Szacowanie wartości dowodowej danych fizykochemicznych - problem interpretacji danych zawierających wartość zero.

master
dc.abstract.enThe thesis was subjected to differentiate glass objects, being the containers of products of the same kind, but produced in different production series. Glass fragments collected from 24 jars of coffee “Nescafe” and 24 bottles of juice “Kubus” were studied. The compositional data were obtained by analysis carried out using SEM-EDX (Scanning Electron Microscope coupled with an Energy Dispersive X-ray Spectrometry) and refractive index was determined by the thermoimmersion method using GRIM set (Glass Refractive Index Measurement). Assessing the evidential value of physicochemical data in order to differentiate the analysed objects was carried out by application of likelihood ratio (LR), being commonly used in interpreting the evidence (E) in the context of two contrasting hypothesis (H1: compared glass fragments come from the same object; H2: compared glass fragments come from different objects). The levels of false positive and false negative answers obtained on the basis of LR calculations indicate that the possibilities of differentiation of analyzed glass objects characterized by similar physicochemical data are limited. The aim of this work was also to compare the performance of two methods of interpreting the physicochemical data in the presence of zeros taking into account logarithmic and hyperspherical transformations. The hypersherical transformation seems to give better results when solving the comparison problem.pl
dc.abstract.otherW pracy podjęto próbę rozróżnienia obiektów szklanych będących opakowaniami tego samego typu produktu, ale pochodzącymi z różnych serii produkcyjnych. Analizie poddano 24 słoiki po kawie „Nescafe” oraz 24 butelki po soku „Kubuś”. Dla badanych obiektów wyznaczono cechy fizykochemiczne, tj. współczynnik załamania światła techniką GRIM (Glass Refractive Index Measurement) i skład pierwiastkowy metodą SEM-EDX (mikroskopia skaningowa sprzężona ze spektrometrem fluorescencji rentgenowskiej).Oszacowanie wartości dowodowej uzyskanych danych fizykochemicznych (E) w celu rozróżnienia przebadanych obiektów szklanych przeprowadzano za pomocą analizy statystycznej opartej na teorii ilorazu wiarygodności (ang. likelihood ratio, LR). Zastosowanie LR pozwoliło na interpretację dowodu (E) w kontekście dwóch przeciwstawnych hipotez (H1: porównywane okruchy pochodzą z tego samego źródła; H2: okruchy te pochodzą z różnych źródeł).Z porównania poziomu błędów fałszywie pozytywnych i negatywnych uzyskanych na podstawie obliczeń LR dla badanych obiektów wynika, że możliwości rozróżnienia obiektów będących przedmiotem badań są w dużym stopniu ograniczone. Poruszony został także problem interpretacji wartości zerowych uzyskanych w wyniku analizy składu pierwiastkowego, rozwiązany w oparciu o dwie metody transformacji zmiennych (transformację logarytmiczną i hipersferyczną). Korzystniejsze okazało się zastosowanie transformacji hipersferycznej.pl
dc.affiliationWydział Chemiipl
dc.areaobszar nauk ścisłychpl
dc.contributor.advisorParczewski, Andrzej - 131278 pl
dc.contributor.advisorZadora, Grzegorzpl
dc.contributor.authorMartyna, Agnieszkapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WC3pl
dc.contributor.reviewerZięba-Palus, Janinapl
dc.contributor.reviewerParczewski, Andrzej - 131278 pl
dc.contributor.reviewerZadora, Grzegorzpl
dc.date.accessioned2020-07-14T18:55:43Z
dc.date.available2020-07-14T18:55:43Z
dc.date.submitted2011-06-20pl
dc.fieldofstudychemiapl
dc.identifier.apddiploma-55597-61911pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/170420
dc.subject.enevidence evaluation, GRIM, SEM-EDX, likelihood ratio, hyperspherical and logarithmic transformation, glasspl
dc.subject.otherwartość dowodowa, GRIM, SEM-EDX, iloraz wiarygodności, transformacja hipersferyczna i logarytmiczna, szkłopl
dc.titleSzacowanie wartości dowodowej danych fizykochemicznych - problem interpretacji danych zawierających wartość zero.pl
dc.title.alternativeEvaluation of evidence value of physicochemical data - a problem of data interpretation in the presence of zeros.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The thesis was subjected to differentiate glass objects, being the containers of products of the same kind, but produced in different production series. Glass fragments collected from 24 jars of coffee “Nescafe” and 24 bottles of juice “Kubus” were studied. The compositional data were obtained by analysis carried out using SEM-EDX (Scanning Electron Microscope coupled with an Energy Dispersive X-ray Spectrometry) and refractive index was determined by the thermoimmersion method using GRIM set (Glass Refractive Index Measurement). Assessing the evidential value of physicochemical data in order to differentiate the analysed objects was carried out by application of likelihood ratio (LR), being commonly used in interpreting the evidence (E) in the context of two contrasting hypothesis (H1: compared glass fragments come from the same object; H2: compared glass fragments come from different objects). The levels of false positive and false negative answers obtained on the basis of LR calculations indicate that the possibilities of differentiation of analyzed glass objects characterized by similar physicochemical data are limited. The aim of this work was also to compare the performance of two methods of interpreting the physicochemical data in the presence of zeros taking into account logarithmic and hyperspherical transformations. The hypersherical transformation seems to give better results when solving the comparison problem.
dc.abstract.otherpl
W pracy podjęto próbę rozróżnienia obiektów szklanych będących opakowaniami tego samego typu produktu, ale pochodzącymi z różnych serii produkcyjnych. Analizie poddano 24 słoiki po kawie „Nescafe” oraz 24 butelki po soku „Kubuś”. Dla badanych obiektów wyznaczono cechy fizykochemiczne, tj. współczynnik załamania światła techniką GRIM (Glass Refractive Index Measurement) i skład pierwiastkowy metodą SEM-EDX (mikroskopia skaningowa sprzężona ze spektrometrem fluorescencji rentgenowskiej).Oszacowanie wartości dowodowej uzyskanych danych fizykochemicznych (E) w celu rozróżnienia przebadanych obiektów szklanych przeprowadzano za pomocą analizy statystycznej opartej na teorii ilorazu wiarygodności (ang. likelihood ratio, LR). Zastosowanie LR pozwoliło na interpretację dowodu (E) w kontekście dwóch przeciwstawnych hipotez (H1: porównywane okruchy pochodzą z tego samego źródła; H2: okruchy te pochodzą z różnych źródeł).Z porównania poziomu błędów fałszywie pozytywnych i negatywnych uzyskanych na podstawie obliczeń LR dla badanych obiektów wynika, że możliwości rozróżnienia obiektów będących przedmiotem badań są w dużym stopniu ograniczone. Poruszony został także problem interpretacji wartości zerowych uzyskanych w wyniku analizy składu pierwiastkowego, rozwiązany w oparciu o dwie metody transformacji zmiennych (transformację logarytmiczną i hipersferyczną). Korzystniejsze okazało się zastosowanie transformacji hipersferycznej.
dc.affiliationpl
Wydział Chemii
dc.areapl
obszar nauk ścisłych
dc.contributor.advisorpl
Parczewski, Andrzej - 131278
dc.contributor.advisorpl
Zadora, Grzegorz
dc.contributor.authorpl
Martyna, Agnieszka
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WC3
dc.contributor.reviewerpl
Zięba-Palus, Janina
dc.contributor.reviewerpl
Parczewski, Andrzej - 131278
dc.contributor.reviewerpl
Zadora, Grzegorz
dc.date.accessioned
2020-07-14T18:55:43Z
dc.date.available
2020-07-14T18:55:43Z
dc.date.submittedpl
2011-06-20
dc.fieldofstudypl
chemia
dc.identifier.apdpl
diploma-55597-61911
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/170420
dc.subject.enpl
evidence evaluation, GRIM, SEM-EDX, likelihood ratio, hyperspherical and logarithmic transformation, glass
dc.subject.otherpl
wartość dowodowa, GRIM, SEM-EDX, iloraz wiarygodności, transformacja hipersferyczna i logarytmiczna, szkło
dc.titlepl
Szacowanie wartości dowodowej danych fizykochemicznych - problem interpretacji danych zawierających wartość zero.
dc.title.alternativepl
Evaluation of evidence value of physicochemical data - a problem of data interpretation in the presence of zeros.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
9
Views per month
Views per city
Wroclaw
2
Dublin
1
Płońsk
1
Sofia
1

No access

No Thumbnail Available