Aspekt medyczny przygotowań paraolimpijskich Rio De Janeiro 2016 : w opinii sportowców i ich szkoleniowców

2018
journal article
article
dc.abstract.enSystematic scientific research conducted in the Polish Paralympic environment revealed a serious and negative phenomenon of the lack of prevention and access to medical care in the broad sense of the term that has an effect on conditions of practising sports by people with disabilities. The aim of the study was to assess the conditions of medical care during preparation of athletes for participation in the 15th Summer Paralympic Games in Rio de Janeiro in 2016, taking into account the athletic environment (Polish sports associations and national sports organizations operating exclusively for people with disabilities) in which they practised on a daily basis. The study covered a total of 80 athletes with musculoskeletal disorders and vision impairments (28 female and 52 male athletes) and 25 coaches (3 women and 22 men), qualified for the Paralympic team. The participants were divided into four groups: the first group consisted of 22 Paralympians from six Polish sports associations, the second group consisted of 58 athletes associated in national organizations providing sports training only for female and male athletes with specific dysfunctions, the third group was 9 coaches of the Paralympic national team appointed by the Polish authorities, and the fourth group was 16 coaches, representatives of national sports organizations working only for people with disabilities. A diagnostic survey method was employed in the study, based on the questionnaire prepared by Jadwiga Kłodecka-Różalska, which, with the author’s consent, was adjusted to the needs of disabled sports. It consisted of two parts: the first one consisted of 2 open and 23 closed questions, whereas the second one contained respondent data about sociodemographic and athletic characteristics of the athletes. Next, the opinions concerning only the aspect of medical preparation were separated from the questionnaire and categorized. The data were analysed by means of descriptive statistics and statistical reasoning methods. Furthermore, athletic environment was taken into account in each study group (athletes and coaches). The results led to the conclusion that during Paralympic preparations, adequate medical care was not provided to all athletes appointed to the national team. Furthermore, the statements of the athletes from the Polish national team and their coaches concerning the regular sports medical examinations during the period of preparations for the Paralympic Games in Rio de Janeiro in 2016 were differentiated in individual athletic environments. Besides positive statements, the survey also found unsatisfactory opinions of athletes or their coaches regarding the effects of medical care and working with dieticians and physiologists. Similar positive assessments (at different levels), expressed by both athletes and coaches from both athletic environments, concerned only the access to medical care and working with a psychologist.pl
dc.abstract.plSystematyczne badania naukowe przeprowadzane w polskim środowisku paraolimpijskim wykazały, iż poważnym a zarazem negatywnym zjawiskiem, wpływającym na warunki uprawiania sportu przez osoby z niepełnosprawnością, jest brak profilaktyki oraz dostępu do szeroko rozumianej opieki medycznej. Celem badań była ocena warunków w zakresie opieki medycznej, w jakich przygotowywali się zawodnicy i zawodniczki do udziału w XV Letnich Igrzyskach Paraolimpijskich w Rio de Janeiro 2016, z uwzględnieniem środowiska sportowego (polskich związków sportowych i ogólnopolskich organizacji sportowych działających wyłącznie dla osób z niepełnosprawnością), w którym na co dzień trenowali. Badaniami objęto łącznie 80 sportowców z uszkodzeniem narządu ruchu oraz z dysfunkcją wzroku (28 zawodniczek i 52 zawodników), a także 25 szkoleniowców (3 kobiety i 22 mężczyzn), zakwalifikowanych do kadry paraolimpijskiej. Wśród badanych wyodrębniono cztery grupy: pierwsza liczyła 22 paraolimpijczyków wywodzących się z sześciu polskich związków sportowych, druga - 58 sportowców zrzeszonych w ogólnopolskich organizacjach prowadzących szkolenie sportowe tylko dla zawodniczek i zawodników z określonymi dysfunkcjami, trzecia - 9 szkoleniowców reprezentacji paraolimpijskiej powołanych przez władze polskich związków, a czwarta - 16 trenerów, przedstawicieli ogólnopolskich organizacji sportowych pracujących jedynie z osobami z niepełnosprawnością. W badaniach posłużono się metodą sondażu diagnostycznego, wykorzystując kwestionariusz ankiety Jadwigi Kłodeckiej-Różalskiej, który za zgodą autorki zmodyfikowano na potrzeby sportu niepełnosprawnych. Składał się on z dwóch części: pierwsza obejmowała 2 pytania otwarte i 23 zamknięte, a druga - "metryczka" - zawierała informacje o cechach społeczno-demograficznych oraz sportowych badanych osób. Następnie z kwestionariusza wyodrębniono opinie dotyczące wyłącznie aspektu przygotowania medycznego, które skategoryzowano. Do analizy danych wykorzystano metody statystyki opisowej oraz metody wnioskowania statystycznego. Ponadto w każdej grupie badanych (sportowców i szkoleniowców) uwzględniono środowisko sportowe. Otrzymane wyniki pozwoliły na stwierdzenie, iż podczas przygotowań paraolimpijskich nie zapewniono opieki medycznej wszystkim osobom powołanym do kadry narodowej. Poza tym wypowiedzi zawodniczek i zawodników polskiej reprezentacji, a także ich szkoleniowców, w sprawie odbywania regularnych badań w zakresie medycyny sportowej w okresie przygotowań paraolimpijskich Rio de Janeiro 2016, były zróżnicowane w poszczególnych środowiskach sportowych. Badania ujawniły również - obok pozytywnych - opinie niezadowalające sportowców, bądź ich szkoleniowców, w zakresie efektów realizowania opieki lekarskiej oraz współpracy z dietetykiem i fizjologiem. Natomiast zbliżone oceny pozytywne (o zróżnicowanym poziomie), wyrażone zarówno przez sportowców jak i szkoleniowców z obydwu środowisk sportowych, dotyczyły tylko dostępu do opieki lekarskiej oraz współpracy z psychologiem.pl
dc.affiliationWydział Lekarski : Klinika Chorób Wewnętrznych i Geriatriipl
dc.cm.date2020-01-07
dc.cm.id93979
dc.contributor.authorGawroński, Wojciech - 228064 pl
dc.contributor.authorSobiecka, Joannapl
dc.contributor.authorKądziołka, Martapl
dc.contributor.authorKruszelnicki, Pawełpl
dc.date.accession2019-04-26pl
dc.date.accessioned2020-01-17T10:07:58Z
dc.date.available2020-01-17T10:07:58Z
dc.date.issued2018pl
dc.date.openaccess0
dc.description.accesstimew momencie opublikowania
dc.description.number3pl
dc.description.physical44-55pl
dc.description.points6pl
dc.description.versionostateczna wersja wydawcy
dc.description.volume19pl
dc.identifier.eissn1895-8265pl
dc.identifier.issn1640-0143pl
dc.identifier.projectROD UJ / OPpl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/145987
dc.identifier.weblinkhttp://www.medicinasportiva.pl/new/pliki/msp_2018_03_01_Sobiecka.pdfpl
dc.languagepolpl
dc.language.containerpolpl
dc.rightsUdzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa*
dc.rights.licenceOTHER
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.pl*
dc.share.typeinne
dc.subject.enParalympic Gamespl
dc.subject.enmedical carepl
dc.subject.enconditions of preparationpl
dc.subject.enathletes with disabilitiespl
dc.subject.pligrzyska paraolimpijskiepl
dc.subject.plopieka medycznapl
dc.subject.plwarunki przygotowańpl
dc.subject.plsportowcy z niepełnosprawnościąpl
dc.subtypeArticlepl
dc.titleAspekt medyczny przygotowań paraolimpijskich Rio De Janeiro 2016 : w opinii sportowców i ich szkoleniowcówpl
dc.title.alternativeMedical aspect of the preparation for the 2016 Summer Paralympics in the opinion of athletes and their coachespl
dc.title.journalMedicina Sportiva Practicapl
dc.typeJournalArticlepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Systematic scientific research conducted in the Polish Paralympic environment revealed a serious and negative phenomenon of the lack of prevention and access to medical care in the broad sense of the term that has an effect on conditions of practising sports by people with disabilities. The aim of the study was to assess the conditions of medical care during preparation of athletes for participation in the 15th Summer Paralympic Games in Rio de Janeiro in 2016, taking into account the athletic environment (Polish sports associations and national sports organizations operating exclusively for people with disabilities) in which they practised on a daily basis. The study covered a total of 80 athletes with musculoskeletal disorders and vision impairments (28 female and 52 male athletes) and 25 coaches (3 women and 22 men), qualified for the Paralympic team. The participants were divided into four groups: the first group consisted of 22 Paralympians from six Polish sports associations, the second group consisted of 58 athletes associated in national organizations providing sports training only for female and male athletes with specific dysfunctions, the third group was 9 coaches of the Paralympic national team appointed by the Polish authorities, and the fourth group was 16 coaches, representatives of national sports organizations working only for people with disabilities. A diagnostic survey method was employed in the study, based on the questionnaire prepared by Jadwiga Kłodecka-Różalska, which, with the author’s consent, was adjusted to the needs of disabled sports. It consisted of two parts: the first one consisted of 2 open and 23 closed questions, whereas the second one contained respondent data about sociodemographic and athletic characteristics of the athletes. Next, the opinions concerning only the aspect of medical preparation were separated from the questionnaire and categorized. The data were analysed by means of descriptive statistics and statistical reasoning methods. Furthermore, athletic environment was taken into account in each study group (athletes and coaches). The results led to the conclusion that during Paralympic preparations, adequate medical care was not provided to all athletes appointed to the national team. Furthermore, the statements of the athletes from the Polish national team and their coaches concerning the regular sports medical examinations during the period of preparations for the Paralympic Games in Rio de Janeiro in 2016 were differentiated in individual athletic environments. Besides positive statements, the survey also found unsatisfactory opinions of athletes or their coaches regarding the effects of medical care and working with dieticians and physiologists. Similar positive assessments (at different levels), expressed by both athletes and coaches from both athletic environments, concerned only the access to medical care and working with a psychologist.
dc.abstract.plpl
Systematyczne badania naukowe przeprowadzane w polskim środowisku paraolimpijskim wykazały, iż poważnym a zarazem negatywnym zjawiskiem, wpływającym na warunki uprawiania sportu przez osoby z niepełnosprawnością, jest brak profilaktyki oraz dostępu do szeroko rozumianej opieki medycznej. Celem badań była ocena warunków w zakresie opieki medycznej, w jakich przygotowywali się zawodnicy i zawodniczki do udziału w XV Letnich Igrzyskach Paraolimpijskich w Rio de Janeiro 2016, z uwzględnieniem środowiska sportowego (polskich związków sportowych i ogólnopolskich organizacji sportowych działających wyłącznie dla osób z niepełnosprawnością), w którym na co dzień trenowali. Badaniami objęto łącznie 80 sportowców z uszkodzeniem narządu ruchu oraz z dysfunkcją wzroku (28 zawodniczek i 52 zawodników), a także 25 szkoleniowców (3 kobiety i 22 mężczyzn), zakwalifikowanych do kadry paraolimpijskiej. Wśród badanych wyodrębniono cztery grupy: pierwsza liczyła 22 paraolimpijczyków wywodzących się z sześciu polskich związków sportowych, druga - 58 sportowców zrzeszonych w ogólnopolskich organizacjach prowadzących szkolenie sportowe tylko dla zawodniczek i zawodników z określonymi dysfunkcjami, trzecia - 9 szkoleniowców reprezentacji paraolimpijskiej powołanych przez władze polskich związków, a czwarta - 16 trenerów, przedstawicieli ogólnopolskich organizacji sportowych pracujących jedynie z osobami z niepełnosprawnością. W badaniach posłużono się metodą sondażu diagnostycznego, wykorzystując kwestionariusz ankiety Jadwigi Kłodeckiej-Różalskiej, który za zgodą autorki zmodyfikowano na potrzeby sportu niepełnosprawnych. Składał się on z dwóch części: pierwsza obejmowała 2 pytania otwarte i 23 zamknięte, a druga - "metryczka" - zawierała informacje o cechach społeczno-demograficznych oraz sportowych badanych osób. Następnie z kwestionariusza wyodrębniono opinie dotyczące wyłącznie aspektu przygotowania medycznego, które skategoryzowano. Do analizy danych wykorzystano metody statystyki opisowej oraz metody wnioskowania statystycznego. Ponadto w każdej grupie badanych (sportowców i szkoleniowców) uwzględniono środowisko sportowe. Otrzymane wyniki pozwoliły na stwierdzenie, iż podczas przygotowań paraolimpijskich nie zapewniono opieki medycznej wszystkim osobom powołanym do kadry narodowej. Poza tym wypowiedzi zawodniczek i zawodników polskiej reprezentacji, a także ich szkoleniowców, w sprawie odbywania regularnych badań w zakresie medycyny sportowej w okresie przygotowań paraolimpijskich Rio de Janeiro 2016, były zróżnicowane w poszczególnych środowiskach sportowych. Badania ujawniły również - obok pozytywnych - opinie niezadowalające sportowców, bądź ich szkoleniowców, w zakresie efektów realizowania opieki lekarskiej oraz współpracy z dietetykiem i fizjologiem. Natomiast zbliżone oceny pozytywne (o zróżnicowanym poziomie), wyrażone zarówno przez sportowców jak i szkoleniowców z obydwu środowisk sportowych, dotyczyły tylko dostępu do opieki lekarskiej oraz współpracy z psychologiem.
dc.affiliationpl
Wydział Lekarski : Klinika Chorób Wewnętrznych i Geriatrii
dc.cm.date
2020-01-07
dc.cm.id
93979
dc.contributor.authorpl
Gawroński, Wojciech - 228064
dc.contributor.authorpl
Sobiecka, Joanna
dc.contributor.authorpl
Kądziołka, Marta
dc.contributor.authorpl
Kruszelnicki, Paweł
dc.date.accessionpl
2019-04-26
dc.date.accessioned
2020-01-17T10:07:58Z
dc.date.available
2020-01-17T10:07:58Z
dc.date.issuedpl
2018
dc.date.openaccess
0
dc.description.accesstime
w momencie opublikowania
dc.description.numberpl
3
dc.description.physicalpl
44-55
dc.description.pointspl
6
dc.description.version
ostateczna wersja wydawcy
dc.description.volumepl
19
dc.identifier.eissnpl
1895-8265
dc.identifier.issnpl
1640-0143
dc.identifier.projectpl
ROD UJ / OP
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/145987
dc.identifier.weblinkpl
http://www.medicinasportiva.pl/new/pliki/msp_2018_03_01_Sobiecka.pdf
dc.languagepl
pol
dc.language.containerpl
pol
dc.rights*
Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa
dc.rights.licence
OTHER
dc.rights.uri*
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.pl
dc.share.type
inne
dc.subject.enpl
Paralympic Games
dc.subject.enpl
medical care
dc.subject.enpl
conditions of preparation
dc.subject.enpl
athletes with disabilities
dc.subject.plpl
igrzyska paraolimpijskie
dc.subject.plpl
opieka medyczna
dc.subject.plpl
warunki przygotowań
dc.subject.plpl
sportowcy z niepełnosprawnością
dc.subtypepl
Article
dc.titlepl
Aspekt medyczny przygotowań paraolimpijskich Rio De Janeiro 2016 : w opinii sportowców i ich szkoleniowców
dc.title.alternativepl
Medical aspect of the preparation for the 2016 Summer Paralympics in the opinion of athletes and their coaches
dc.title.journalpl
Medicina Sportiva Practica
dc.typepl
JournalArticle
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
13
Views per month
Views per city
Dublin
4
Wroclaw
2
Bibice
1
Boardman
1
Des Moines
1
Krakow
1
Poznan
1
Sosnowiec
1
Zgierz
1
Downloads
gawronski_et-al_aspekt_medyczny_przygotowan_paraolimpijskich_rio_de_janeiro_2016_2018.pdf
2