Analiza wpływu różnych form opodatkowania na funkcjonowanie przedsiębiorstw

master
dc.abstract.enThe work analyzes the impact of various forms of taxation on the functioning ofenterprises. It describes the tax burdens of enterprises in Poland. It describes theforms of taxation of business activities of natural persons as well as partnerships. Astudy was also conducted on the determinants of the choice of the form of taxationby enterprises in Poland. As a result of the study, it was found that the two mostimportant factors taken into account when choosing the form of taxation of businessactivity are the pursuit of minimizing the tax burden, while striving to maximizerevenues.In order to achieve the above-mentioned goals, entrepreneurs try to obtaininformation on what form of taxation of business activity will help them achievethem. In this respect, they rely both on their own knowledge and experience, as wellas on the suggestions of people with specialist knowledge and experience in the fieldof tax law, such as, for example, accountants. An important role is also played by thefact of personal acquaintance with such experts, which additionally strengthens trustin them, as well as in the recommendations they provide.pl
dc.abstract.plW pracy dokonano analizy wpływu różnych form opodatkowania nafunkcjonowanie przedsiębiorstw. Dokonano w niej charakterystyki obciążeńpodatkowych przedsiębiorstw w Polsce. Opisano w niej formy opodatkowaniadziałalności gospodarczej osób fizycznych jak również spółek osobowych.Przeprowadzono również badanie poświęcone determinantom wyboru formyopodatkowania przez przedsiębiorstwa w Polsce. W wyniku przeprowadzonegobadania ustalono, iż dwoma najważniejszymi czynnikami, branymi pod uwagę przywyborze formy opodatkowania działalności gospodarczej są dążenie dominimalizowania obciążeń podatkowych, przy jednoczesnym dążeniu domaksymalizacji przychodów.Aby realizować wymienione wyżej cele przedsiębiorcy starają się pozyskaćinformacje na temat tego, jaka forma opodatkowania działalności gospodarczejpomoże im w ich realizacji. Opierają się w tym zakresie zarówno na własnej wiedzy idoświadczeniu, jak również na sugestiach osób, posiadających specjalistyczną wiedzęoraz doświadczenie w obszarze prawa podatkowego, takich jak np. księgowi. Istotnąrolę odgrywa również fakt osobistej znajomości z tego rodzaju ekspertami, cododatkowo wzmacnia zaufanie do nich, jak również do udzielanych przez nichrekomendacji.pl
dc.affiliationUniwersytet Jagielloński w Krakowiepl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorJędrzejczyk, Marcinpl
dc.contributor.authorŚwiątek, Pawełpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/UJKpl
dc.contributor.reviewerJędrzejczyk, Marcinpl
dc.contributor.reviewerKutera, Małgorzata - 129804 pl
dc.date.accessioned2023-10-25T21:42:38Z
dc.date.available2023-10-25T21:42:38Z
dc.date.submitted2023-10-24pl
dc.fieldofstudyrachunkowość i zarządzanie finansamipl
dc.identifier.apddiploma-165343-258168pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/322074
dc.languagepolpl
dc.subject.entaxes - sole proprietorship - corporate taxationpl
dc.subject.plpodatki - działalność gospodarcza – opodatkowanieprzedsiębiorstwpl
dc.titleAnaliza wpływu różnych form opodatkowania na funkcjonowanie przedsiębiorstwpl
dc.title.alternativeAnalysis oft he impact of various forms on the functioning oft he enterprisepl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The work analyzes the impact of various forms of taxation on the functioning ofenterprises. It describes the tax burdens of enterprises in Poland. It describes theforms of taxation of business activities of natural persons as well as partnerships. Astudy was also conducted on the determinants of the choice of the form of taxationby enterprises in Poland. As a result of the study, it was found that the two mostimportant factors taken into account when choosing the form of taxation of businessactivity are the pursuit of minimizing the tax burden, while striving to maximizerevenues.In order to achieve the above-mentioned goals, entrepreneurs try to obtaininformation on what form of taxation of business activity will help them achievethem. In this respect, they rely both on their own knowledge and experience, as wellas on the suggestions of people with specialist knowledge and experience in the fieldof tax law, such as, for example, accountants. An important role is also played by thefact of personal acquaintance with such experts, which additionally strengthens trustin them, as well as in the recommendations they provide.
dc.abstract.plpl
W pracy dokonano analizy wpływu różnych form opodatkowania nafunkcjonowanie przedsiębiorstw. Dokonano w niej charakterystyki obciążeńpodatkowych przedsiębiorstw w Polsce. Opisano w niej formy opodatkowaniadziałalności gospodarczej osób fizycznych jak również spółek osobowych.Przeprowadzono również badanie poświęcone determinantom wyboru formyopodatkowania przez przedsiębiorstwa w Polsce. W wyniku przeprowadzonegobadania ustalono, iż dwoma najważniejszymi czynnikami, branymi pod uwagę przywyborze formy opodatkowania działalności gospodarczej są dążenie dominimalizowania obciążeń podatkowych, przy jednoczesnym dążeniu domaksymalizacji przychodów.Aby realizować wymienione wyżej cele przedsiębiorcy starają się pozyskaćinformacje na temat tego, jaka forma opodatkowania działalności gospodarczejpomoże im w ich realizacji. Opierają się w tym zakresie zarówno na własnej wiedzy idoświadczeniu, jak również na sugestiach osób, posiadających specjalistyczną wiedzęoraz doświadczenie w obszarze prawa podatkowego, takich jak np. księgowi. Istotnąrolę odgrywa również fakt osobistej znajomości z tego rodzaju ekspertami, cododatkowo wzmacnia zaufanie do nich, jak również do udzielanych przez nichrekomendacji.
dc.affiliationpl
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Jędrzejczyk, Marcin
dc.contributor.authorpl
Świątek, Paweł
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/UJK
dc.contributor.reviewerpl
Jędrzejczyk, Marcin
dc.contributor.reviewerpl
Kutera, Małgorzata - 129804
dc.date.accessioned
2023-10-25T21:42:38Z
dc.date.available
2023-10-25T21:42:38Z
dc.date.submittedpl
2023-10-24
dc.fieldofstudypl
rachunkowość i zarządzanie finansami
dc.identifier.apdpl
diploma-165343-258168
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/322074
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
taxes - sole proprietorship - corporate taxation
dc.subject.plpl
podatki - działalność gospodarcza – opodatkowanieprzedsiębiorstw
dc.titlepl
Analiza wpływu różnych form opodatkowania na funkcjonowanie przedsiębiorstw
dc.title.alternativepl
Analysis oft he impact of various forms on the functioning oft he enterprise
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
15
Views per month
Views per city
Lodz
3
Warsaw
2
Aleksandrów Kujawski
1
Bialystok
1
Bratislava
1
Grodzisk Mazowiecki
1
Krakow
1
Międzyrzec Podlaski
1
Otwock
1
Tarnów
1

No access

No Thumbnail Available
Collections