Szkockie ambicje niepodległościowe.

licenciate
dc.abstract.enBachelor's thesis "Scottish independence ambitions" touches on the problems of Scotland's difficult relationship with the United Kingdom. The aim is to describe the processes and events that are bringing Scotland closer to achieving sovereignty.Chapter I deals with the process of devolution in the United Kingdom, which is delegation of competences from the cental to the regional level. Thanks to it, Scotland has received a lot of rights, much more than Wales or Northern Ireland. Chapter I also shows the relationship between Scotland and the UK since the moment of conclusion of the union in 1707 to year 1998. Chapter II deals with the results of the devolution and gradually expanding competences of Scotland. It presents new institutions and the relationship between Scotand and the EU. Chapter III refers to referenda in 2014 and 2016, showing their genesis and results. It also contains analysis of the potential benefits and threats of achieving independence by Scotland.The work covers: a short summary of history of Scotland in the United Kingdom since 1707 union, the period of Tony Blair's reign and the referenda in 2014 and 2016.pl
dc.abstract.plPraca licencjacka "Szkockie ambicje niepodległościowe" porusza problematykę trudnych relacji Szkocji ze Zjednoczonym Królestwem. Celem pracy jest opis procesów i wydarzeń, które przybliżają Szkocję do osiągnięcia suwerenności.Rozdział I dotyczy procesu dewolucji w Zjednoczonym Królestwie, czyli delegacji kompetencji ze szczebla centralnego na regionalny. Dzięki niej Szkocja otrzymała wiele uprawnień, znacznie więcej niż Walia czy Irlandia Północna. Rozdział I ukazuje także stosunki Szkocji z UK od zawarcia unii realnej do 1998 roku. Rozdział II przedstawia skutki dewolucji i stopniowo rozszerzane kompetencje przyznane Szkocji. Opisuje powstałe instytucje oraz relację Szkocji z Unią Europejską. Rozdział III odnosi się do referendów z lat 2014 i 2016, ukazując ich genezę i rezultaty. Zawiera również analizę potencjalnych korzyści oraz zagrożeń wynikających z ewentualnego osiągnięcia niepodległości.Praca obejmuje swoim zakresem: skrótowe przedstawienie historii Szkocji w Zjednoczonym Królestwie od czasów unii realnej z 1707, okres rządów Tony'ego Blair'a oraz referenda z lat 2014 i 2016.pl
dc.affiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznychpl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorNatanek, Mirosław - 130889 pl
dc.contributor.authorKozłowski, Michałpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WSMPpl
dc.contributor.reviewerNatanek, Mirosław - 130889 pl
dc.contributor.reviewerKoźbiał, Krzysztof - 160650 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T18:43:52Z
dc.date.available2020-07-27T18:43:52Z
dc.date.submitted2018-07-04pl
dc.fieldofstudyeuropeistykapl
dc.identifier.apddiploma-126137-213236pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/230265
dc.languagepolpl
dc.subject.endevolution, referendum, Scotland, independence, the United Kingdompl
dc.subject.pldewolucja, referendum, Szkocja, niepodległość, Zjednoczone Królestwopl
dc.titleSzkockie ambicje niepodległościowe.pl
dc.title.alternativeScottish Independence Ambitionspl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Bachelor's thesis "Scottish independence ambitions" touches on the problems of Scotland's difficult relationship with the United Kingdom. The aim is to describe the processes and events that are bringing Scotland closer to achieving sovereignty.Chapter I deals with the process of devolution in the United Kingdom, which is delegation of competences from the cental to the regional level. Thanks to it, Scotland has received a lot of rights, much more than Wales or Northern Ireland. Chapter I also shows the relationship between Scotland and the UK since the moment of conclusion of the union in 1707 to year 1998. Chapter II deals with the results of the devolution and gradually expanding competences of Scotland. It presents new institutions and the relationship between Scotand and the EU. Chapter III refers to referenda in 2014 and 2016, showing their genesis and results. It also contains analysis of the potential benefits and threats of achieving independence by Scotland.The work covers: a short summary of history of Scotland in the United Kingdom since 1707 union, the period of Tony Blair's reign and the referenda in 2014 and 2016.
dc.abstract.plpl
Praca licencjacka "Szkockie ambicje niepodległościowe" porusza problematykę trudnych relacji Szkocji ze Zjednoczonym Królestwem. Celem pracy jest opis procesów i wydarzeń, które przybliżają Szkocję do osiągnięcia suwerenności.Rozdział I dotyczy procesu dewolucji w Zjednoczonym Królestwie, czyli delegacji kompetencji ze szczebla centralnego na regionalny. Dzięki niej Szkocja otrzymała wiele uprawnień, znacznie więcej niż Walia czy Irlandia Północna. Rozdział I ukazuje także stosunki Szkocji z UK od zawarcia unii realnej do 1998 roku. Rozdział II przedstawia skutki dewolucji i stopniowo rozszerzane kompetencje przyznane Szkocji. Opisuje powstałe instytucje oraz relację Szkocji z Unią Europejską. Rozdział III odnosi się do referendów z lat 2014 i 2016, ukazując ich genezę i rezultaty. Zawiera również analizę potencjalnych korzyści oraz zagrożeń wynikających z ewentualnego osiągnięcia niepodległości.Praca obejmuje swoim zakresem: skrótowe przedstawienie historii Szkocji w Zjednoczonym Królestwie od czasów unii realnej z 1707, okres rządów Tony'ego Blair'a oraz referenda z lat 2014 i 2016.
dc.affiliationpl
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Natanek, Mirosław - 130889
dc.contributor.authorpl
Kozłowski, Michał
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WSMP
dc.contributor.reviewerpl
Natanek, Mirosław - 130889
dc.contributor.reviewerpl
Koźbiał, Krzysztof - 160650
dc.date.accessioned
2020-07-27T18:43:52Z
dc.date.available
2020-07-27T18:43:52Z
dc.date.submittedpl
2018-07-04
dc.fieldofstudypl
europeistyka
dc.identifier.apdpl
diploma-126137-213236
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/230265
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
devolution, referendum, Scotland, independence, the United Kingdom
dc.subject.plpl
dewolucja, referendum, Szkocja, niepodległość, Zjednoczone Królestwo
dc.titlepl
Szkockie ambicje niepodległościowe.
dc.title.alternativepl
Scottish Independence Ambitions
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
23
Views per month
Views per city
Gdansk
5
Tarnów
4
Krakow
3
Dublin
2
Wroclaw
2
Katowice
1
Skarzysko-Kamienna
1
Szczucin
1
Warsaw
1
Wieliczka
1

No access

No Thumbnail Available