Ochrona praw podatnika w świetle międzynarodowych konwencji dotyczących ochrony praw człowieka i obywatela

master
dc.abstract.enThe following master’s thesis aims to present the issue of taxpayer’s rights protection in the context of international conventions protecting human rights. The study is divided into three chapters.First one forms a theoretical background for further considerations as it refers inter alia to taxpayer’s legal and economic situation and to the correlation between the concept of taxpayer’s rights and the notion of human rights. Some definitions and classifications were also mentioned at this point.The core content of this thesis is included in the second chapter regarding provisions of the European Convention of Human Rights. Only few of them can however provide taxpayer’s protection, especially: right to private property, right to fair trial, right to privacy and prohibition of discrimination. Whole analysis is based mostly on judgments of the European Court of Human Rights. Major focus is undoubtedly on the right to fair trial which seems to be the most controversial provision of the Convention in the context of tax law.The third chapter attempts to depict how provisions of the International Covenant on Civil and Political Rights can protect the taxpayer.In the summary effectiveness of the above mechanisms is assessed. Moreover, some perspectives and threats to the further development of the conception were identified.pl
dc.abstract.plCelem niniejszej pracy jest zaprezentowanie problematyki ochrony praw podatnika w kontekście międzynarodowych konwencji dotyczących ochrony praw człowieka i obywatela. Opracowanie zostało podzielone na trzy rozdziały.Pierwszy z nich tworzy teoretyczne podstawy dla dalszych rozważań – odnosi się bowiem do ekonomicznej i prawnej sytuacji podatnika oraz do wzajemnych relacji między koncepcją praw podatnika a koncepcją praw człowieka. Przedstawione zostały w nim również podstawowe definicje i klasyfikacje związane z omawianą problematyką.Najistotniejszą część pracy stanowi rozdział drugi dotyczący postanowień Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, spośród których jednakże tylko kilka może gwarantować podatnikowi ochronę. Są to w szczególności: prawo do poszanowania własności prywatnej, prawo do sądu, prawo do prywatności oraz zakaz dyskryminacji. Ich analiza opiera się przede wszystkim na orzeczeniach Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Najwięcej uwagi niewątpliwie poświęcono prawu do sądu, które zdaje się bym najbardziej kontrowersyjnym postanowieniem Konwencji w kontekście prawa podatkowego.W trzecim rozdziale podjęte zostały próby wykazania, w jaki sposób Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych może zapewniać podatnikowi ochronę.Zakończenie zawiera ocenę omówionych mechanizmów. Ponadto zostały w nim zidentyfikowane perspektywy i zagrożenia dla dalszego rozwoju koncepcji.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorBrzeziński, Bogumił - 127441 pl
dc.contributor.authorPolak, Judytapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerKryczko, Paweł - 129528 pl
dc.contributor.reviewerBrzeziński, Bogumił - 127441 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T14:53:55Z
dc.date.available2020-07-24T14:53:55Z
dc.date.submitted2013-07-25pl
dc.fieldofstudyprawopl
dc.identifier.apddiploma-73571-94938pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/186442
dc.languagepolpl
dc.subject.entaxpayer's rights, protection of taxpayer's rights, European Convention on Human Rights, International Covenant on Civil and Political Rightspl
dc.subject.plprawa podatnika, ochrona praw podatnika, Europejska Konwencja Praw Człowieka, Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznychpl
dc.titleOchrona praw podatnika w świetle międzynarodowych konwencji dotyczących ochrony praw człowieka i obywatelapl
dc.title.alternativeThe protection of taxpayer's rights in international conventions regarding human rights protectionpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The following master’s thesis aims to present the issue of taxpayer’s rights protection in the context of international conventions protecting human rights. The study is divided into three chapters.First one forms a theoretical background for further considerations as it refers inter alia to taxpayer’s legal and economic situation and to the correlation between the concept of taxpayer’s rights and the notion of human rights. Some definitions and classifications were also mentioned at this point.The core content of this thesis is included in the second chapter regarding provisions of the European Convention of Human Rights. Only few of them can however provide taxpayer’s protection, especially: right to private property, right to fair trial, right to privacy and prohibition of discrimination. Whole analysis is based mostly on judgments of the European Court of Human Rights. Major focus is undoubtedly on the right to fair trial which seems to be the most controversial provision of the Convention in the context of tax law.The third chapter attempts to depict how provisions of the International Covenant on Civil and Political Rights can protect the taxpayer.In the summary effectiveness of the above mechanisms is assessed. Moreover, some perspectives and threats to the further development of the conception were identified.
dc.abstract.plpl
Celem niniejszej pracy jest zaprezentowanie problematyki ochrony praw podatnika w kontekście międzynarodowych konwencji dotyczących ochrony praw człowieka i obywatela. Opracowanie zostało podzielone na trzy rozdziały.Pierwszy z nich tworzy teoretyczne podstawy dla dalszych rozważań – odnosi się bowiem do ekonomicznej i prawnej sytuacji podatnika oraz do wzajemnych relacji między koncepcją praw podatnika a koncepcją praw człowieka. Przedstawione zostały w nim również podstawowe definicje i klasyfikacje związane z omawianą problematyką.Najistotniejszą część pracy stanowi rozdział drugi dotyczący postanowień Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, spośród których jednakże tylko kilka może gwarantować podatnikowi ochronę. Są to w szczególności: prawo do poszanowania własności prywatnej, prawo do sądu, prawo do prywatności oraz zakaz dyskryminacji. Ich analiza opiera się przede wszystkim na orzeczeniach Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Najwięcej uwagi niewątpliwie poświęcono prawu do sądu, które zdaje się bym najbardziej kontrowersyjnym postanowieniem Konwencji w kontekście prawa podatkowego.W trzecim rozdziale podjęte zostały próby wykazania, w jaki sposób Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych może zapewniać podatnikowi ochronę.Zakończenie zawiera ocenę omówionych mechanizmów. Ponadto zostały w nim zidentyfikowane perspektywy i zagrożenia dla dalszego rozwoju koncepcji.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Brzeziński, Bogumił - 127441
dc.contributor.authorpl
Polak, Judyta
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Kryczko, Paweł - 129528
dc.contributor.reviewerpl
Brzeziński, Bogumił - 127441
dc.date.accessioned
2020-07-24T14:53:55Z
dc.date.available
2020-07-24T14:53:55Z
dc.date.submittedpl
2013-07-25
dc.fieldofstudypl
prawo
dc.identifier.apdpl
diploma-73571-94938
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/186442
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
taxpayer's rights, protection of taxpayer's rights, European Convention on Human Rights, International Covenant on Civil and Political Rights
dc.subject.plpl
prawa podatnika, ochrona praw podatnika, Europejska Konwencja Praw Człowieka, Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych
dc.titlepl
Ochrona praw podatnika w świetle międzynarodowych konwencji dotyczących ochrony praw człowieka i obywatela
dc.title.alternativepl
The protection of taxpayer's rights in international conventions regarding human rights protection
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
6
Views per month
Views per city
Wroclaw
2
Dublin
1
Pinczow
1
Radziejów
1
Strzelce Opolskie
1

No access

No Thumbnail Available