Administracja amerykańska w Bagdadzie w latach 2003 - 2011

master
dc.abstract.enThe thesis contains three chapters. The purpose of this study was to investigate how the U.S. administration functioned in Baghdad from 2003 to 2011. Another aim was to find out the social and political situation in Iraq after the fall of Saddam Hussein. The thesis begins with preseted the way of Ba'ath Party and Saddam Hussein to acquire power. Furthermore chapter includes a description of Iraq's international situation from 1991 to 2003. The second chapter contains of description of the city of Baghdad and provide a description of the military intervention of U.S. troops in Iraq. Chapter showed the exercise of power by the Coalition Provisional Authority and described the process for transfered power to Iraqis. The last chapter demonstrates the situation in Iraq after the end of military operations. The third section described the process of withdrawing U.S. troops from Iraq. Situation in Iraq after war was still complicated. The main problem was difficult relations between Sunnis and Shiites. Also the relations between Kurds and the government in Baghdad were not going well because of disputes over the oil fields. Iran is a significant player in the Persian Gulf region and a highly influential player in Iraq. Nowadays Iran is the main beneficiary of the Shiite-Kurdish alliance that now dominates Iraq's political affairs.pl
dc.abstract.plTematem pracy jest działalności wojsk amerykańskich w Iraku, jak również sytuacja społeczno – polityczna państwa, które na nowo stara się definiować swoją tożsamość. Irak jest państwem, gdzie relacje społeczne i działalność polityczna są nierozerwalnie połączone z religią oraz poczuciem więzi etnicznej. Z uwagi na zbyt rozległy obszar badawczy, w pracy została przedstawiona głównie administracja amerykańska zarządzająca w Bagdadzie. Stolica Iraku jest soczewką, w której odbija się reszta państwa. Poprzez przeanalizowanie sytuacji w stolicy Iraku w latach 2003 – 2011, podjęta została próba ukazania zmian systemowych i społecznych. Opis wydarzeń został dobrany w ten sposób, by zobrazować najważniejsze momenty w najnowszej historii Iraku. Celem pracy jest ukazanie sytuacji w Iraku w czasie dyktatury Saddama Husseina i po obaleniu reżimu. W pierwszej części pracy, została przedstawiona droga partii Al – Baas i Saddama Husseina do objęcia władzy oraz sprawowanie rządów. Rozdział zawiera opis wojny iracko – irańskiej oraz inwazji Iraku na Kuwejt wraz z implikacjami międzynarodowymi. Drugi rozdział obrazuje miasto Bagdad oraz przedstawia opis interwencji militarnej wojsk amerykańskich. Ponadto rozdział ten zawiera charakterystykę sprawowania władzy przez Tymczasowe Władze Koalicyjne oraz przedstawia proces przekazania władzy Irakijczykom.Trzeci rozdział to opis sytuacji w Iraku, już po zakończeniu działań militarnych. Zawarta w nim została charakterystyka konfliktów w społeczeństwie irackim na tle politycznym, religijnym i etnicznym. W trzecim podrozdziale przedstawiony jest proces wycofywania się wojsk amerykańskich z Iraku oraz sytuacja wewnętrzna państwa, którego społeczeństwo po latach życia pod rządami dyktatora, uczy się reguł panujących w demokracji.pl
dc.affiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznychpl
dc.contributor.advisorChorośnicki, Michał - 127547 pl
dc.contributor.authorParzyszek, Magdalenapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WSMPpl
dc.contributor.reviewerKłosowicz, Robert - 128923 pl
dc.contributor.reviewerChorośnicki, Michał - 127547 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T10:35:35Z
dc.date.available2020-07-24T10:35:35Z
dc.date.submitted2012-09-24pl
dc.fieldofstudystudia strategicznepl
dc.identifier.apddiploma-69325-133224pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/182485
dc.languagepolpl
dc.subject.enIraq, american administration, Baghdad, Saddam Husseinpl
dc.subject.plIrak, administracja amerykańska, Bagdad, Saddam Husajnpl
dc.titleAdministracja amerykańska w Bagdadzie w latach 2003 - 2011pl
dc.title.alternativeThe U.S. administration in Baghdad 2003 - 2011pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The thesis contains three chapters. The purpose of this study was to investigate how the U.S. administration functioned in Baghdad from 2003 to 2011. Another aim was to find out the social and political situation in Iraq after the fall of Saddam Hussein. The thesis begins with preseted the way of Ba'ath Party and Saddam Hussein to acquire power. Furthermore chapter includes a description of Iraq's international situation from 1991 to 2003. The second chapter contains of description of the city of Baghdad and provide a description of the military intervention of U.S. troops in Iraq. Chapter showed the exercise of power by the Coalition Provisional Authority and described the process for transfered power to Iraqis. The last chapter demonstrates the situation in Iraq after the end of military operations. The third section described the process of withdrawing U.S. troops from Iraq. Situation in Iraq after war was still complicated. The main problem was difficult relations between Sunnis and Shiites. Also the relations between Kurds and the government in Baghdad were not going well because of disputes over the oil fields. Iran is a significant player in the Persian Gulf region and a highly influential player in Iraq. Nowadays Iran is the main beneficiary of the Shiite-Kurdish alliance that now dominates Iraq's political affairs.
dc.abstract.plpl
Tematem pracy jest działalności wojsk amerykańskich w Iraku, jak również sytuacja społeczno – polityczna państwa, które na nowo stara się definiować swoją tożsamość. Irak jest państwem, gdzie relacje społeczne i działalność polityczna są nierozerwalnie połączone z religią oraz poczuciem więzi etnicznej. Z uwagi na zbyt rozległy obszar badawczy, w pracy została przedstawiona głównie administracja amerykańska zarządzająca w Bagdadzie. Stolica Iraku jest soczewką, w której odbija się reszta państwa. Poprzez przeanalizowanie sytuacji w stolicy Iraku w latach 2003 – 2011, podjęta została próba ukazania zmian systemowych i społecznych. Opis wydarzeń został dobrany w ten sposób, by zobrazować najważniejsze momenty w najnowszej historii Iraku. Celem pracy jest ukazanie sytuacji w Iraku w czasie dyktatury Saddama Husseina i po obaleniu reżimu. W pierwszej części pracy, została przedstawiona droga partii Al – Baas i Saddama Husseina do objęcia władzy oraz sprawowanie rządów. Rozdział zawiera opis wojny iracko – irańskiej oraz inwazji Iraku na Kuwejt wraz z implikacjami międzynarodowymi. Drugi rozdział obrazuje miasto Bagdad oraz przedstawia opis interwencji militarnej wojsk amerykańskich. Ponadto rozdział ten zawiera charakterystykę sprawowania władzy przez Tymczasowe Władze Koalicyjne oraz przedstawia proces przekazania władzy Irakijczykom.Trzeci rozdział to opis sytuacji w Iraku, już po zakończeniu działań militarnych. Zawarta w nim została charakterystyka konfliktów w społeczeństwie irackim na tle politycznym, religijnym i etnicznym. W trzecim podrozdziale przedstawiony jest proces wycofywania się wojsk amerykańskich z Iraku oraz sytuacja wewnętrzna państwa, którego społeczeństwo po latach życia pod rządami dyktatora, uczy się reguł panujących w demokracji.
dc.affiliationpl
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
dc.contributor.advisorpl
Chorośnicki, Michał - 127547
dc.contributor.authorpl
Parzyszek, Magdalena
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WSMP
dc.contributor.reviewerpl
Kłosowicz, Robert - 128923
dc.contributor.reviewerpl
Chorośnicki, Michał - 127547
dc.date.accessioned
2020-07-24T10:35:35Z
dc.date.available
2020-07-24T10:35:35Z
dc.date.submittedpl
2012-09-24
dc.fieldofstudypl
studia strategiczne
dc.identifier.apdpl
diploma-69325-133224
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/182485
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Iraq, american administration, Baghdad, Saddam Hussein
dc.subject.plpl
Irak, administracja amerykańska, Bagdad, Saddam Husajn
dc.titlepl
Administracja amerykańska w Bagdadzie w latach 2003 - 2011
dc.title.alternativepl
The U.S. administration in Baghdad 2003 - 2011
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
7
Views per month
Views per city
Dublin
2
Wroclaw
2
Sofia
1

No access

No Thumbnail Available