Porównawcza analiza fitochemiczna dwóch odmian Ardisia crenata

master
dc.abstract.enThe purpose of the research was a phytochemical analysis of two varieties of Ardisia crenata (Myrsinaceae). One variety has red fruits and the second one has white fruits. The plant is used in Traditional Chinese Medicine (Radix Ardisiae Crenatae) and outside of Asia as an ornamental plant. In some regions of the world Ardisia crenata is classified as a dangerous invasive species.The research was conducted on four plant parts from every variety: leaves (folium), stems (caulis), fruits (fructus), roots (radix). The test material was crushed and then dried at room temperature. Materials were tested for flavonoids, phenolic acids, anthocyanins, tannins, coumarins, saponoses, triterpenes and sterols, antacids, alkaloids and benzoquinones. The main test methods were the characteristic reactions of the various groups of compounds and TLC thin-layer chromatography. The results of the study suggest the presence of isoquercitrin flavonoid in leaves of both variations. After performing characteristic group reactions phenolic acids have been identified. Tannins are also present in the plant. According to the literature data, saponoses have also been identified, the contents of which in the case of both varieties were the largest in the roots. The leaves of both varieties contain benzoquinone embelin, which has analgesic, antimicrobial and antitumor properties. None of the materials gave a positive reaction to the occurrence of alkaloids or antranoids. Anthocyanins were found exclusively in the fruit of the red color variety. One study suggests the presence of small amounts of scopoletin (coumarin) in the stem of the white fruit variety, while the absence of this compound in the red fruit variety.Studies on the presence of individual compounds allowed to assume slight differences in the chemical composition of the materials from both Ardisia crenata varieties.pl
dc.abstract.plTematem pracy jest analiza fitochemiczna dwóch odmian rośliny Ardisia crenata (Myrsinaceae). Jedna z odmian wytwarza owoce o barwie czerwonej, druga o barwie białej. Roślina ta używana jest w tradycyjnej medycynie chińskiej (Radix Ardisiae Crenatae) oraz, poza Azją, jako roślina ozdobna. W niektórych regionach Ardisia crenata jest klasyfikowana jako niebezpieczna roślina inwazyjna. Badaniom poddano cztery surowce z każdej odmiany: liście (folium), łodygi (caulis), owoce (fructus) oraz korzenie (radix). Materiał do badań rozdrobniono, a następnie wysuszono w temperaturze pokojowej. Surowce badano na obecność: flawonoidów, fenolokwasów, antocyjanów, garbników, kumaryn, saponozydów, triterpenów i steroli, antrazwiązków, alkaloidów oraz benzochinonów. Głównymi metodami badań były reakcje charakterystyczne poszczególnych grup związków oraz chromatografia cienkowarstwowa TLC.Wyniki badań sugerują obecność flawonoidu izokwercytryny w liściach obu odmian rośliny. Po przeprowadzeniu reakcji charakterystycznych stwierdzono występowanie nieokreślonych fenolokwasów. W roślinie obecne są również garbniki. Zgodnie z danymi literaturowymi zidentyfikowano także saponozydy, których zawartości, w przypadku obu odmian, największe były w korzeniach. W liściach obu odmian występuje benzochinon embelina, która posiada właściwości przeciwbólowe, przeciwbakteryjne oraz przeciwnowotworowe. Żaden z surowców nie dał pozytywnej reakcji na występowanie związków z grup alkaloidów lub antrazwiązków. Antocyjany stwierdzono wyłącznie w owocach odmiany o czerwonej barwie. Jedno z badań sugeruje obecność niewielkich ilości skopoletyny (kumaryna) w łodydze odmiany o białych owocach, natomiast brak tego związku w odmianie o czerwonych owocach.Badania obecności poszczególnych związków pozwoliły na stwierdzenie niewielkich różnic w składzie chemicznym surowców obu odmian Ardisia crenata.pl
dc.affiliationWydział Farmaceutycznypl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorGalanty, Agnieszka - 129437 pl
dc.contributor.authorMatczuk, Kamilpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WFOAM2pl
dc.contributor.reviewerGalanty, Agnieszka - 129437 pl
dc.contributor.reviewerPodolak, Irma - 133183 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T04:46:10Z
dc.date.available2020-07-27T04:46:10Z
dc.date.submitted2017-06-30pl
dc.fieldofstudyfarmacjapl
dc.identifier.apddiploma-112234-187896pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/217871
dc.languagepolpl
dc.subject.enArdisia crenata, Myrsinaceae, Saponinspl
dc.subject.plArdisia crenata, Myrsinaceae, Saponinypl
dc.titlePorównawcza analiza fitochemiczna dwóch odmian Ardisia crenatapl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The purpose of the research was a phytochemical analysis of two varieties of Ardisia crenata (Myrsinaceae). One variety has red fruits and the second one has white fruits. The plant is used in Traditional Chinese Medicine (Radix Ardisiae Crenatae) and outside of Asia as an ornamental plant. In some regions of the world Ardisia crenata is classified as a dangerous invasive species.The research was conducted on four plant parts from every variety: leaves (folium), stems (caulis), fruits (fructus), roots (radix). The test material was crushed and then dried at room temperature. Materials were tested for flavonoids, phenolic acids, anthocyanins, tannins, coumarins, saponoses, triterpenes and sterols, antacids, alkaloids and benzoquinones. The main test methods were the characteristic reactions of the various groups of compounds and TLC thin-layer chromatography. The results of the study suggest the presence of isoquercitrin flavonoid in leaves of both variations. After performing characteristic group reactions phenolic acids have been identified. Tannins are also present in the plant. According to the literature data, saponoses have also been identified, the contents of which in the case of both varieties were the largest in the roots. The leaves of both varieties contain benzoquinone embelin, which has analgesic, antimicrobial and antitumor properties. None of the materials gave a positive reaction to the occurrence of alkaloids or antranoids. Anthocyanins were found exclusively in the fruit of the red color variety. One study suggests the presence of small amounts of scopoletin (coumarin) in the stem of the white fruit variety, while the absence of this compound in the red fruit variety.Studies on the presence of individual compounds allowed to assume slight differences in the chemical composition of the materials from both Ardisia crenata varieties.
dc.abstract.plpl
Tematem pracy jest analiza fitochemiczna dwóch odmian rośliny Ardisia crenata (Myrsinaceae). Jedna z odmian wytwarza owoce o barwie czerwonej, druga o barwie białej. Roślina ta używana jest w tradycyjnej medycynie chińskiej (Radix Ardisiae Crenatae) oraz, poza Azją, jako roślina ozdobna. W niektórych regionach Ardisia crenata jest klasyfikowana jako niebezpieczna roślina inwazyjna. Badaniom poddano cztery surowce z każdej odmiany: liście (folium), łodygi (caulis), owoce (fructus) oraz korzenie (radix). Materiał do badań rozdrobniono, a następnie wysuszono w temperaturze pokojowej. Surowce badano na obecność: flawonoidów, fenolokwasów, antocyjanów, garbników, kumaryn, saponozydów, triterpenów i steroli, antrazwiązków, alkaloidów oraz benzochinonów. Głównymi metodami badań były reakcje charakterystyczne poszczególnych grup związków oraz chromatografia cienkowarstwowa TLC.Wyniki badań sugerują obecność flawonoidu izokwercytryny w liściach obu odmian rośliny. Po przeprowadzeniu reakcji charakterystycznych stwierdzono występowanie nieokreślonych fenolokwasów. W roślinie obecne są również garbniki. Zgodnie z danymi literaturowymi zidentyfikowano także saponozydy, których zawartości, w przypadku obu odmian, największe były w korzeniach. W liściach obu odmian występuje benzochinon embelina, która posiada właściwości przeciwbólowe, przeciwbakteryjne oraz przeciwnowotworowe. Żaden z surowców nie dał pozytywnej reakcji na występowanie związków z grup alkaloidów lub antrazwiązków. Antocyjany stwierdzono wyłącznie w owocach odmiany o czerwonej barwie. Jedno z badań sugeruje obecność niewielkich ilości skopoletyny (kumaryna) w łodydze odmiany o białych owocach, natomiast brak tego związku w odmianie o czerwonych owocach.Badania obecności poszczególnych związków pozwoliły na stwierdzenie niewielkich różnic w składzie chemicznym surowców obu odmian Ardisia crenata.
dc.affiliationpl
Wydział Farmaceutyczny
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Galanty, Agnieszka - 129437
dc.contributor.authorpl
Matczuk, Kamil
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WFOAM2
dc.contributor.reviewerpl
Galanty, Agnieszka - 129437
dc.contributor.reviewerpl
Podolak, Irma - 133183
dc.date.accessioned
2020-07-27T04:46:10Z
dc.date.available
2020-07-27T04:46:10Z
dc.date.submittedpl
2017-06-30
dc.fieldofstudypl
farmacja
dc.identifier.apdpl
diploma-112234-187896
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/217871
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Ardisia crenata, Myrsinaceae, Saponins
dc.subject.plpl
Ardisia crenata, Myrsinaceae, Saponiny
dc.titlepl
Porównawcza analiza fitochemiczna dwóch odmian Ardisia crenata
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
10
Views per month
Views per city
Krakow
5
Wroclaw
2
Dublin
1
Katowice
1

No access

No Thumbnail Available