Czy kama muta może redukować homonegatywność? Wpływ wzruszenia na postawy wobec homoseksualności

master
dc.abstract.enStereotypes, prejudices and discrimination significantly impact the lives and everyday functioning of many people, including those with a homosexual identity. This study aimed to investigate whether it is possible to reduce homonegativity based on evoking a feeling of being touched. For stimulation, films and short descriptions were prepared under four conditions. Self-report methods were used: Modern Homonegativity Scale, The KAma Muta MUltiplex Scale Two, Kama Muta Frequency Scale, the author's stimulus credibility scale, a one-item assessment of induced internal states and a feeling thermometer to assess attitudes towards gay men. The study involved 730 people, of which the data of 239 participants were analysed. The results showed no difference in homonegativity and attitudes towards gay men between conditions in different configurations and interactions. Significant gender differences were observed in the analysed variables. This work shows that probably it is not possible to reduce prejudices towards sexual orientations based on simple experimental manipulation with touching audiovisual stimuli.pl
dc.abstract.plStereotypy, uprzedzenia i dyskryminacja mają znaczący wpływ na życie i codzienne funkcjonowanie wielu ludzi, w tym takich o tożsamości homoseksualnej. Celem tej pracy było zbadanie, czy wzruszenie może redukować homonegatywność. W eksperymencie zastosowano filmy i krótkie opisy w czterech warunkach (wzruszający / zaciekawiający * homoseksualna / heteroseksualna tożsamość głównego bohatera). Zastosowano metody samoopisowe: Skalę Nowoczesnej Homonegatywności, The KAma Muta MUltiplex Scale Two, Kama Muta Frequency Scale, autorską skalę wiarygodności bodźca, jednoitemową ocenę wywołanych stanów wewnętrznych oraz termometr uczuć do oceny nastawienia do gejów. W badaniu wzięło udział 730 osób, z czego przeanalizowano dane 239 uczestników. Wyniki pokazały, że nie ma różnic w homonegatywności i nastawieniu do gejów między warunkami w różnych konfiguracjach i interakcjach pomiędzy nimi. Zaobserwowano istotne różnice międzypłciowe w kontekście rozpatrywanych zmiennych. Ta praca pokazuje, że prawdopodobnie nie jest możliwe redukowanie uprzedzeń wobec orientacji seksualnych w oparciu o prostą manipulację eksperymentalną z wykorzystaniem wzruszających bodźców audiowizualnych.pl
dc.affiliationWydział Filozoficznypl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorŚmieja-Nęcka, Magdalena - 132332 pl
dc.contributor.authorJemioło, Pawełpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF5pl
dc.contributor.reviewerŚmieja-Nęcka, Magdalena - 132332 pl
dc.contributor.reviewerBlaut, Agata - 162092 pl
dc.date.accessioned2022-09-26T21:44:44Z
dc.date.available2022-09-26T21:44:44Z
dc.date.submitted2022-09-26pl
dc.fieldofstudypsychologiapl
dc.identifier.apddiploma-161832-248110pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/300203
dc.languagepolpl
dc.subject.enkama muta, homonegativity , beeing moved, homosexuality, prejudicepl
dc.subject.plkama muta, homonegatywność, wzruszenie, homoseksualność, uprzedzeniapl
dc.titleCzy kama muta może redukować homonegatywność? Wpływ wzruszenia na postawy wobec homoseksualnościpl
dc.title.alternativeCan kama muta reduce homonegativity? The influence of feeling of being moved on attitudes towards homosexualitypl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Stereotypes, prejudices and discrimination significantly impact the lives and everyday functioning of many people, including those with a homosexual identity. This study aimed to investigate whether it is possible to reduce homonegativity based on evoking a feeling of being touched. For stimulation, films and short descriptions were prepared under four conditions. Self-report methods were used: Modern Homonegativity Scale, The KAma Muta MUltiplex Scale Two, Kama Muta Frequency Scale, the author's stimulus credibility scale, a one-item assessment of induced internal states and a feeling thermometer to assess attitudes towards gay men. The study involved 730 people, of which the data of 239 participants were analysed. The results showed no difference in homonegativity and attitudes towards gay men between conditions in different configurations and interactions. Significant gender differences were observed in the analysed variables. This work shows that probably it is not possible to reduce prejudices towards sexual orientations based on simple experimental manipulation with touching audiovisual stimuli.
dc.abstract.plpl
Stereotypy, uprzedzenia i dyskryminacja mają znaczący wpływ na życie i codzienne funkcjonowanie wielu ludzi, w tym takich o tożsamości homoseksualnej. Celem tej pracy było zbadanie, czy wzruszenie może redukować homonegatywność. W eksperymencie zastosowano filmy i krótkie opisy w czterech warunkach (wzruszający / zaciekawiający * homoseksualna / heteroseksualna tożsamość głównego bohatera). Zastosowano metody samoopisowe: Skalę Nowoczesnej Homonegatywności, The KAma Muta MUltiplex Scale Two, Kama Muta Frequency Scale, autorską skalę wiarygodności bodźca, jednoitemową ocenę wywołanych stanów wewnętrznych oraz termometr uczuć do oceny nastawienia do gejów. W badaniu wzięło udział 730 osób, z czego przeanalizowano dane 239 uczestników. Wyniki pokazały, że nie ma różnic w homonegatywności i nastawieniu do gejów między warunkami w różnych konfiguracjach i interakcjach pomiędzy nimi. Zaobserwowano istotne różnice międzypłciowe w kontekście rozpatrywanych zmiennych. Ta praca pokazuje, że prawdopodobnie nie jest możliwe redukowanie uprzedzeń wobec orientacji seksualnych w oparciu o prostą manipulację eksperymentalną z wykorzystaniem wzruszających bodźców audiowizualnych.
dc.affiliationpl
Wydział Filozoficzny
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Śmieja-Nęcka, Magdalena - 132332
dc.contributor.authorpl
Jemioło, Paweł
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF5
dc.contributor.reviewerpl
Śmieja-Nęcka, Magdalena - 132332
dc.contributor.reviewerpl
Blaut, Agata - 162092
dc.date.accessioned
2022-09-26T21:44:44Z
dc.date.available
2022-09-26T21:44:44Z
dc.date.submittedpl
2022-09-26
dc.fieldofstudypl
psychologia
dc.identifier.apdpl
diploma-161832-248110
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/300203
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
kama muta, homonegativity , beeing moved, homosexuality, prejudice
dc.subject.plpl
kama muta, homonegatywność, wzruszenie, homoseksualność, uprzedzenia
dc.titlepl
Czy kama muta może redukować homonegatywność? Wpływ wzruszenia na postawy wobec homoseksualności
dc.title.alternativepl
Can kama muta reduce homonegativity? The influence of feeling of being moved on attitudes towards homosexuality
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
4
Views per month
Views per city
Gmina Bolków
2
Krakow
1

No access

No Thumbnail Available
Collections