Zwolnienia i ulgi w podatku od spadków i darowizn

master
dc.abstract.enThe subject of the master's thesis is the acquisition of inheritance and donations by the closest family members. Thesis pays special attention to the resulting exemptions, reliefs and tax obligations. Treating the family in a privileged way is reflected primarily in the possibility of taking advantage of the total tax exemption on inheritance and donation. The conditions that must be met in order to avoid a fiscal burden were also described. The discussed issues regarding the concept and essence of tax, inheritance and donation, the emergence of a tax obligation, and assignment to the appropriate tax group show how important legal awareness is in this regard. Especially that the subject of inheritance and donations concerns a very wide range of people. Finally, the changes introduced by the draft law amending the Act On Tax On Inheritance and Donations , which envisages widening the group of people entitled to benefit from the tax exemption, were briefly signaled. At the time of writing the paper, the legislative work is still ongoing.pl
dc.abstract.plTematem niniejszej pracy magisterskiej jest nabycie spadków i darowizn przez najbliższych członków rodziny. Praca zwraca szczególną uwagę na wynikające z tego przyporządkowania zwolnienia, ulgi oraz obowiązki podatkowe. Potraktowanie rodziny w sposób uprzywilejowany ma swój wyraz przede wszystkim w możliwości skorzystania z całkowitego zwolnienia z podatku od nabytego spadku i darowizny. Opisane zostały także przesłanki, które należy spełnić aby móc uwolnić się od obciążenia fiskalnego. Omawiane zagadnienia dotyczące pojęcia i istoty podatku, spadku oraz darowizny, powstania obowiązku podatkowego, przyporządkowania do odpowiedniej grupy podatkowej pokazują jak ważna jest świadomość prawna w tym zakresie. Zwłaszcza, że tematyka spadków i darowizn dotyczy bardzo szerokiego kręgu osób. Na koniec zostały pokrótce zasygnalizowane zmiany jakie niesie projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od spadów i darowizn, który zakłada poszerzenie kręgu osób uprawnionych do skorzystania ze zwolnienia podatkowego. Na moment pisania pracy prace legislacyjne nadal trwają.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorDumas, Anna - 132931 pl
dc.contributor.authorŻądło, Aleksandrapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerNita, Adam - 130971 pl
dc.contributor.reviewerDumas, Anna - 132931 pl
dc.date.accessioned2020-11-08T23:32:09Z
dc.date.available2020-11-08T23:32:09Z
dc.date.submitted2020-10-30pl
dc.fieldofstudyadministracjapl
dc.identifier.apddiploma-145452-193895pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/253181
dc.languagepolpl
dc.subject.eninheritance, donation, tax, tax relief, tax exemption, tax obligation, housing tax relief, tax grouppl
dc.subject.plspadek, darowizna, podatek, ulga podatkowa, zwolnienie z podatku, obowiązek podatkowy, ulga mieszkaniowa, grupa podatkowapl
dc.titleZwolnienia i ulgi w podatku od spadków i darowiznpl
dc.title.alternativeInheritance and donation tax exemptions and reductionspl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The subject of the master's thesis is the acquisition of inheritance and donations by the closest family members. Thesis pays special attention to the resulting exemptions, reliefs and tax obligations. Treating the family in a privileged way is reflected primarily in the possibility of taking advantage of the total tax exemption on inheritance and donation. The conditions that must be met in order to avoid a fiscal burden were also described. The discussed issues regarding the concept and essence of tax, inheritance and donation, the emergence of a tax obligation, and assignment to the appropriate tax group show how important legal awareness is in this regard. Especially that the subject of inheritance and donations concerns a very wide range of people. Finally, the changes introduced by the draft law amending the Act On Tax On Inheritance and Donations , which envisages widening the group of people entitled to benefit from the tax exemption, were briefly signaled. At the time of writing the paper, the legislative work is still ongoing.
dc.abstract.plpl
Tematem niniejszej pracy magisterskiej jest nabycie spadków i darowizn przez najbliższych członków rodziny. Praca zwraca szczególną uwagę na wynikające z tego przyporządkowania zwolnienia, ulgi oraz obowiązki podatkowe. Potraktowanie rodziny w sposób uprzywilejowany ma swój wyraz przede wszystkim w możliwości skorzystania z całkowitego zwolnienia z podatku od nabytego spadku i darowizny. Opisane zostały także przesłanki, które należy spełnić aby móc uwolnić się od obciążenia fiskalnego. Omawiane zagadnienia dotyczące pojęcia i istoty podatku, spadku oraz darowizny, powstania obowiązku podatkowego, przyporządkowania do odpowiedniej grupy podatkowej pokazują jak ważna jest świadomość prawna w tym zakresie. Zwłaszcza, że tematyka spadków i darowizn dotyczy bardzo szerokiego kręgu osób. Na koniec zostały pokrótce zasygnalizowane zmiany jakie niesie projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od spadów i darowizn, który zakłada poszerzenie kręgu osób uprawnionych do skorzystania ze zwolnienia podatkowego. Na moment pisania pracy prace legislacyjne nadal trwają.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Dumas, Anna - 132931
dc.contributor.authorpl
Żądło, Aleksandra
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Nita, Adam - 130971
dc.contributor.reviewerpl
Dumas, Anna - 132931
dc.date.accessioned
2020-11-08T23:32:09Z
dc.date.available
2020-11-08T23:32:09Z
dc.date.submittedpl
2020-10-30
dc.fieldofstudypl
administracja
dc.identifier.apdpl
diploma-145452-193895
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/253181
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
inheritance, donation, tax, tax relief, tax exemption, tax obligation, housing tax relief, tax group
dc.subject.plpl
spadek, darowizna, podatek, ulga podatkowa, zwolnienie z podatku, obowiązek podatkowy, ulga mieszkaniowa, grupa podatkowa
dc.titlepl
Zwolnienia i ulgi w podatku od spadków i darowizn
dc.title.alternativepl
Inheritance and donation tax exemptions and reductions
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
174
Views per month
Views per city
Warsaw
41
Bialystok
14
Krakow
14
Gdansk
11
Poznan
10
Lodz
8
Gdynia
4
Katowice
3
Wroclaw
3
Mielec
2

No access

No Thumbnail Available