Model opieki nad ciężarną z zatorem wodami płodowymi

licenciate
dc.abstract.enIntroduction: The number of obstetric deaths in Poland and in the world is decreasing. Despite this fact, due to amniotic fluid embolism, it is maintained at a high level. It is an infrequent but dangerous for the mother and the fetus complications of pregnancy, labor and puerperium. Amniotic fluid embolism is manifested by respiratory disorders, circulatory insufficiency, disseminated intravascular coagulation (DIC), and shock.Purpose of the thesis: The purpose of the study was to develop comprehensive information on amniotic fluid embolism, its pathophysiology, symptoms, diagnosis criteria and treatment methods as well as the development of caring model of pregnant women with fetal embolism. Material and methods: The following study has overview and theoretical character. Described issues are based on the analysis of the latest scientific literature. The caring model was formulated on professional literature, experience and skills gained during bachelor studies and practical training. Summation and conclusions: Recognition amniotic fluid embolism makes it difficult to diagnose. The most important issue is recognizing the symptoms as quickly as possible, taking resuscitation and intensive symptomatic treatment, which requires the appropriate medical knowledge and skills from the medical team.pl
dc.abstract.plWstęp: Liczba zgonów położniczych w Polsce i na świecie maleje. Mimo to, śmiertelność z powodu zatoru płynem owodniowym utrzymuje się na wysokim poziomie. Jest to rzadkie, ale groźne dla matki i płodu powikłanie ciąży, porodu i połogu. Zator wodami płodowymi może manifestować się zaburzeniami oddychania, niewydolnością krążenia, zespołem rozsianego wykrzepiania wewnątrznaczyniowego (DIC) i wstrząsem.Cel pracy: Celem pracy było opracowanie kompleksowych informacji na temat zatoru płynem owodniowym, jego patofizjologii, objawów, kryteriów rozpoznawania oraz metod leczenia, a także opracowanie modelu opieki pielęgniarskiej nad ciężarną z zatorem wodami płodowymi. Materiał i metody: Poniższa praca ma charakter przeglądowo-teoretyczny. Opisane zagadnienia oparto na analizie najnowszej literatury naukowej. Model opieki sformułowano w oparciu o literaturę fachową oraz doświadczenie i umiejętności zdobyte w czasie trwania studiów licencjackich oraz odbywania zajęć praktycznych i praktyk zawodowych. Podsumowanie i wnioski: Rozpoznanie zatoru płynem owodniowym sprawia duże trudności diagnostyczne. Najważniejszą kwestię odgrywa jak najszybsze rozpoznanie objawów, podjęcie resuscytacji i intensywnego leczenia objawowego, co wymaga od zespołu medycznego odpowiedniej wiedzy i umiejętności.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorLeja-Szpak, Anna - 130634 pl
dc.contributor.authorKolarska, Joannapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerLeja-Szpak, Anna - 130634 pl
dc.contributor.reviewerPłoch, Kazimiera - 133180 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T04:28:22Z
dc.date.available2020-07-27T04:28:22Z
dc.date.submitted2017-07-06pl
dc.fieldofstudypołożnictwopl
dc.identifier.apddiploma-111916-196066pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/217597
dc.languagepolpl
dc.subject.enpregnancy, amniotic fluid embolism, caring modelpl
dc.subject.plciąża, zator wodami płodowymi, model opiekipl
dc.titleModel opieki nad ciężarną z zatorem wodami płodowymipl
dc.title.alternativeCaring model for a pregnant woman with amniotic fluid embolismpl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Introduction: The number of obstetric deaths in Poland and in the world is decreasing. Despite this fact, due to amniotic fluid embolism, it is maintained at a high level. It is an infrequent but dangerous for the mother and the fetus complications of pregnancy, labor and puerperium. Amniotic fluid embolism is manifested by respiratory disorders, circulatory insufficiency, disseminated intravascular coagulation (DIC), and shock.Purpose of the thesis: The purpose of the study was to develop comprehensive information on amniotic fluid embolism, its pathophysiology, symptoms, diagnosis criteria and treatment methods as well as the development of caring model of pregnant women with fetal embolism. Material and methods: The following study has overview and theoretical character. Described issues are based on the analysis of the latest scientific literature. The caring model was formulated on professional literature, experience and skills gained during bachelor studies and practical training. Summation and conclusions: Recognition amniotic fluid embolism makes it difficult to diagnose. The most important issue is recognizing the symptoms as quickly as possible, taking resuscitation and intensive symptomatic treatment, which requires the appropriate medical knowledge and skills from the medical team.
dc.abstract.plpl
Wstęp: Liczba zgonów położniczych w Polsce i na świecie maleje. Mimo to, śmiertelność z powodu zatoru płynem owodniowym utrzymuje się na wysokim poziomie. Jest to rzadkie, ale groźne dla matki i płodu powikłanie ciąży, porodu i połogu. Zator wodami płodowymi może manifestować się zaburzeniami oddychania, niewydolnością krążenia, zespołem rozsianego wykrzepiania wewnątrznaczyniowego (DIC) i wstrząsem.Cel pracy: Celem pracy było opracowanie kompleksowych informacji na temat zatoru płynem owodniowym, jego patofizjologii, objawów, kryteriów rozpoznawania oraz metod leczenia, a także opracowanie modelu opieki pielęgniarskiej nad ciężarną z zatorem wodami płodowymi. Materiał i metody: Poniższa praca ma charakter przeglądowo-teoretyczny. Opisane zagadnienia oparto na analizie najnowszej literatury naukowej. Model opieki sformułowano w oparciu o literaturę fachową oraz doświadczenie i umiejętności zdobyte w czasie trwania studiów licencjackich oraz odbywania zajęć praktycznych i praktyk zawodowych. Podsumowanie i wnioski: Rozpoznanie zatoru płynem owodniowym sprawia duże trudności diagnostyczne. Najważniejszą kwestię odgrywa jak najszybsze rozpoznanie objawów, podjęcie resuscytacji i intensywnego leczenia objawowego, co wymaga od zespołu medycznego odpowiedniej wiedzy i umiejętności.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Leja-Szpak, Anna - 130634
dc.contributor.authorpl
Kolarska, Joanna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Leja-Szpak, Anna - 130634
dc.contributor.reviewerpl
Płoch, Kazimiera - 133180
dc.date.accessioned
2020-07-27T04:28:22Z
dc.date.available
2020-07-27T04:28:22Z
dc.date.submittedpl
2017-07-06
dc.fieldofstudypl
położnictwo
dc.identifier.apdpl
diploma-111916-196066
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/217597
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
pregnancy, amniotic fluid embolism, caring model
dc.subject.plpl
ciąża, zator wodami płodowymi, model opieki
dc.titlepl
Model opieki nad ciężarną z zatorem wodami płodowymi
dc.title.alternativepl
Caring model for a pregnant woman with amniotic fluid embolism
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
113
Views per month
Views per city
Warsaw
23
Wroclaw
10
Krakow
9
Bialystok
4
Gdansk
4
Gdynia
4
Katowice
4
Lodz
4
Dublin
3
Lublin
3

No access

No Thumbnail Available