Myśl ludowa Związku Młodzieży Wiejskiej prezentowana na łamach pisma „Wici” w latach 1935-1939

master
dc.abstract.enAffiliated organisations were an important factor in the activity of Polish political parties during the 20th interwar years. One of them was the Union of Rural Youth of the Republic of Poland „Wici” cooperating with the People’s Party. The subject of the thesis is an analysis of the press edited by young people organised within the framework of the Union of Rural Youth „Wici” with a preference for its ideological and political content. In turn, the aim of the paper is to describe the idea that guided young people’s activists in the years 1935-1939. The thesis was written based on qualitative, retrogressive and historical methods of analysis. The whole consists of 3 chapters and an introduction and an ending.The first chapter presents the beginnings of the rural youth movement at the turn of the 19th and 20th centuries, and then describes the attitude of young folk towards the First World War. This section also deals with conflicts between the Central Agricultural Society and the Central Association of Agricultural Circles and the Union of Rural Youth, which consequently led to the latter becoming independent and becoming a „Wici”. The second part focuses on the analysis of newspapers published by the People's Movement. Initially, the law concerning newspapers and the press market functioning during the Second Polish Republic was analysed. Next, the development of newspapers published by major popular parties and activists associated within the Union of Rural Youth was traced. At the end of the chapter, issues related to the central press organ of the folk youth „Wici” were discussed. The last chapter focuses on the main objective of the work. It describes the folk idea of the Union of Rular Youth „Wici” in the years 1935-1939 on the basis of their main press. In addition, it shows the vision of an ideal people's state of youth activists, as well as the impact of democracy on society and the state and the threats posed by totalitarian systems. Next pages present a picture of society and how it should function in the world proposed by young peasants. This chapter also describes the economic plan proposed by „Wici”. Finally, issues related to education, culture and belief in the thought of the Union of Rural Youth were examined.pl
dc.abstract.plOrganizacje afiliowane w okresie 20-lecia międzywojennego stanowiły ważny czynnik w działalności polskich partii politycznych. Jedną z nich był Związek Młodzieży Wiejskiej Rzeczpospolitej Polskiej „Wici” współpracujący ze Stronnictwem Ludowym. Przedmiotem pracy dyplomowej jest analiza prasy redagowanej przez młodzież zorganizowanej w ramach ZMW RP „Wici” z preferencją dla jej zawartości ideowej oraz politycznej. Z kolei celem pracy jest opisanie myśli, jaka przyświecała młodym działaczom ludowym w latach 1935-1939. Praca została napisana w oparciu o metodę jakościową analizy tekstów, retrogresywną oraz historyczną. Całość składa się z 3 rozdziałów oraz wstępu i zakończenia.W pierwszym rozdziale zostały przedstawione początki wiejskiego ruchu młodzieżowego na przełomie XIX i XX wieku, a następnie została opisana postawa młodych ludowców wobec I wojny światowej. W tej części zostały również poruszone konflikty, jakie występowały między Centralnym Towarzystwem Rolniczym a Centralnym Związkiem Kółek Rolniczych oraz Związkiem Młodzieży Wiejskiej, a które w konsekwencji doprowadziły do usamodzielnienia się tych ostatnich i przybrania przez tę organizację członu „Wici”.Druga część skupia się na analizie prasoznawczej gazet wydawanych przez Ruch Ludowy. Początkowo zostało przeanalizowane prawo, jakie dotyczyło gazet oraz rynek prasowy funkcjonujący w okresie II Rzeczypospolitej. W następnej kolejności został prześledzony rozwój gazet wydawanych przez ważniejsze partie ludowe oraz działaczy zrzeszonych w ramach Związku Młodzieży Wiejskiej RP. Pod koniec rozdziału zostały poruszone kwestie związane z centralnym organem prasowym młodzieży ludowej „Wici”.Ostatni rozdział skupia się na głównym celu pracy. W nim została opisana myśl ludowa ZMW RP „Wici” w latach 1935-1939 na podstawie ich głównego organu prasowego. Ponadto ukazuje wizję idealnego państwa ludowego działaczy młodowiejskich, a także wpływu demokracji na społeczeństwo i państwo oraz zagrożeń, jakie niosą ze sobą totalitaryzmy. Kolejne strony ukazują obraz społeczeństwa oraz jak powinno ono funkcjonować w świecie proponowanym przez młodzież chłopską. W tym rozdziale opisany jest także plan gospodarczy, któremu hołdowali „wiciarze”, a na jego zakończenie zostały poddane analizie zagadnienia związane z oświatą, kulturą oraz wiarą w myśli młodzieży wiejskiej.pl
dc.affiliationWydział Historycznypl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorMierzwa, Janusz - 130563 pl
dc.contributor.authorKordas, Karolpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WH3pl
dc.contributor.reviewerMierzwa, Janusz - 130563 pl
dc.contributor.reviewerZblewski, Zdzisław - 132881 pl
dc.date.accessioned2023-07-04T21:38:37Z
dc.date.available2023-07-04T21:38:37Z
dc.date.submitted2023-07-03pl
dc.fieldofstudyhistoriapl
dc.identifier.apddiploma-166772-262320pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/313956
dc.languagepolpl
dc.subject.enUnion of Rural Youth of the Republic of Poland, People's Movement, Idea, Thought, 20-year interwar period, Great Crisispl
dc.subject.plZwiązek Młodzieży Wiejskiej Rzeczpospolitej Polskiej, Ruch Ludowy, Idea, Myśl, 20-lecie międzywojenne, Wielki Kryzyspl
dc.titleMyśl ludowa Związku Młodzieży Wiejskiej prezentowana na łamach pisma „Wici” w latach 1935-1939pl
dc.title.alternativeFolk thought of the Union of Rural Youth presented in the pages of the magazine „Wici” in the years 1935-1939pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Affiliated organisations were an important factor in the activity of Polish political parties during the 20th interwar years. One of them was the Union of Rural Youth of the Republic of Poland „Wici” cooperating with the People’s Party. The subject of the thesis is an analysis of the press edited by young people organised within the framework of the Union of Rural Youth „Wici” with a preference for its ideological and political content. In turn, the aim of the paper is to describe the idea that guided young people’s activists in the years 1935-1939. The thesis was written based on qualitative, retrogressive and historical methods of analysis. The whole consists of 3 chapters and an introduction and an ending.The first chapter presents the beginnings of the rural youth movement at the turn of the 19th and 20th centuries, and then describes the attitude of young folk towards the First World War. This section also deals with conflicts between the Central Agricultural Society and the Central Association of Agricultural Circles and the Union of Rural Youth, which consequently led to the latter becoming independent and becoming a „Wici”. The second part focuses on the analysis of newspapers published by the People's Movement. Initially, the law concerning newspapers and the press market functioning during the Second Polish Republic was analysed. Next, the development of newspapers published by major popular parties and activists associated within the Union of Rural Youth was traced. At the end of the chapter, issues related to the central press organ of the folk youth „Wici” were discussed. The last chapter focuses on the main objective of the work. It describes the folk idea of the Union of Rular Youth „Wici” in the years 1935-1939 on the basis of their main press. In addition, it shows the vision of an ideal people's state of youth activists, as well as the impact of democracy on society and the state and the threats posed by totalitarian systems. Next pages present a picture of society and how it should function in the world proposed by young peasants. This chapter also describes the economic plan proposed by „Wici”. Finally, issues related to education, culture and belief in the thought of the Union of Rural Youth were examined.
dc.abstract.plpl
Organizacje afiliowane w okresie 20-lecia międzywojennego stanowiły ważny czynnik w działalności polskich partii politycznych. Jedną z nich był Związek Młodzieży Wiejskiej Rzeczpospolitej Polskiej „Wici” współpracujący ze Stronnictwem Ludowym. Przedmiotem pracy dyplomowej jest analiza prasy redagowanej przez młodzież zorganizowanej w ramach ZMW RP „Wici” z preferencją dla jej zawartości ideowej oraz politycznej. Z kolei celem pracy jest opisanie myśli, jaka przyświecała młodym działaczom ludowym w latach 1935-1939. Praca została napisana w oparciu o metodę jakościową analizy tekstów, retrogresywną oraz historyczną. Całość składa się z 3 rozdziałów oraz wstępu i zakończenia.W pierwszym rozdziale zostały przedstawione początki wiejskiego ruchu młodzieżowego na przełomie XIX i XX wieku, a następnie została opisana postawa młodych ludowców wobec I wojny światowej. W tej części zostały również poruszone konflikty, jakie występowały między Centralnym Towarzystwem Rolniczym a Centralnym Związkiem Kółek Rolniczych oraz Związkiem Młodzieży Wiejskiej, a które w konsekwencji doprowadziły do usamodzielnienia się tych ostatnich i przybrania przez tę organizację członu „Wici”.Druga część skupia się na analizie prasoznawczej gazet wydawanych przez Ruch Ludowy. Początkowo zostało przeanalizowane prawo, jakie dotyczyło gazet oraz rynek prasowy funkcjonujący w okresie II Rzeczypospolitej. W następnej kolejności został prześledzony rozwój gazet wydawanych przez ważniejsze partie ludowe oraz działaczy zrzeszonych w ramach Związku Młodzieży Wiejskiej RP. Pod koniec rozdziału zostały poruszone kwestie związane z centralnym organem prasowym młodzieży ludowej „Wici”.Ostatni rozdział skupia się na głównym celu pracy. W nim została opisana myśl ludowa ZMW RP „Wici” w latach 1935-1939 na podstawie ich głównego organu prasowego. Ponadto ukazuje wizję idealnego państwa ludowego działaczy młodowiejskich, a także wpływu demokracji na społeczeństwo i państwo oraz zagrożeń, jakie niosą ze sobą totalitaryzmy. Kolejne strony ukazują obraz społeczeństwa oraz jak powinno ono funkcjonować w świecie proponowanym przez młodzież chłopską. W tym rozdziale opisany jest także plan gospodarczy, któremu hołdowali „wiciarze”, a na jego zakończenie zostały poddane analizie zagadnienia związane z oświatą, kulturą oraz wiarą w myśli młodzieży wiejskiej.
dc.affiliationpl
Wydział Historyczny
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Mierzwa, Janusz - 130563
dc.contributor.authorpl
Kordas, Karol
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WH3
dc.contributor.reviewerpl
Mierzwa, Janusz - 130563
dc.contributor.reviewerpl
Zblewski, Zdzisław - 132881
dc.date.accessioned
2023-07-04T21:38:37Z
dc.date.available
2023-07-04T21:38:37Z
dc.date.submittedpl
2023-07-03
dc.fieldofstudypl
historia
dc.identifier.apdpl
diploma-166772-262320
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/313956
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Union of Rural Youth of the Republic of Poland, People's Movement, Idea, Thought, 20-year interwar period, Great Crisis
dc.subject.plpl
Związek Młodzieży Wiejskiej Rzeczpospolitej Polskiej, Ruch Ludowy, Idea, Myśl, 20-lecie międzywojenne, Wielki Kryzys
dc.titlepl
Myśl ludowa Związku Młodzieży Wiejskiej prezentowana na łamach pisma „Wici” w latach 1935-1939
dc.title.alternativepl
Folk thought of the Union of Rural Youth presented in the pages of the magazine „Wici” in the years 1935-1939
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
6
Views per month
Views per city
Glenview
1
Krakow
1
Pińczów
1
Rzeszów
1
Stegna
1
Warsaw
1

No access

No Thumbnail Available
Collections