Budowanie marki

master
dc.abstract.enAt the work a being and a specificity of building the brand were described. The issue of creating the make on the market was portrayed both from the theoretical side taking the row of materials of the literature on the subject into account, as well as through the prism of analysis of the methodology of building the brand. A cognition and an identification of elements, tools and action carried out in the process of the forming of the brand, as well as showing their influence on the market position of the enterprise were a purpose of the work. As the example a case study, in which the strategy of creating the make by the Polish Group was described was accepted Atlas which for years is taking the leading places in rankings of the building market. The work consists of four chapters. The first chapter is discussing different ways of thinking of comprehending the "water parsnip" as well as is presenting the specificity of creating the identity for her. The chapter two is presenting the being of the marketing of the brand including her position on the market and with showing tools supporting the launch for her. In the chapter three assumptions which they can constitute about the brand power were characterised in more distant for her functioning on the market. An Atlas is presenting the fourth chapter to the case study of building the brand. Above all analysis of tools of the marketing communication and the corporate identity was included through the logo, the name and the adopted advertising strategy and of promotion. They stated, that of brand Atlas a time of the transformation can be an example of the make from the smaller country which by experience of the centralized economy is passing and is building his water parsnips, subjected simultaneously to the processes of globalisation.pl
dc.abstract.plW pracy przedstawiono istotę i specyfikę budowania marki. Kwestię kreowania marki na rynku ukazano zarówno od strony teoretycznej uwzględniając szereg materiałów literatury przedmiotu, jak również przez pryzmat analizy metodologii budowania marki. Celem pracy było poznanie i identyfikacja elementów, narzędzi oraz działań realizowanych w procesie kształtowania marki, a także wskazanie ich wpływu na pozycję rynkową przedsiębiorstwa. Jako przykład przyjęto studium przypadku, w którym opisano strategię kreowania marki przez polską Grupę Atlas, która od lat zajmuje czołowe miejsca w rankingach rynku budowlanego. Praca składa się z czterech rozdziałów. Rozdział pierwszy omawia różne sposoby rozumowania pojęcia „marka” oraz przedstawia specyfikę kreowania jej tożsamości. Rozdział drugi prezentuje istotę marketingu marki z uwzględnieniem pozycji na rynku i wskazaniem narzędzi wspierających jej wprowadzenie na rynek. W rozdziale trzecim scharakteryzowano założenia, które mogą stanowić o sile marki w dalszym jej funkcjonowaniu na rynku. Rozdział czwarty przedstawia studium przypadku budowania marki Atlas. Uwzględniono przede wszystkim analizę narzędzi komunikacji marketingowej oraz identyfikacji wizualnej marki poprzez logo, nazwę i przyjętą strategię reklamy i promocji. Stwierdzono, iż marka Atlas może być przykładem marki z małego kraju, który po doświadczeniach gospodarki scentralizowanej przechodzi czas transformacji i buduje swe marki, poddany jednocześnie procesom globalizacji.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorBugaj, Justyna - 161421 pl
dc.contributor.authorŚwierczyński, Samuelpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerBugaj, Justyna - 161421 pl
dc.contributor.reviewerBugdol, Marek - 127470 pl
dc.date.accessioned2020-07-25T06:33:55Z
dc.date.available2020-07-25T06:33:55Z
dc.date.submitted2014-12-17pl
dc.fieldofstudyzarządzaniepl
dc.fieldofstudypsychologia w zarządzaniupl
dc.identifier.apddiploma-93070-116345pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/201002
dc.languagepolpl
dc.subject.enAtlas, brand, marketing, strategypl
dc.subject.plAtlas, marka, marketing, strategiapl
dc.titleBudowanie markipl
dc.title.alternativeBuilding the brandpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
At the work a being and a specificity of building the brand were described. The issue of creating the make on the market was portrayed both from the theoretical side taking the row of materials of the literature on the subject into account, as well as through the prism of analysis of the methodology of building the brand. A cognition and an identification of elements, tools and action carried out in the process of the forming of the brand, as well as showing their influence on the market position of the enterprise were a purpose of the work. As the example a case study, in which the strategy of creating the make by the Polish Group was described was accepted Atlas which for years is taking the leading places in rankings of the building market. The work consists of four chapters. The first chapter is discussing different ways of thinking of comprehending the "water parsnip" as well as is presenting the specificity of creating the identity for her. The chapter two is presenting the being of the marketing of the brand including her position on the market and with showing tools supporting the launch for her. In the chapter three assumptions which they can constitute about the brand power were characterised in more distant for her functioning on the market. An Atlas is presenting the fourth chapter to the case study of building the brand. Above all analysis of tools of the marketing communication and the corporate identity was included through the logo, the name and the adopted advertising strategy and of promotion. They stated, that of brand Atlas a time of the transformation can be an example of the make from the smaller country which by experience of the centralized economy is passing and is building his water parsnips, subjected simultaneously to the processes of globalisation.
dc.abstract.plpl
W pracy przedstawiono istotę i specyfikę budowania marki. Kwestię kreowania marki na rynku ukazano zarówno od strony teoretycznej uwzględniając szereg materiałów literatury przedmiotu, jak również przez pryzmat analizy metodologii budowania marki. Celem pracy było poznanie i identyfikacja elementów, narzędzi oraz działań realizowanych w procesie kształtowania marki, a także wskazanie ich wpływu na pozycję rynkową przedsiębiorstwa. Jako przykład przyjęto studium przypadku, w którym opisano strategię kreowania marki przez polską Grupę Atlas, która od lat zajmuje czołowe miejsca w rankingach rynku budowlanego. Praca składa się z czterech rozdziałów. Rozdział pierwszy omawia różne sposoby rozumowania pojęcia „marka” oraz przedstawia specyfikę kreowania jej tożsamości. Rozdział drugi prezentuje istotę marketingu marki z uwzględnieniem pozycji na rynku i wskazaniem narzędzi wspierających jej wprowadzenie na rynek. W rozdziale trzecim scharakteryzowano założenia, które mogą stanowić o sile marki w dalszym jej funkcjonowaniu na rynku. Rozdział czwarty przedstawia studium przypadku budowania marki Atlas. Uwzględniono przede wszystkim analizę narzędzi komunikacji marketingowej oraz identyfikacji wizualnej marki poprzez logo, nazwę i przyjętą strategię reklamy i promocji. Stwierdzono, iż marka Atlas może być przykładem marki z małego kraju, który po doświadczeniach gospodarki scentralizowanej przechodzi czas transformacji i buduje swe marki, poddany jednocześnie procesom globalizacji.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Bugaj, Justyna - 161421
dc.contributor.authorpl
Świerczyński, Samuel
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Bugaj, Justyna - 161421
dc.contributor.reviewerpl
Bugdol, Marek - 127470
dc.date.accessioned
2020-07-25T06:33:55Z
dc.date.available
2020-07-25T06:33:55Z
dc.date.submittedpl
2014-12-17
dc.fieldofstudypl
zarządzanie
dc.fieldofstudypl
psychologia w zarządzaniu
dc.identifier.apdpl
diploma-93070-116345
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/201002
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Atlas, brand, marketing, strategy
dc.subject.plpl
Atlas, marka, marketing, strategia
dc.titlepl
Budowanie marki
dc.title.alternativepl
Building the brand
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
153
Views per month
Views per city
Warsaw
23
Poznan
19
Nowe Miasto nad Pilica
10
Radomsko
9
Krakow
8
Wroclaw
7
Bialystok
5
Katowice
5
Olsztyn
5
Gorzów Wielkopolski
4

No access

No Thumbnail Available