Umowne prawo odstąpienia w umowach zobowiązująco-rozporządzających dotyczących nieruchomości

master
dc.abstract.enThis work focuses on discussing the issue of the contractual right of withdrawal from binding and disposing agreement regarding real estate. There is a dispute in the doctrine relating to the effect of reserving this right. There are two solutions possible. First one: the contract will have dispositional effect despite the reserved right of withdrawal. Second one: the contract will exclude the dispositional effect and the parties to the contract after the ineffective expiry of the withdrawal period will be forced to conclude a contract that transfers the ownership of the real estate. Then the work focuses on resolving the consequences of exercising the contractual right of withdrawal.pl
dc.abstract.plPraca dotyczy zagadnienia uprawnienia do odstąpienia od umów o podwójnym skutku mających za przedmiot nieruchomość. Podjęta została próba rozstrzygnięcia sporu w doktrynie odnoszącego się do skutku zastrzeżenie tego uprawnienia w umowach zobowiązująco-rozporządzających. Możliwe są dwa rozwiązania do przyjęcia: umowa wywoła skutek rozporządzający (przeniesie własność nieruchomości) mimo zastrzeżonego uprawnienia do odstąpienia lub umowa, ze względu na to zastrzeżenie, wyłączy skutek rzeczowy, a strony po bezskutecznym upływie terminu do odstąpienia będą zmuszone zawrzeć umowę czysto rozporządzającą. Po rozstrzygnięciu kwestii skutków zastrzeżenia uprawnienia do odstąpienia, praca skupia się na odpowiedzi na pytanie jakie zatem będą skutki jego wykonania.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorTruszkiewicz, Zygmunt - 132426 pl
dc.contributor.authorKordys, Weronikapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerTruszkiewicz, Zygmunt - 132426 pl
dc.contributor.reviewerBender, Patrykpl
dc.date.accessioned2022-04-22T21:34:34Z
dc.date.available2022-04-22T21:34:34Z
dc.date.submitted2022-04-21pl
dc.fieldofstudyprawopl
dc.identifier.apddiploma-155885-248143pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/291289
dc.languagepolpl
dc.subject.encontractual right of withdrawal, real estate, property, the consequences of exercising the contractual right of withdrawal, reservation of the right to withdraw, binding and disposing agreementpl
dc.subject.plUmowne prawo odstąpienia, umowy o podwójnym skutku, nieruchomość, zastrzeżenie uprawnienia do odstąpienia, odstąpienia, skutki wykonania umownego prawa odstąpienia, umowy zobowiązująco-rozporządzającepl
dc.titleUmowne prawo odstąpienia w umowach zobowiązująco-rozporządzających dotyczących nieruchomościpl
dc.title.alternativeA contractual right of withdrawal in binding and disposing agreements regarding real estate.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This work focuses on discussing the issue of the contractual right of withdrawal from binding and disposing agreement regarding real estate. There is a dispute in the doctrine relating to the effect of reserving this right. There are two solutions possible. First one: the contract will have dispositional effect despite the reserved right of withdrawal. Second one: the contract will exclude the dispositional effect and the parties to the contract after the ineffective expiry of the withdrawal period will be forced to conclude a contract that transfers the ownership of the real estate. Then the work focuses on resolving the consequences of exercising the contractual right of withdrawal.
dc.abstract.plpl
Praca dotyczy zagadnienia uprawnienia do odstąpienia od umów o podwójnym skutku mających za przedmiot nieruchomość. Podjęta została próba rozstrzygnięcia sporu w doktrynie odnoszącego się do skutku zastrzeżenie tego uprawnienia w umowach zobowiązująco-rozporządzających. Możliwe są dwa rozwiązania do przyjęcia: umowa wywoła skutek rozporządzający (przeniesie własność nieruchomości) mimo zastrzeżonego uprawnienia do odstąpienia lub umowa, ze względu na to zastrzeżenie, wyłączy skutek rzeczowy, a strony po bezskutecznym upływie terminu do odstąpienia będą zmuszone zawrzeć umowę czysto rozporządzającą. Po rozstrzygnięciu kwestii skutków zastrzeżenia uprawnienia do odstąpienia, praca skupia się na odpowiedzi na pytanie jakie zatem będą skutki jego wykonania.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Truszkiewicz, Zygmunt - 132426
dc.contributor.authorpl
Kordys, Weronika
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Truszkiewicz, Zygmunt - 132426
dc.contributor.reviewerpl
Bender, Patryk
dc.date.accessioned
2022-04-22T21:34:34Z
dc.date.available
2022-04-22T21:34:34Z
dc.date.submittedpl
2022-04-21
dc.fieldofstudypl
prawo
dc.identifier.apdpl
diploma-155885-248143
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/291289
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
contractual right of withdrawal, real estate, property, the consequences of exercising the contractual right of withdrawal, reservation of the right to withdraw, binding and disposing agreement
dc.subject.plpl
Umowne prawo odstąpienia, umowy o podwójnym skutku, nieruchomość, zastrzeżenie uprawnienia do odstąpienia, odstąpienia, skutki wykonania umownego prawa odstąpienia, umowy zobowiązująco-rozporządzające
dc.titlepl
Umowne prawo odstąpienia w umowach zobowiązująco-rozporządzających dotyczących nieruchomości
dc.title.alternativepl
A contractual right of withdrawal in binding and disposing agreements regarding real estate.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
24
Views per month
Views per city
Warsaw
10
Dublin
2
Krakow
2
Wroclaw
2
Będzin
1
Lodz
1
Poznan
1
Pruszków
1
Tychy
1

No access

No Thumbnail Available
Collections