Hotel jako podmiot gospodarczy na tle systemu podatkowego w Polsce 2010/2011

master
dc.abstract.enI in my thesis I attempted to show that taxes play very essential part in activity of every economic subject. The financial manager and further the board of a given firm has to be well - versed in current tax regulations. The ignorance of detailed solutions within the range of taxes does not exempt from responsibility in this range. Detailed solutions relating taxes change in time and need to be regulated in this range with amended legal acts.In economic range, including technical- financial and legal, taxes are the money, compulsory, irreclaimable and gratuitous general payments imposed and collected by the state or different public offices on the basis of legal regulations defining their amount, deadlines and different conditions of their imposing and taking.I will concentrate on problems of taxes in small firms. As a firm leading economic activity I’ll take a family hotel with gastronomic activity. I will try to considertheoretically what are the sources of income in such firm and what part taxes play in performing their activity. I’ll make analysis on the example of the group of hotel’s Donimirski Boutique Hotels.pl
dc.abstract.otherW mojej pracy postaram się wykazać, że podatki odgrywają bardzo istotną rolę w działalności każdego podmiotu gospodarczego. Menager finansowy, a dalej zarząd danej firmy, musi być doskonale zorientowany w obowiązujących regulacjach podatkowych. Nieznajomość rozwiązań szczegółowych z zakresu podatków nie zwalnia z odpowiedzialności w tym zakresie. Rozwiązania szczegółowe dotyczące podatków zmieniają się w czasie i są regulowane aktami prawnymi w tym zakresie. W ujęciu ekonomicznym, w tym techniczno-finansowym i prawnym, podatki są to pieniężne, przymusowe, bezzwrotne i nieodpłatne ogólne świadczenia nakładane i pobierane przez państwo lub inne organy publiczno-prawne na podstawie przepisów prawnych określających wysokość, terminy i inne warunki ich nakładania i pobierania. Skoncentruję się na problematyce podatków w małej firmie. Jako przykład firmy prowadzącej działalność gospodarczą będzie hotel rodzinny z prowadzeniem gastronomii. Spróbuję rozważyć teoretycznie jakie są źródła przychodów w takiej firmie i jaką rolę odgrywają podatki w prowadzonej działalności. Analizy dokonam na przykładzie grupy hoteli Donimirski Boutique Hotels.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.contributor.advisorSroślak, Grzegorz - 173757 pl
dc.contributor.authorRajska, Martapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerWszendybył-Skulska, Ewa - 132794 pl
dc.contributor.reviewerSroślak, Grzegorz - 173757 pl
dc.date.accessioned2020-07-14T20:37:38Z
dc.date.available2020-07-14T20:37:38Z
dc.date.submitted2011-09-08pl
dc.fieldofstudyzarządzanie w turystycepl
dc.identifier.apddiploma-56224-119791pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/170662
dc.subject.enHotel, taxes, family businespl
dc.subject.otherHotel, System podatkowy, przedsiębiorstwo rodzinnepl
dc.titleHotel jako podmiot gospodarczy na tle systemu podatkowego w Polsce 2010/2011pl
dc.title.alternativeThe hotel as the business entity relating to the tax system in Poland 2010 / 2011pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
I in my thesis I attempted to show that taxes play very essential part in activity of every economic subject. The financial manager and further the board of a given firm has to be well - versed in current tax regulations. The ignorance of detailed solutions within the range of taxes does not exempt from responsibility in this range. Detailed solutions relating taxes change in time and need to be regulated in this range with amended legal acts.In economic range, including technical- financial and legal, taxes are the money, compulsory, irreclaimable and gratuitous general payments imposed and collected by the state or different public offices on the basis of legal regulations defining their amount, deadlines and different conditions of their imposing and taking.I will concentrate on problems of taxes in small firms. As a firm leading economic activity I’ll take a family hotel with gastronomic activity. I will try to considertheoretically what are the sources of income in such firm and what part taxes play in performing their activity. I’ll make analysis on the example of the group of hotel’s Donimirski Boutique Hotels.
dc.abstract.otherpl
W mojej pracy postaram się wykazać, że podatki odgrywają bardzo istotną rolę w działalności każdego podmiotu gospodarczego. Menager finansowy, a dalej zarząd danej firmy, musi być doskonale zorientowany w obowiązujących regulacjach podatkowych. Nieznajomość rozwiązań szczegółowych z zakresu podatków nie zwalnia z odpowiedzialności w tym zakresie. Rozwiązania szczegółowe dotyczące podatków zmieniają się w czasie i są regulowane aktami prawnymi w tym zakresie. W ujęciu ekonomicznym, w tym techniczno-finansowym i prawnym, podatki są to pieniężne, przymusowe, bezzwrotne i nieodpłatne ogólne świadczenia nakładane i pobierane przez państwo lub inne organy publiczno-prawne na podstawie przepisów prawnych określających wysokość, terminy i inne warunki ich nakładania i pobierania. Skoncentruję się na problematyce podatków w małej firmie. Jako przykład firmy prowadzącej działalność gospodarczą będzie hotel rodzinny z prowadzeniem gastronomii. Spróbuję rozważyć teoretycznie jakie są źródła przychodów w takiej firmie i jaką rolę odgrywają podatki w prowadzonej działalności. Analizy dokonam na przykładzie grupy hoteli Donimirski Boutique Hotels.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.contributor.advisorpl
Sroślak, Grzegorz - 173757
dc.contributor.authorpl
Rajska, Marta
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Wszendybył-Skulska, Ewa - 132794
dc.contributor.reviewerpl
Sroślak, Grzegorz - 173757
dc.date.accessioned
2020-07-14T20:37:38Z
dc.date.available
2020-07-14T20:37:38Z
dc.date.submittedpl
2011-09-08
dc.fieldofstudypl
zarządzanie w turystyce
dc.identifier.apdpl
diploma-56224-119791
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/170662
dc.subject.enpl
Hotel, taxes, family busines
dc.subject.otherpl
Hotel, System podatkowy, przedsiębiorstwo rodzinne
dc.titlepl
Hotel jako podmiot gospodarczy na tle systemu podatkowego w Polsce 2010/2011
dc.title.alternativepl
The hotel as the business entity relating to the tax system in Poland 2010 / 2011
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
7
Views per month
Views per city
Wroclaw
2
Dublin
1
Gdansk
1
Shanghai
1
Szczecin
1
Wieliczka
1

No access

No Thumbnail Available