Zarządzanie marką osobistą na przykładzie bloga Red Lipstick Monster

master
dc.abstract.enThe subject of this work is the analysis of personal brand management in social media and its reception by Internet users. The analysis was made on the example of Red Lipstick Monster blog. The work presents theoretical foundations of personal branding, social media and blogging as well as the changes taking place in marketing as a result of the development of digital media.The aim of this work is to examine the process of managing the personal brand of Red Lipstick Monster and the created image of the author of the blog. The qualitative and quantitative methods were used in the conducted research. The results of the research confirmed the research hypothesis: personal brand management through conscious self-presentation activities on the blog influences its reception.The chosen topic falls within the scope of humanistic management, because it focuses on a person, communication of the values and influencing person’s behavior. The work contributes to research on the personal branding in social media, which is currently not extensive.pl
dc.abstract.plPrzedmiot niniejszej pracy stanowi analiza zarządzania marką osobistą w mediach społecznościowych i jej odbiór przez internautów. Analizy dokonano na przykładzie bloga Red Lipstick Monster. W pracy przedstawiono podstawy teoretyczne pojęć marka osobista, media społecznościowe i blogging. Omówiono zmiany zachodzące w marketingu na skutek rozwoju mediów cyfrowych.Celem niniejszej pracy jest zbadanie procesu zarządzania marką osobistą Red Lipstick Monster i wykreowanego wizerunku autorki bloga. W przeprowadzonych badaniach zostały wykorzystane metody jakościowe i ilościowe. Wyniki badań potwierdziły hipotezę badawczą: zarządzanie marką osobistą przez świadome działania autoprezentacyjne na blogu, wywiera wpływ na jej odbiór.Wybrany temat mieści się w zakresie zarządzania humanistycznego, ponieważ rozpatruje człowieka, przekazywanie mu określonych wartości i wywieranie wpływu na jego zachowanie. Praca wnosi wkład w badania nad marką osobistą w mediach społecznościowych, które obecnie nie są obszerne.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorBarańska, Marzenapl
dc.contributor.authorSpasskova, Olgapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerBarańska, Marzenapl
dc.contributor.reviewerHandzel, Zbigniew - 128282 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T19:55:19Z
dc.date.available2020-07-27T19:55:19Z
dc.date.submitted2018-10-17pl
dc.fieldofstudyzarządzanie reklamąpl
dc.identifier.apddiploma-127484-231558pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/231363
dc.languagepolpl
dc.subject.enBLOG PERSONAL BRAND SOCIAL MEDIApl
dc.subject.plBLOG MARKA OSOBISTA MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWEpl
dc.titleZarządzanie marką osobistą na przykładzie bloga Red Lipstick Monsterpl
dc.title.alternativePersonal brand management on the example of Red Lipstick Monster blogpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The subject of this work is the analysis of personal brand management in social media and its reception by Internet users. The analysis was made on the example of Red Lipstick Monster blog. The work presents theoretical foundations of personal branding, social media and blogging as well as the changes taking place in marketing as a result of the development of digital media.The aim of this work is to examine the process of managing the personal brand of Red Lipstick Monster and the created image of the author of the blog. The qualitative and quantitative methods were used in the conducted research. The results of the research confirmed the research hypothesis: personal brand management through conscious self-presentation activities on the blog influences its reception.The chosen topic falls within the scope of humanistic management, because it focuses on a person, communication of the values and influencing person’s behavior. The work contributes to research on the personal branding in social media, which is currently not extensive.
dc.abstract.plpl
Przedmiot niniejszej pracy stanowi analiza zarządzania marką osobistą w mediach społecznościowych i jej odbiór przez internautów. Analizy dokonano na przykładzie bloga Red Lipstick Monster. W pracy przedstawiono podstawy teoretyczne pojęć marka osobista, media społecznościowe i blogging. Omówiono zmiany zachodzące w marketingu na skutek rozwoju mediów cyfrowych.Celem niniejszej pracy jest zbadanie procesu zarządzania marką osobistą Red Lipstick Monster i wykreowanego wizerunku autorki bloga. W przeprowadzonych badaniach zostały wykorzystane metody jakościowe i ilościowe. Wyniki badań potwierdziły hipotezę badawczą: zarządzanie marką osobistą przez świadome działania autoprezentacyjne na blogu, wywiera wpływ na jej odbiór.Wybrany temat mieści się w zakresie zarządzania humanistycznego, ponieważ rozpatruje człowieka, przekazywanie mu określonych wartości i wywieranie wpływu na jego zachowanie. Praca wnosi wkład w badania nad marką osobistą w mediach społecznościowych, które obecnie nie są obszerne.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Barańska, Marzena
dc.contributor.authorpl
Spasskova, Olga
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Barańska, Marzena
dc.contributor.reviewerpl
Handzel, Zbigniew - 128282
dc.date.accessioned
2020-07-27T19:55:19Z
dc.date.available
2020-07-27T19:55:19Z
dc.date.submittedpl
2018-10-17
dc.fieldofstudypl
zarządzanie reklamą
dc.identifier.apdpl
diploma-127484-231558
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/231363
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
BLOG PERSONAL BRAND SOCIAL MEDIA
dc.subject.plpl
BLOG MARKA OSOBISTA MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE
dc.titlepl
Zarządzanie marką osobistą na przykładzie bloga Red Lipstick Monster
dc.title.alternativepl
Personal brand management on the example of Red Lipstick Monster blog
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
36
Views per month
Views per city
Krakow
13
Kalisz
4
Wroclaw
4
Warsaw
2
Bydgoszcz
1
Doruchów
1
Dublin
1
Kwidzyn
1
Poznan
1
Rzeszów
1

No access

No Thumbnail Available