dc.subject.enpolice legitimacypl
dc.subject.encooperation with the policepl
dc.subject.enprocess-based modelpl
dc.subject.enPolandpl
dc.subject.otherpostopkovna pravičnostpl
dc.subject.otherlegitimnost policijepl
dc.subject.othersodelovanje s policijopl
dc.subject.otherna procesu temelječ modelpl
dc.subject.otherPoljskapl
dc.subject.plsprawiedliwość proceduralnapl
dc.subject.pllegitymizacja policjipl
dc.subject.plwspółpraca z policjąpl
dc.subject.plprocesowy model policjipl
dc.subject.plPolskapl
dc.subtypeArticlepl
dc.titlePolice legitimacy, procedural justice, and cooperation with the police : a Polish perspectivepl
dc.title.journalVarstvoslovjepl
dc.typeJournalArticlepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The paper presents the key findings of the research conducted in Poland in 2013 within the framework of the international project titled “Legitimacy Policing and Criminal Justice in Central and Eastern Europe”. The main purpose of the study was to investigate whether and to what extent the process-based models of policing research hypotheses were supported in the Polish context. More specifically, the research examined influences of the main factors that shape the perception of police legitimacy and the impact of police legitimacy on public cooperation with the police.The study uses data from a web-survey conducted among 506 students of law, security, and administration from 11 higher-education institutions in Poland. A series of correlation coefficients and regression models were used in order to examine the relations between all variables and test the research hypothesis derived from the process-based model of policing.The analyses showed that procedural fairness of the police has the largest impact on police legitimacy. Furthermore, the attitude towards procedural justice has the strongest influence on the students’ trust in the police. Less equivocal are the connections between police legitimacy and cooperation with the police. Regression models proved only the influences of police effectiveness and an obligation to obey the law on the willingness to cooperate with the police.The results of the study can offer recommendations for the Polish police, which may be a starting point for promoting fair and just practices, as well as for improving cooperation with the police and other law-related behaviour. The current study extends prior research in two ways. First, the presented research significantly contributes to a growing body of literature that tests the process-based model of a policing hypothesis in research settings outside the United States of America. Second, this study may lead to the redefining of the concept of (police) legitimacy.
dc.abstract.otherpl
Prispevek predstavlja ključne ugotovitve raziskave, opravljene na Poljskem v letu 2013 v okviru mednarodnega projekta z naslovom “Legitimnost policijske dejavnosti in kazenskega pravosodja v srednji in vzhodni Evropi”. Glavni namen raziskave je bil ugotoviti, ali in v kolikšni meri so bile raziskovalne hipoteze o na procesu temelječem modelu policijske dejavnosti potrjene v poljskem kontekstu. Natančneje, raziskava je preučila vplive glavnih dejavnikov, ki oblikujejo dojemanje legitimnosti policije, in vpliv legitimnosti policije na sodelovanje javnosti s policijo. Študija uporablja podatke iz spletne ankete, izvedene med 506 študenti prava, varnostnih in administrativnih ved z 11 visokošolskih zavodov na Poljskem. Avtorji so uporabili niz koeficientov korelacije in regresijskih modelov, da bi preučili odnose med vsemi spremenljivkami in preverili raziskovalno hipotezo, ki izhaja iz modela na procesu temelječe policijske dejavnosti. Analize so pokazale, da ima postopkovna pravičnost policije največji vpliv na legitimnost policije. Poleg tega ima odnos do postopkovne pravičnosti najmočnejši vpliv na zaupanje študentov v policijo. Manj dvoumne so povezave med legitimnostjo policije in sodelovanjem s policijo. Regresijski modeli so pokazali le vpliv učinkovitosti policije in obveznosti spoštovati zakone na pripravljenost sodelovati s policijo. Rezultati študije lahko ponudijo priporočila poljski policiji, ki so lahko izhodišče za spodbujanje poštene in pravične prakse ter za izboljšanje sodelovanja s policijo in drugega s pravnimi normami povezanega vedenja. Sedanja študija podaljšuje predhodne raziskave na dva načina. Prvič, predstavljena raziskava pomembno prispeva k obsegu literature, ki testira hipoteze o na procesu temelječem modelu policijske dejavnosti v raziskovalnih okoljih zunaj Združenih držav Amerike. Drugič, ta študija lahko vodi do redefiniranja pojma legitimnosti policije.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji : Katedra Socjologii Prawa
dc.contributor.authorpl
Czapska, Janina - 127626
dc.contributor.authorpl
Radomska, Ewa - 109516
dc.contributor.authorpl
Wójcik, Daria - 153164
dc.date.accessionpl
2016-03-11
dc.date.accessioned
2016-04-13T09:46:23Z
dc.date.available
2016-04-13T09:46:23Z
dc.date.issuedpl
2014
dc.date.openaccess
0
dc.description.accesstime
w momencie opublikowania
dc.description.numberpl
4
dc.description.physicalpl
453-470
dc.description.pointspl
4
dc.description.publicationpl
1,2
dc.description.version
ostateczna wersja wydawcy
dc.identifier.eissnpl
2232-2981
dc.identifier.issnpl
1580-0253
dc.identifier.uri
http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/23934
dc.identifier.weblinkpl
http://www.fvv.um.si/rv/arhiv/2014-4/04_Czapska_Radomska_Wojcik.pdf
dc.languagepl
eng
dc.language.containerpl
slv
dc.rights*
Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska
dc.rights.licence
CC-BY
dc.rights.uri*
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode
dc.share.type
otwarte czasopismo
dc.subject.enpl
procedural justice
dc.subject.enpl
police legitimacy
dc.subject.enpl
cooperation with the police
dc.subject.enpl
process-based model
dc.subject.enpl
Poland
dc.subject.otherpl
postopkovna pravičnost
dc.subject.otherpl
legitimnost policije
dc.subject.otherpl
sodelovanje s policijo
dc.subject.otherpl
na procesu temelječ model
dc.subject.otherpl
Poljska
dc.subject.plpl
sprawiedliwość proceduralna
dc.subject.plpl
legitymizacja policji
dc.subject.plpl
współpraca z policją
dc.subject.plpl
procesowy model policji
dc.subject.plpl
Polska
dc.subtypepl
Article
dc.titlepl
Police legitimacy, procedural justice, and cooperation with the police : a Polish perspective
dc.title.journalpl
Varstvoslovje
dc.typepl
JournalArticle
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
30
Views per month
Views per city
Plymouth
7
Krakow
2
Colchester
1
Davao City
1
Gwangjin-gu
1
Hamilton
1
Ljubljana
1
Mogadishu
1
Prague
1
Sanderstead
1
Downloads
czapska_radomska_wojcik_police_legitimacy_procedural_justice.pdf
21