Human Rights and Asian Values in China, Japan, and South Korea

licenciate
dc.abstract.enMy purpose of this thesis is to examine the situation of human rights protection in three East Asian countries including China, Japan, and South Korea. I read many articles and reports about violation of human rights in these countries and I believe it worths conducting research about how these countries have ratified international human rights laws and how it has been playing role in the society. I used comparative desk research as the methodology. I looked primarily resources such as governmental statistics, and reports from NGOs and international international organisations. Besides, I aslo used some of the books written by scholars to receive basic idea of human rights. These three countries are located geographically close each other and often considered as having collectivist and homogeneous societies, however, I saw some difference when it comes to the situation of human rights protections. For example, there are differences of establishment of national institutions, which deal with human rights issues. South Korea is the only country that has national human rights institution accredited by the international organisation. Japan has a national institution, however it has not been accredited because of the lack of independency of the organisation. On the other hand, China does not have any national organisation, and the protection of human rights depends on works of NGOs and international organisations. The situation of ratification of international human rights convention on each country does not have big difference. They are some differences on number of ratification but all of three countries somehow are following the international standard in theory. However, the actual situation of human rights protection differ. First of all, the ethnic minorities face the different situations. In Japan and South Korea, the percentage of ethnic minorities in the population is relatively small, and the biggest obstacle for them is a social discrimination such as hatred and unjust treatment in social services and daily life. On the other hand, the situation in China is more serious. Human rights violations by the government suppress the freedom of ethnic minorities, and the objector often are sent to jails. Secondly, the situation of refugees has more similar features in three countries. The number of acceptance of refugees in all of three countries are very small and they are often criticised by international organisations. However, the difference is that while Japan and South Korea has official system to accept refugee applications, China does not have such construction, and UNHCR Beijing Office is responsible for refugee issues. In conclusion, there are many similarities and differences when I look at the situation of human rights protection in China, Japan, and South Korea. However, there is no such model to follow among three countries. Each countries should improve for better human rights protections.pl
dc.abstract.plCelem tej pracy jest zbadanie sytuacji ochrony praw człowieka w trzech krajach Azji Wschodniej: w Chinach, Japonii i Korei Południowej. Przeczytałam wiele artykułów i raportów dotyczących łamania praw człowieka w tych krajach i uważam, że warto prowadzić badania na temat ratyfikacji międzynarodowych przepisów dotyczących praw człowieka oraz jaką rolę odgrywają one w społeczeństwie.Jako metodologię zastosowałam analizę porównawczą. Główne źródła, z jakich korzystałam, to statystyki rządowe, raporty organizacji pozarządowych i organizacji międzynarodowych. Ponadto wykorzystałam wiedzę z książek napisanych przez badaczy, aby zrozumieć podstawową ideę praw człowieka.Pod względem geograficznym kraje te położone są blisko siebie, mają także kolektywistyczne i jednorodne społeczeństwa, jednakże różnią się w zakresie ochrony praw człowieka. Przykładowo, istnieją różnice w przypadku tworzenia instytucji krajowych zajmujących się prawami człowieka. Korea Południowa jest jedynym krajem, który posiada krajowy instytut praw człowieka, akredytowany przez organizację międzynarodową. Japonia ma instytut krajowy, aczkolwiek nie został on akredytowany z powodu braku samodzielności organizacji. Z drugiej strony, Chiny nie mają żadnej organizacji narodowej, a ochrona praw człowieka zależy od prac organizacji pozarządowych i międzynarodowych.Sposób ratyfikacji międzynarodowej konwencji praw człowieka w każdym z badanych krajów nie różni się zbytnio. Są pewne różnice w liczbie ratyfikacji, ale wszystkie trzy kraje w teorii w pewien sposób podążają za międzynarodowymi standardami, jednak faktyczna sytuacja w zakresie ochrony praw człowieka różni się.Po pierwsze, różna jest sytuacja mniejszości etnicznych. W Japonii i Korei Południowej odsetek mniejszości etnicznych w populacji jest stosunkowo niewielki, a największą przeszkodą dla nich jest dyskryminacja społeczna, taka jak nienawiść i niesprawiedliwe traktowanie w usługach socjalnych i w życiu codziennym. Z drugiej strony sytuacja w Chinach jest poważniejsza. Naruszenia praw człowieka przez rząd ograniczają wolność mniejszości etnicznych, a protestujący są często wysyłani do więzienia.Po drugie, sytuacja uchodźców w badanych krajach jest podobna. Stopień akceptacji uchodźców w trzech krajach jest bardzo niski, co często jest krytykowane przez organizacje międzynarodowe. Różnica polega na tym, że chociaż Japonia i Korea Południowa mają oficjalny system przyjmowania wniosków uchodźców, Chiny nie mają takiej konstrukcji, a UNHCR Beijing Office odpowiada za kwestie związane z uchodźcami.Podsumowując, istnieje wiele podobieństw i różnic w zakresie ochrony praw człowieka w Chinach, w Japonii i w Korei Południowej. Nie ma jednak jednego modelu stosowanego w tych trzech krajach. Każde z państw powinno zapewnić lepszą ochronę praw człowieka.pl
dc.affiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorCzech, Franciszek - 159684 pl
dc.contributor.authorYoshida, Yumipl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WSMPpl
dc.contributor.reviewerCzech, Franciszek - 159684 pl
dc.contributor.reviewerJuruś, Dariuszpl
dc.date.accessioned2020-07-27T06:42:42Z
dc.date.available2020-07-27T06:42:42Z
dc.date.submitted2017-07-03pl
dc.fieldofstudyInternational Relations and Area Studiespl
dc.identifier.apddiploma-114291-201497pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/219678
dc.languageengpl
dc.subject.enHuman Rights, Asia, Japan, China, South Korea, Law, Ethnic Minorities, Refugee, International Organisation, NGOpl
dc.subject.plPrawa człowieka, Azja, Japonia, Korea Południowa, Chiny, Prawo, Mniejszości etniczne, Uchodźca, Międzynarodowa Organizacja, NGOpl
dc.titleHuman Rights and Asian Values in China, Japan, and South Koreapl
dc.title.alternativePraw Człowieka i Azji w Chinach, Japonii i Korei Południowejpl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
My purpose of this thesis is to examine the situation of human rights protection in three East Asian countries including China, Japan, and South Korea. I read many articles and reports about violation of human rights in these countries and I believe it worths conducting research about how these countries have ratified international human rights laws and how it has been playing role in the society. I used comparative desk research as the methodology. I looked primarily resources such as governmental statistics, and reports from NGOs and international international organisations. Besides, I aslo used some of the books written by scholars to receive basic idea of human rights. These three countries are located geographically close each other and often considered as having collectivist and homogeneous societies, however, I saw some difference when it comes to the situation of human rights protections. For example, there are differences of establishment of national institutions, which deal with human rights issues. South Korea is the only country that has national human rights institution accredited by the international organisation. Japan has a national institution, however it has not been accredited because of the lack of independency of the organisation. On the other hand, China does not have any national organisation, and the protection of human rights depends on works of NGOs and international organisations. The situation of ratification of international human rights convention on each country does not have big difference. They are some differences on number of ratification but all of three countries somehow are following the international standard in theory. However, the actual situation of human rights protection differ. First of all, the ethnic minorities face the different situations. In Japan and South Korea, the percentage of ethnic minorities in the population is relatively small, and the biggest obstacle for them is a social discrimination such as hatred and unjust treatment in social services and daily life. On the other hand, the situation in China is more serious. Human rights violations by the government suppress the freedom of ethnic minorities, and the objector often are sent to jails. Secondly, the situation of refugees has more similar features in three countries. The number of acceptance of refugees in all of three countries are very small and they are often criticised by international organisations. However, the difference is that while Japan and South Korea has official system to accept refugee applications, China does not have such construction, and UNHCR Beijing Office is responsible for refugee issues. In conclusion, there are many similarities and differences when I look at the situation of human rights protection in China, Japan, and South Korea. However, there is no such model to follow among three countries. Each countries should improve for better human rights protections.
dc.abstract.plpl
Celem tej pracy jest zbadanie sytuacji ochrony praw człowieka w trzech krajach Azji Wschodniej: w Chinach, Japonii i Korei Południowej. Przeczytałam wiele artykułów i raportów dotyczących łamania praw człowieka w tych krajach i uważam, że warto prowadzić badania na temat ratyfikacji międzynarodowych przepisów dotyczących praw człowieka oraz jaką rolę odgrywają one w społeczeństwie.Jako metodologię zastosowałam analizę porównawczą. Główne źródła, z jakich korzystałam, to statystyki rządowe, raporty organizacji pozarządowych i organizacji międzynarodowych. Ponadto wykorzystałam wiedzę z książek napisanych przez badaczy, aby zrozumieć podstawową ideę praw człowieka.Pod względem geograficznym kraje te położone są blisko siebie, mają także kolektywistyczne i jednorodne społeczeństwa, jednakże różnią się w zakresie ochrony praw człowieka. Przykładowo, istnieją różnice w przypadku tworzenia instytucji krajowych zajmujących się prawami człowieka. Korea Południowa jest jedynym krajem, który posiada krajowy instytut praw człowieka, akredytowany przez organizację międzynarodową. Japonia ma instytut krajowy, aczkolwiek nie został on akredytowany z powodu braku samodzielności organizacji. Z drugiej strony, Chiny nie mają żadnej organizacji narodowej, a ochrona praw człowieka zależy od prac organizacji pozarządowych i międzynarodowych.Sposób ratyfikacji międzynarodowej konwencji praw człowieka w każdym z badanych krajów nie różni się zbytnio. Są pewne różnice w liczbie ratyfikacji, ale wszystkie trzy kraje w teorii w pewien sposób podążają za międzynarodowymi standardami, jednak faktyczna sytuacja w zakresie ochrony praw człowieka różni się.Po pierwsze, różna jest sytuacja mniejszości etnicznych. W Japonii i Korei Południowej odsetek mniejszości etnicznych w populacji jest stosunkowo niewielki, a największą przeszkodą dla nich jest dyskryminacja społeczna, taka jak nienawiść i niesprawiedliwe traktowanie w usługach socjalnych i w życiu codziennym. Z drugiej strony sytuacja w Chinach jest poważniejsza. Naruszenia praw człowieka przez rząd ograniczają wolność mniejszości etnicznych, a protestujący są często wysyłani do więzienia.Po drugie, sytuacja uchodźców w badanych krajach jest podobna. Stopień akceptacji uchodźców w trzech krajach jest bardzo niski, co często jest krytykowane przez organizacje międzynarodowe. Różnica polega na tym, że chociaż Japonia i Korea Południowa mają oficjalny system przyjmowania wniosków uchodźców, Chiny nie mają takiej konstrukcji, a UNHCR Beijing Office odpowiada za kwestie związane z uchodźcami.Podsumowując, istnieje wiele podobieństw i różnic w zakresie ochrony praw człowieka w Chinach, w Japonii i w Korei Południowej. Nie ma jednak jednego modelu stosowanego w tych trzech krajach. Każde z państw powinno zapewnić lepszą ochronę praw człowieka.
dc.affiliationpl
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Czech, Franciszek - 159684
dc.contributor.authorpl
Yoshida, Yumi
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WSMP
dc.contributor.reviewerpl
Czech, Franciszek - 159684
dc.contributor.reviewerpl
Juruś, Dariusz
dc.date.accessioned
2020-07-27T06:42:42Z
dc.date.available
2020-07-27T06:42:42Z
dc.date.submittedpl
2017-07-03
dc.fieldofstudypl
International Relations and Area Studies
dc.identifier.apdpl
diploma-114291-201497
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/219678
dc.languagepl
eng
dc.subject.enpl
Human Rights, Asia, Japan, China, South Korea, Law, Ethnic Minorities, Refugee, International Organisation, NGO
dc.subject.plpl
Prawa człowieka, Azja, Japonia, Korea Południowa, Chiny, Prawo, Mniejszości etniczne, Uchodźca, Międzynarodowa Organizacja, NGO
dc.titlepl
Human Rights and Asian Values in China, Japan, and South Korea
dc.title.alternativepl
Praw Człowieka i Azji w Chinach, Japonii i Korei Południowej
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
130
Views per month
Views per city
Warsaw
15
Krakow
11
Gostynin
10
Wroclaw
8
Poznan
6
Gliwice
5
Lodz
5
Katowice
4
Lublin
4
Olsztyn
4

No access

No Thumbnail Available