Audiobooki dla dzieci i młodzieży wydane w Polsce w latach 2005-2010.

licenciate
dc.abstract.enThe period between XX and XXI century is the time of rapid changes in the publishing market in Poland, what are result of earlier changes on the World. New technologies cause that we see literature published in a completely different forms, eg. audiobooks. The topic of this thesis is: 'Publishing audiobooks adressed to children and youth in Poland'. It introduces the history and audiobook usage development. Moreover it presents and analizes six polish publishers and three most popular online bookshops dedicated to audiobooks. At the end it describes the lector's profession and its influence on audiobook market, as well indicates potential risks as a result of usage of verbal syntesators.pl
dc.abstract.otherPrzełom XX i XXI w. jest czasem zmian zachodzących na rynku wydawniczo-księgarskim w Polsce, które są odbiciem wcześniej zachodzących zmian światowych. Nowe technologie powodują powstawanie nowych form udostępniania literatury, w tym audiobooków. Tematem niniejszej pracy jest polski rynek wydawniczy audiobooków przeznaczonych dla dzieci i młodzieży. Omówiono historię i rozwój książek audio. Przedstawiono i zanalizowano 6 polskich wydawnictw i 3 księgarnie internetowe dedykowane audiobookom. Na koniec przedstawiono wpływ wyboru lektora na sukces rynkowy audiobooków i potencjalne możliwości stosowania syntezatorów mowy.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorNahotko, Marek - 130864 pl
dc.contributor.authorSzegiera, Sylwiapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerNahotko, Marek - 130864 pl
dc.contributor.reviewerSapa, Remigiusz - 131798 pl
dc.date.accessioned2020-07-20T17:12:07Z
dc.date.available2020-07-20T17:12:07Z
dc.date.submitted2011-09-21pl
dc.fieldofstudyinformacja naukowa i bibliotekoznawstwopl
dc.identifier.apddiploma-60144-80583pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/173769
dc.subject.enAUDIOBOOKS – AUDIOBOOKS FOR CHILDREN AND YOUTH –AUDIOBOOK’S PUBLISHING HOUSEpl
dc.subject.otherAUDIOBOOKI – AUDIOBOOKI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY – KSIĄŻKI AUDIO – WYDAWNICTWA AUDIOBOOKÓWpl
dc.titleAudiobooki dla dzieci i młodzieży wydane w Polsce w latach 2005-2010.pl
dc.title.alternativePublishing audiobooks addressed to children and youth in Poland 2005 – 2010pl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The period between XX and XXI century is the time of rapid changes in the publishing market in Poland, what are result of earlier changes on the World. New technologies cause that we see literature published in a completely different forms, eg. audiobooks. The topic of this thesis is: 'Publishing audiobooks adressed to children and youth in Poland'. It introduces the history and audiobook usage development. Moreover it presents and analizes six polish publishers and three most popular online bookshops dedicated to audiobooks. At the end it describes the lector's profession and its influence on audiobook market, as well indicates potential risks as a result of usage of verbal syntesators.
dc.abstract.otherpl
Przełom XX i XXI w. jest czasem zmian zachodzących na rynku wydawniczo-księgarskim w Polsce, które są odbiciem wcześniej zachodzących zmian światowych. Nowe technologie powodują powstawanie nowych form udostępniania literatury, w tym audiobooków. Tematem niniejszej pracy jest polski rynek wydawniczy audiobooków przeznaczonych dla dzieci i młodzieży. Omówiono historię i rozwój książek audio. Przedstawiono i zanalizowano 6 polskich wydawnictw i 3 księgarnie internetowe dedykowane audiobookom. Na koniec przedstawiono wpływ wyboru lektora na sukces rynkowy audiobooków i potencjalne możliwości stosowania syntezatorów mowy.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Nahotko, Marek - 130864
dc.contributor.authorpl
Szegiera, Sylwia
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Nahotko, Marek - 130864
dc.contributor.reviewerpl
Sapa, Remigiusz - 131798
dc.date.accessioned
2020-07-20T17:12:07Z
dc.date.available
2020-07-20T17:12:07Z
dc.date.submittedpl
2011-09-21
dc.fieldofstudypl
informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
dc.identifier.apdpl
diploma-60144-80583
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/173769
dc.subject.enpl
AUDIOBOOKS – AUDIOBOOKS FOR CHILDREN AND YOUTH –AUDIOBOOK’S PUBLISHING HOUSE
dc.subject.otherpl
AUDIOBOOKI – AUDIOBOOKI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY – KSIĄŻKI AUDIO – WYDAWNICTWA AUDIOBOOKÓW
dc.titlepl
Audiobooki dla dzieci i młodzieży wydane w Polsce w latach 2005-2010.
dc.title.alternativepl
Publishing audiobooks addressed to children and youth in Poland 2005 – 2010
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
16
Views per month
Views per city
Wroclaw
4
Warsaw
2
Bielawa
1
Będzin
1
Dublin
1
Krakow
1
Lodz
1
Poznan
1
Rybnik
1

No access

No Thumbnail Available