Analiza krótko i długoterminowych efektów dezynfekcji plazmowej materiałów z kolekcji muzealnych

master
dc.abstract.enLow-temperature plasma under reduced pressure was used to disinfect calf parchment infected with fungus Aspergillus flavus. As a tool to evaluate changes of properties of the treated and untreated objects various analytical techniques has been used. Several imaging techniques were used (SEM, AFM, optical microscopy). Structural changes were monitored by DSC and Raman spectroscopy. All this techniques didn’t indicate distinct changes after plasma treatment. Moreover samples of parchment were artificial aged in climatic chamber with elevated relative humidity and temperature. Disinfection by a cold plasma treatment didn’t accelerated processes of parchment degradation.pl
dc.abstract.plWykorzystano plazmę niskotemperaturową pod obniżonym ciśnieniem w celu dezynfekcji pergaminu cielęcego zakażonego grzybem Aspergillus flavus. Dla oceny zmian zachodzących pod wpływem plazmy, badaniu technikami analitycznymi poddano materiały mające kontakt z plazmą oraz próbki kontrolne. Podczas badań użyto technik obrazowania materiałów: SEM, AFM oraz oceniono próbki pod mikroskopem optycznym. Do oceny strukturalnej pergaminu wykorzystano technikę DSC oraz spektroskopię Ramana. Wyżej wymienione techniki nie wykazały wyraźnych zmian po dezynfekcji zimną plazmą. Dodatkowo poddano badaniu próbki postarzone w komorze starzeniowej, w warunkach podwyższonej wilgotności i temperatury. Dezynfekcja nie przyspieszyła procesów degradacji pergaminu.pl
dc.affiliationWydział Chemiipl
dc.areaobszar nauk ścisłychpl
dc.contributor.advisorŁojewski, Tomasz - 130093 pl
dc.contributor.authorPniok, Weronikapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WC3pl
dc.contributor.reviewerKrajewska, Barbara - 129412 pl
dc.contributor.reviewerŁojewski, Tomasz - 130093 pl
dc.date.accessioned2020-07-26T20:16:28Z
dc.date.available2020-07-26T20:16:28Z
dc.date.submitted2016-06-23pl
dc.fieldofstudychemiapl
dc.identifier.apddiploma-103544-145439pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/210056
dc.languagepolpl
dc.subject.enlow-temperature (cold) plasma, parchment, disinfectionpl
dc.subject.plplazma niskotemperaturowa (zimna), pergamin, dezynfekcjapl
dc.titleAnaliza krótko i długoterminowych efektów dezynfekcji plazmowej materiałów z kolekcji muzealnychpl
dc.title.alternativeAnalysis of short and long term effects of plasma disinfection on materials from museum collectionspl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Low-temperature plasma under reduced pressure was used to disinfect calf parchment infected with fungus Aspergillus flavus. As a tool to evaluate changes of properties of the treated and untreated objects various analytical techniques has been used. Several imaging techniques were used (SEM, AFM, optical microscopy). Structural changes were monitored by DSC and Raman spectroscopy. All this techniques didn’t indicate distinct changes after plasma treatment. Moreover samples of parchment were artificial aged in climatic chamber with elevated relative humidity and temperature. Disinfection by a cold plasma treatment didn’t accelerated processes of parchment degradation.
dc.abstract.plpl
Wykorzystano plazmę niskotemperaturową pod obniżonym ciśnieniem w celu dezynfekcji pergaminu cielęcego zakażonego grzybem Aspergillus flavus. Dla oceny zmian zachodzących pod wpływem plazmy, badaniu technikami analitycznymi poddano materiały mające kontakt z plazmą oraz próbki kontrolne. Podczas badań użyto technik obrazowania materiałów: SEM, AFM oraz oceniono próbki pod mikroskopem optycznym. Do oceny strukturalnej pergaminu wykorzystano technikę DSC oraz spektroskopię Ramana. Wyżej wymienione techniki nie wykazały wyraźnych zmian po dezynfekcji zimną plazmą. Dodatkowo poddano badaniu próbki postarzone w komorze starzeniowej, w warunkach podwyższonej wilgotności i temperatury. Dezynfekcja nie przyspieszyła procesów degradacji pergaminu.
dc.affiliationpl
Wydział Chemii
dc.areapl
obszar nauk ścisłych
dc.contributor.advisorpl
Łojewski, Tomasz - 130093
dc.contributor.authorpl
Pniok, Weronika
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WC3
dc.contributor.reviewerpl
Krajewska, Barbara - 129412
dc.contributor.reviewerpl
Łojewski, Tomasz - 130093
dc.date.accessioned
2020-07-26T20:16:28Z
dc.date.available
2020-07-26T20:16:28Z
dc.date.submittedpl
2016-06-23
dc.fieldofstudypl
chemia
dc.identifier.apdpl
diploma-103544-145439
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/210056
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
low-temperature (cold) plasma, parchment, disinfection
dc.subject.plpl
plazma niskotemperaturowa (zimna), pergamin, dezynfekcja
dc.titlepl
Analiza krótko i długoterminowych efektów dezynfekcji plazmowej materiałów z kolekcji muzealnych
dc.title.alternativepl
Analysis of short and long term effects of plasma disinfection on materials from museum collections
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
14
Views per month
Views per city
Stary Zamosc
5
Wroclaw
2
Chandler
1
Dublin
1
Göttingen
1

No access

No Thumbnail Available