Analiza metabolitów wtórnych w wybranych suplementach diety zawierających Arthrospira sp. (spirulinę)

master
dc.abstract.enArthrospira sp. (spirulina) is one of the most widely used and most widely recognized single celled algae (Muszyńska B. et al., 2015). Its’ growing popularity in the form of dietary supplements contributed to its rich composition and numerous health benefits, as well as the ease of obtaining spirulina from the crop. The most commonly used algae species are Arthrospira platensis and Arthrospira maxima (Simon J. P., Prince S. E., 2016). In addition to the significant importance of spirulina in supplementing the diet with nutrients, numerous therapeutic properties have been demonstrated, such as anti-inflammatory, neovascular, antiviral, antimicrobial, antioxidative, hemoprotective, anti-cancer, hypocholesterolemic and metalloprotective action (Jękot B et al., 2014).The work consicts of two parts. The theoretical part approximates the characteristics of the medicinal properties of spirulina and the properties of phenolic and indole compounds. The experimental part describes the process of digestion of the material under investigation in artificial digestive juices – successively in artificial saliva, gastric and intestinal juice. During the assay the physiological temperature of the human organism (37° C) and peristaltic movements were imitated. Qualitative and quantitative determinations released into the juice of digestive compounds were made using high performance liquid chromatography (HPLC).The experiment identified 7 phenolic compounds (gallic acid, protocatechuic, 3,4-dihydroxy-phenylacetic acid, parahydroxybenzoic acid, syringic, cinnamic acid and quercetin) and indole compounds (5-hydroxy-L-tryptophan, tryptamine, 5-CH3-tryptamine , 6-CH3-D, L-tryptophan, L-tryptophan). No effect of extraction time on artificial digestive juices was observed on the amount of identified secondary metabolites. It has been determined that by taking spirulina at the recommended dosage, it supplements with 0.071 to 60.694 mg/day of phenolic compounds and from 0.553 to 5.663 mg/day of indole compounds. Spirulina tablets do not disintegrate during the process, which does not meet the pharmacopoeia standards required for this form of medicine (Farmakopea Polska Wyd. IX, 2011).The analyzed formulas are a valuable source of dietary supplement for phenolic and indole compounds, which has a positive influence on the functioning of the human body.pl
dc.abstract.plArthrospira sp. (spirulina) to jedna z najczęściej wykorzystywanych i najbardziej docenianych alg jednokomórkowych (Muszyńska B. i wsp., 2015). Do jej rosnącej popularności w formie suplementów diety przyczyniły się bogaty skład i liczne właściwości prozdrowotne, oraz łatwość pozyskiwania spiruliny z upraw. Najcześciej wykorzystywanymi gatunkami algi są Arthrospira platensis oraz Arthrospira maxima (Simon J. P., Prince S. E., 2016). Poza istotnym znaczeniem spiruliny w uzupełnianiu diety w substancje odżywcze, wykazano liczne właściwości lecznicze jak m.in. przeciwzapalne, neowaskularyzacyjne, przeciwwirusowe, przeciwbakteryjne, antyoksydacyjne, hemoprotekcyjne, przeciwnowotworowe, hipocholesterolemiczne i metaloprotekcyjne (Jękot B. i wsp., 2014).Pracę podzielono na dwie części. Część teoretyczna przybliża charakterystykę właściwości leczniczych spiruliny oraz właściwości związków felonowych i indolowych. W części doświadczalnej opisano proces wytrawiania badanego materiału w sztucznych sokach trawiennych – kolejno w sztucznej ślinie, soku żołądkowym oraz jelitowym. W trakcie oznaczenia zapewniono fizjologiczną temperaturę organizmu człowieka (37ºC) oraz imitowano ruchy perystaltyczne. Oznaczenia jakościowe i ilościowe uwalnianych do soków trawiennych związków wykonano z zastosowaniem wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC).W eksperymencie oznaczono 7 związków fenolowych (kwas galusowy, protokatechowy, 3,4-dihydroksy-fenylooctowy, parahydroksy-benzoesowy, syryngowy, cynamonowy oraz kwercetynę) oraz 5 związków indolowych (5-hydroksy-L-tryptofan, tryptamina, 5-CH3-tryptamina, 6-CH3-D,L-tryptofan, L-tryptofan). Nie zauważono wpływu czasu ekstrakcji w sztucznych sokach trawiennych na ilość oznaczonych metabolitów wtórnych. Określono, że przyjmując spirulinę zgodnie z zalecanym dawkowaniem, suplementuje się od 0,071 do 60,694 mg/dobę związków fenolowych oraz od 0,553 do 5,663 mg/dobę związków indolowych. Spirulina w formie tabletek nie rozpada się w czasie trwania procesu, co nie spełnia wymaganych dla tej postaci leku norm farmakopealnych (Farmakopea Polska Wyd. IX, 2011).Analizowane preparaty są cennym źródem uzupełniającym dietę w związki fenolowe oraz indolowe, co korzystnie wpływa na funkcjonowanie organizmu człowieka.pl
dc.affiliationWydział Farmaceutycznypl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorMuszyńska, Bożena - 131074 pl
dc.contributor.authorHałaszuk, Patrycjapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WFOAM2pl
dc.contributor.reviewerMuszyńska, Bożena - 131074 pl
dc.contributor.reviewerSułkowska-Ziaja, Katarzyna - 133535 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T04:42:56Z
dc.date.available2020-07-27T04:42:56Z
dc.date.submitted2017-07-12pl
dc.fieldofstudyfarmacjapl
dc.identifier.apddiploma-112181-164797pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/217820
dc.languagepolpl
dc.subject.enArthrospira sp., spirulina, phenolic compounds, indole compoundspl
dc.subject.plArthrospira sp., spirulina, związki fenolowe, związki indolowepl
dc.titleAnaliza metabolitów wtórnych w wybranych suplementach diety zawierających Arthrospira sp. (spirulinę)pl
dc.title.alternativeAnalysis of secondary metabolites in selected dietary supplements containing Arthrospira sp. (Spirulina)pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Arthrospira sp. (spirulina) is one of the most widely used and most widely recognized single celled algae (Muszyńska B. et al., 2015). Its’ growing popularity in the form of dietary supplements contributed to its rich composition and numerous health benefits, as well as the ease of obtaining spirulina from the crop. The most commonly used algae species are Arthrospira platensis and Arthrospira maxima (Simon J. P., Prince S. E., 2016). In addition to the significant importance of spirulina in supplementing the diet with nutrients, numerous therapeutic properties have been demonstrated, such as anti-inflammatory, neovascular, antiviral, antimicrobial, antioxidative, hemoprotective, anti-cancer, hypocholesterolemic and metalloprotective action (Jękot B et al., 2014).The work consicts of two parts. The theoretical part approximates the characteristics of the medicinal properties of spirulina and the properties of phenolic and indole compounds. The experimental part describes the process of digestion of the material under investigation in artificial digestive juices – successively in artificial saliva, gastric and intestinal juice. During the assay the physiological temperature of the human organism (37° C) and peristaltic movements were imitated. Qualitative and quantitative determinations released into the juice of digestive compounds were made using high performance liquid chromatography (HPLC).The experiment identified 7 phenolic compounds (gallic acid, protocatechuic, 3,4-dihydroxy-phenylacetic acid, parahydroxybenzoic acid, syringic, cinnamic acid and quercetin) and indole compounds (5-hydroxy-L-tryptophan, tryptamine, 5-CH3-tryptamine , 6-CH3-D, L-tryptophan, L-tryptophan). No effect of extraction time on artificial digestive juices was observed on the amount of identified secondary metabolites. It has been determined that by taking spirulina at the recommended dosage, it supplements with 0.071 to 60.694 mg/day of phenolic compounds and from 0.553 to 5.663 mg/day of indole compounds. Spirulina tablets do not disintegrate during the process, which does not meet the pharmacopoeia standards required for this form of medicine (Farmakopea Polska Wyd. IX, 2011).The analyzed formulas are a valuable source of dietary supplement for phenolic and indole compounds, which has a positive influence on the functioning of the human body.
dc.abstract.plpl
Arthrospira sp. (spirulina) to jedna z najczęściej wykorzystywanych i najbardziej docenianych alg jednokomórkowych (Muszyńska B. i wsp., 2015). Do jej rosnącej popularności w formie suplementów diety przyczyniły się bogaty skład i liczne właściwości prozdrowotne, oraz łatwość pozyskiwania spiruliny z upraw. Najcześciej wykorzystywanymi gatunkami algi są Arthrospira platensis oraz Arthrospira maxima (Simon J. P., Prince S. E., 2016). Poza istotnym znaczeniem spiruliny w uzupełnianiu diety w substancje odżywcze, wykazano liczne właściwości lecznicze jak m.in. przeciwzapalne, neowaskularyzacyjne, przeciwwirusowe, przeciwbakteryjne, antyoksydacyjne, hemoprotekcyjne, przeciwnowotworowe, hipocholesterolemiczne i metaloprotekcyjne (Jękot B. i wsp., 2014).Pracę podzielono na dwie części. Część teoretyczna przybliża charakterystykę właściwości leczniczych spiruliny oraz właściwości związków felonowych i indolowych. W części doświadczalnej opisano proces wytrawiania badanego materiału w sztucznych sokach trawiennych – kolejno w sztucznej ślinie, soku żołądkowym oraz jelitowym. W trakcie oznaczenia zapewniono fizjologiczną temperaturę organizmu człowieka (37ºC) oraz imitowano ruchy perystaltyczne. Oznaczenia jakościowe i ilościowe uwalnianych do soków trawiennych związków wykonano z zastosowaniem wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC).W eksperymencie oznaczono 7 związków fenolowych (kwas galusowy, protokatechowy, 3,4-dihydroksy-fenylooctowy, parahydroksy-benzoesowy, syryngowy, cynamonowy oraz kwercetynę) oraz 5 związków indolowych (5-hydroksy-L-tryptofan, tryptamina, 5-CH3-tryptamina, 6-CH3-D,L-tryptofan, L-tryptofan). Nie zauważono wpływu czasu ekstrakcji w sztucznych sokach trawiennych na ilość oznaczonych metabolitów wtórnych. Określono, że przyjmując spirulinę zgodnie z zalecanym dawkowaniem, suplementuje się od 0,071 do 60,694 mg/dobę związków fenolowych oraz od 0,553 do 5,663 mg/dobę związków indolowych. Spirulina w formie tabletek nie rozpada się w czasie trwania procesu, co nie spełnia wymaganych dla tej postaci leku norm farmakopealnych (Farmakopea Polska Wyd. IX, 2011).Analizowane preparaty są cennym źródem uzupełniającym dietę w związki fenolowe oraz indolowe, co korzystnie wpływa na funkcjonowanie organizmu człowieka.
dc.affiliationpl
Wydział Farmaceutyczny
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Muszyńska, Bożena - 131074
dc.contributor.authorpl
Hałaszuk, Patrycja
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WFOAM2
dc.contributor.reviewerpl
Muszyńska, Bożena - 131074
dc.contributor.reviewerpl
Sułkowska-Ziaja, Katarzyna - 133535
dc.date.accessioned
2020-07-27T04:42:56Z
dc.date.available
2020-07-27T04:42:56Z
dc.date.submittedpl
2017-07-12
dc.fieldofstudypl
farmacja
dc.identifier.apdpl
diploma-112181-164797
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/217820
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Arthrospira sp., spirulina, phenolic compounds, indole compounds
dc.subject.plpl
Arthrospira sp., spirulina, związki fenolowe, związki indolowe
dc.titlepl
Analiza metabolitów wtórnych w wybranych suplementach diety zawierających Arthrospira sp. (spirulinę)
dc.title.alternativepl
Analysis of secondary metabolites in selected dietary supplements containing Arthrospira sp. (Spirulina)
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
14
Views per month
Views per city
Krakow
4
Gdansk
2
Wroclaw
2
Bojano
1
Debno
1
Dublin
1
Lublin
1
Opole
1
Warsaw
1

No access

No Thumbnail Available