Wypalenie zawodowe wśród pracowników biurowych - analiza cech osobowości jako predyktorów syndromu wypalenia

master
dc.abstract.enThe main purpose of this study was to examine correspondence between personality traits and levels of occupational burnout. The main focus of the theoretical part was the theory of occupational burnout, roots and consequences it may cause for individuals and employers. Also included in the theoretical part are studies confirming correlation between occupational burnout and personality traits. 138 (79 vomen and 59 men) people aged 21 to 71 participated in those studies. All of them were office workers. All research included was based on LBQ Questionaire by Massimo Santinello (developed by Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego), NEO-FFI questionnaire created by Costa and McCrae (polish adaption by Szczepaniak, Śliwińska, Strelau, Zawadzki) as well as a questionnaire created by the author of this study. Veryfying the hypotheesis proved positive relation between neurosis and occupational burnout. It also showed negative relation between extraversy and occupational burnout as well as accurancy and burnout. By performing multiple regression analysis, it was also possible to prove that personality traits are an important predictor of all four symptoms of burnout - neuroticism was the strongest predictor.pl
dc.abstract.plGłównym celem mojej pracy było sprawdzenie związku między cechami osobowości a poziomem przejawianego wypalenia zawodowego. W części teoretycznej pracy przyjrzałam się bliżej teorią syndromu wypalenia zawodowego, przyczyną i konsekwencją jakie może powodować dla jednostki oraz instytucji zatrudniającej. Przedstawiam również, w niniejszej pracy, badania potwierdzające związek wypalenia zawodowego z cechami osobowości. W badaniu uwzględniłam wyniki 138 osób (79 kobiet oraz 59 mężczyzn), w wieku od 21 do 70 lat. Wszystkie badane osoby były pracownikami biurowymi. Do wykonania badania posłużono się LBQ autorstwa Massimo Santinello (w opracowaniu Pracowni Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego), NEO-FFI, stworzonego przez Costa'e oraz McCrae’a (polska adaptacja autorstwa: Szczepaniak, Śliwińska, Strelau, Zawadzki) oraz autorską ankietą. Podczas weryfikowania wcześniej postawionych hipotez badawczych udało się wykazać pozytywny związek między neurotyzmem a wypaleniem. Uzyskano także ujemny związek między ekstrawersją a wypaleniem, a także pomiędzy sumiennością a wypaleniem zawodowym. Poprzez wykonanie analizy regresji wielorakiej udało się także udowodnić, że cechy osobowości są istotnym predyktorem wszystkich czterech symptomów wypalenia – najsilniejszym predyktorem okazał się neurotyzm.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.contributor.advisorGolonka, Krystyna - 128099 pl
dc.contributor.authorFrancuz, Katarzynapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerGolonka, Krystyna - 128099 pl
dc.contributor.reviewerIzydorczyk, Bernadettapl
dc.date.accessioned2020-07-27T14:34:54Z
dc.date.available2020-07-27T14:34:54Z
dc.date.submitted2018-06-13pl
dc.fieldofstudypsychologia stosowanapl
dc.identifier.apddiploma-122002-131386pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/226462
dc.languagepolpl
dc.subject.enburnout, personality traits, office workers, NEO-FFI, LBQpl
dc.subject.plwypalenie zawodowe, cechy osobowości, pracownik biurowy, NEO-FFI, LBQpl
dc.titleWypalenie zawodowe wśród pracowników biurowych - analiza cech osobowości jako predyktorów syndromu wypaleniapl
dc.title.alternativeOccupational burnout among office workers - the analysis of personality traits as predictors of burnout syndromepl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The main purpose of this study was to examine correspondence between personality traits and levels of occupational burnout. The main focus of the theoretical part was the theory of occupational burnout, roots and consequences it may cause for individuals and employers. Also included in the theoretical part are studies confirming correlation between occupational burnout and personality traits. 138 (79 vomen and 59 men) people aged 21 to 71 participated in those studies. All of them were office workers. All research included was based on LBQ Questionaire by Massimo Santinello (developed by Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego), NEO-FFI questionnaire created by Costa and McCrae (polish adaption by Szczepaniak, Śliwińska, Strelau, Zawadzki) as well as a questionnaire created by the author of this study. Veryfying the hypotheesis proved positive relation between neurosis and occupational burnout. It also showed negative relation between extraversy and occupational burnout as well as accurancy and burnout. By performing multiple regression analysis, it was also possible to prove that personality traits are an important predictor of all four symptoms of burnout - neuroticism was the strongest predictor.
dc.abstract.plpl
Głównym celem mojej pracy było sprawdzenie związku między cechami osobowości a poziomem przejawianego wypalenia zawodowego. W części teoretycznej pracy przyjrzałam się bliżej teorią syndromu wypalenia zawodowego, przyczyną i konsekwencją jakie może powodować dla jednostki oraz instytucji zatrudniającej. Przedstawiam również, w niniejszej pracy, badania potwierdzające związek wypalenia zawodowego z cechami osobowości. W badaniu uwzględniłam wyniki 138 osób (79 kobiet oraz 59 mężczyzn), w wieku od 21 do 70 lat. Wszystkie badane osoby były pracownikami biurowymi. Do wykonania badania posłużono się LBQ autorstwa Massimo Santinello (w opracowaniu Pracowni Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego), NEO-FFI, stworzonego przez Costa'e oraz McCrae’a (polska adaptacja autorstwa: Szczepaniak, Śliwińska, Strelau, Zawadzki) oraz autorską ankietą. Podczas weryfikowania wcześniej postawionych hipotez badawczych udało się wykazać pozytywny związek między neurotyzmem a wypaleniem. Uzyskano także ujemny związek między ekstrawersją a wypaleniem, a także pomiędzy sumiennością a wypaleniem zawodowym. Poprzez wykonanie analizy regresji wielorakiej udało się także udowodnić, że cechy osobowości są istotnym predyktorem wszystkich czterech symptomów wypalenia – najsilniejszym predyktorem okazał się neurotyzm.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.contributor.advisorpl
Golonka, Krystyna - 128099
dc.contributor.authorpl
Francuz, Katarzyna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Golonka, Krystyna - 128099
dc.contributor.reviewerpl
Izydorczyk, Bernadetta
dc.date.accessioned
2020-07-27T14:34:54Z
dc.date.available
2020-07-27T14:34:54Z
dc.date.submittedpl
2018-06-13
dc.fieldofstudypl
psychologia stosowana
dc.identifier.apdpl
diploma-122002-131386
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/226462
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
burnout, personality traits, office workers, NEO-FFI, LBQ
dc.subject.plpl
wypalenie zawodowe, cechy osobowości, pracownik biurowy, NEO-FFI, LBQ
dc.titlepl
Wypalenie zawodowe wśród pracowników biurowych - analiza cech osobowości jako predyktorów syndromu wypalenia
dc.title.alternativepl
Occupational burnout among office workers - the analysis of personality traits as predictors of burnout syndrome
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
221
Views per month
Views per city
Warsaw
68
Krakow
16
Poznan
14
Wroclaw
11
Lodz
9
Gdansk
7
Katowice
7
Olsztyn
7
Opole
6
Radawa
5

No access

No Thumbnail Available