Realizacja procesów wydawniczych w repozytorium

2018
book section
article
dc.abstract.enThe development of new models of scholarly communication has contributed to the emergence of new forms of support for authors in scientific publishing. In repositories, one of such activities is the implementation of tasks related to the publishing process. These are various types of activities: from simple forms of sending metadata to the POL-index database by promoting the publication to a more extended support consisting of graphic projects, composition and breaking of the text or language corrections. The aim of the research presented in the article is a comparative analysis of the Jagiellonian University Repository and the Digital Library of the Lublin University of Technology, which carry out the publishing processes and on this basis present a proposal of a model of publishing processes implemented in the repository. Although, for the time being, these types of services are undertaken to a negligible extent, these first attempts show the changes that are taking place in the librarianship. Repositories become one of the main channels of scholarly communication, which has not been fully used yet.pl
dc.abstract.plRozwój nowych modeli komunikacji naukowej przyczynił się do powstawania nowych form wsparcia autorów w publikowaniu naukowym. W repozytoriach, jednym z takich działań jest realizowanie zadań związanych z procesem wydawniczym. Są to działania typu: od prostych form przesyłania metadanych do bazy POL-index, poprzez promocję publikacji do bardziej rozbudowanego wsparcia - polegającego na projektach graficznych, składzie i łamaniu tekstu czy korektach językowych. Celem badań, przedstawionych w artykule, jest analiza porównawcza Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego i Biblioteki Cyfrowej Politechnik Lubelskiej, które realizują procesy wydawnicze i na tej podstawie przedstawienie propozycji modelu procesów wydawniczych realizowanego w repozytorium. Pomimo, że obecnie (2018) tego typu usługi podejmowane są w znikomym zakresie, to te pierwsze próby świadczą o zmianach jakie zachodzą w bibliotekarstwie. Repozytoria stają się jednym z głównych kanałów komunikacji naukowej, które jeszcze w pełni nie zostały wykorzystane.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.contributor.authorSzafrański, Leszek - 140230 pl
dc.contributor.editorSidor, Maria Wandapl
dc.date.accessioned2019-11-14T09:19:52Z
dc.date.available2019-11-14T09:19:52Z
dc.date.issued2018pl
dc.date.openaccess8
dc.description.accesstimepo opublikowaniu
dc.description.physical177-185pl
dc.description.publication0,53pl
dc.description.versionoryginalna wersja autorska (preprint)
dc.identifier.bookweblinkhttp://katalog.nukat.edu.pl/lib/item?id=chamo:4722007pl
dc.identifier.eisbn978-83-88421-98-3pl
dc.identifier.isbn978-83-88421-97-6pl
dc.identifier.projectROD UJ / OPpl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/87143
dc.languagepolpl
dc.language.containerpolpl
dc.pubinfoNowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis Universitypl
dc.rightsDozwolony użytek utworów chronionych*
dc.rights.licenceOTHER
dc.rights.urihttp://ruj.uj.edu.pl/4dspace/License/copyright/licencja_copyright.pdf*
dc.share.typeotwarte repozytorium
dc.sourceinfoliczba autorów 35; liczba stron 424; liczba arkuszy wydawniczych 25;pl
dc.subject.enscholarly communicationpl
dc.subject.enpublishing processpl
dc.subject.endigital repositoriespl
dc.subject.enrepository publishing modelpl
dc.subject.enDigital Library of the Lublin University of Technologypl
dc.subject.enJagiellonian University Repositorypl
dc.subject.plkomunikacja naukowapl
dc.subject.plproces wydawniczypl
dc.subject.plrepozytoria cyfrowepl
dc.subject.plrepozytoryjny model wydawniczypl
dc.subject.plBiblioteka Cyfrowa Politechniki Lubelskiejpl
dc.subject.plRepozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiegopl
dc.subtypeArticlepl
dc.titleRealizacja procesów wydawniczych w repozytoriumpl
dc.title.alternativeThe implementation of publishing processes in the repositorypl
dc.title.containerBiblioteka przyszłości : wyzwania - trendy - zagrożenia : wybrane zagadnienia z zakresu zarządzania bibliotekami uczelni wyższychpl
dc.typeBookSectionpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The development of new models of scholarly communication has contributed to the emergence of new forms of support for authors in scientific publishing. In repositories, one of such activities is the implementation of tasks related to the publishing process. These are various types of activities: from simple forms of sending metadata to the POL-index database by promoting the publication to a more extended support consisting of graphic projects, composition and breaking of the text or language corrections. The aim of the research presented in the article is a comparative analysis of the Jagiellonian University Repository and the Digital Library of the Lublin University of Technology, which carry out the publishing processes and on this basis present a proposal of a model of publishing processes implemented in the repository. Although, for the time being, these types of services are undertaken to a negligible extent, these first attempts show the changes that are taking place in the librarianship. Repositories become one of the main channels of scholarly communication, which has not been fully used yet.
dc.abstract.plpl
Rozwój nowych modeli komunikacji naukowej przyczynił się do powstawania nowych form wsparcia autorów w publikowaniu naukowym. W repozytoriach, jednym z takich działań jest realizowanie zadań związanych z procesem wydawniczym. Są to działania typu: od prostych form przesyłania metadanych do bazy POL-index, poprzez promocję publikacji do bardziej rozbudowanego wsparcia - polegającego na projektach graficznych, składzie i łamaniu tekstu czy korektach językowych. Celem badań, przedstawionych w artykule, jest analiza porównawcza Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego i Biblioteki Cyfrowej Politechnik Lubelskiej, które realizują procesy wydawnicze i na tej podstawie przedstawienie propozycji modelu procesów wydawniczych realizowanego w repozytorium. Pomimo, że obecnie (2018) tego typu usługi podejmowane są w znikomym zakresie, to te pierwsze próby świadczą o zmianach jakie zachodzą w bibliotekarstwie. Repozytoria stają się jednym z głównych kanałów komunikacji naukowej, które jeszcze w pełni nie zostały wykorzystane.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.contributor.authorpl
Szafrański, Leszek - 140230
dc.contributor.editorpl
Sidor, Maria Wanda
dc.date.accessioned
2019-11-14T09:19:52Z
dc.date.available
2019-11-14T09:19:52Z
dc.date.issuedpl
2018
dc.date.openaccess
8
dc.description.accesstime
po opublikowaniu
dc.description.physicalpl
177-185
dc.description.publicationpl
0,53
dc.description.version
oryginalna wersja autorska (preprint)
dc.identifier.bookweblinkpl
http://katalog.nukat.edu.pl/lib/item?id=chamo:4722007
dc.identifier.eisbnpl
978-83-88421-98-3
dc.identifier.isbnpl
978-83-88421-97-6
dc.identifier.projectpl
ROD UJ / OP
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/87143
dc.languagepl
pol
dc.language.containerpl
pol
dc.pubinfopl
Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University
dc.rights*
Dozwolony użytek utworów chronionych
dc.rights.licence
OTHER
dc.rights.uri*
http://ruj.uj.edu.pl/4dspace/License/copyright/licencja_copyright.pdf
dc.share.type
otwarte repozytorium
dc.sourceinfopl
liczba autorów 35; liczba stron 424; liczba arkuszy wydawniczych 25;
dc.subject.enpl
scholarly communication
dc.subject.enpl
publishing process
dc.subject.enpl
digital repositories
dc.subject.enpl
repository publishing model
dc.subject.enpl
Digital Library of the Lublin University of Technology
dc.subject.enpl
Jagiellonian University Repository
dc.subject.plpl
komunikacja naukowa
dc.subject.plpl
proces wydawniczy
dc.subject.plpl
repozytoria cyfrowe
dc.subject.plpl
repozytoryjny model wydawniczy
dc.subject.plpl
Biblioteka Cyfrowa Politechniki Lubelskiej
dc.subject.plpl
Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego
dc.subtypepl
Article
dc.titlepl
Realizacja procesów wydawniczych w repozytorium
dc.title.alternativepl
The implementation of publishing processes in the repository
dc.title.containerpl
Biblioteka przyszłości : wyzwania - trendy - zagrożenia : wybrane zagadnienia z zakresu zarządzania bibliotekami uczelni wyższych
dc.typepl
BookSection
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
7
Views per month
Views per city
Warsaw
3
Krakow
2
Kielce
1
Downloads
szafranski_realizacja_procesow_wydawniczych_w_repozytorium_2018.odt
1
szafranski_realizacja_procesow_wydawniczych_w_repozytorium_2018.pdf
1