Polityka zagraniczna Stanów Zjednoczonych Ameryki wobec Iranu i Arabii Saudyjskiej po 11 września 2001 roku

master
dc.abstract.enThe main goal of this master’s dissertation is to characterize the policy of the United States towards Iran and Saudi Arabia, from the terrorist attacks of September 11, 2001, to contemporary events. It shows the specificity of the US foreign relations with these two countries, the factors that determine them, and the differences between the US relations with Saudi Arabia and the US relations with Iran.The master’s dissertation is divided into four chapters. The first chapter focuses on the US policy towards the Middle East after September 11, 2001. It details the essential US interests in this region, and describes the geopolitical position of Iran and Saudi Arabia with a brief description of these countries. This chapter also depicts the September 11 terrorist attacks and its impact on US foreign policy. The second and the third chapter of the dissertation describe in detail the course of the US relations with Saudi Arabia and Iran from the September 11 attacks to the most recent events. Chapter four is methodological and analyzes the key determinants of US foreign policy towards both of these countries. It points to political realism and idealism as the main trends in American policy, and emphasizes the importance of the history of mutual relations. This chapter also summarizes the similarities and differences between the interests of the United States and the interests of Iran and Saudi Arabia. The importance of the Iranian-Saudi rivalry in the US relations with these countries is also outlined. The master’s dissertation uses the historical and comparative methods as the basic research methods. The techniques used to analyze this topic are synthesis and analysis.pl
dc.abstract.plZasadniczym celem niniejszej pracy magisterskiej jest charakterystyka polityki Stanów Zjednoczonych wobec Iranu oraz Arabii Saudyjskiej począwszy od ataków terrorystycznych z 11 września 2001 roku aż do wydarzeń współczesnych. Ukazuje specyfikę stosunków zagranicznych USA z tymi dwoma państwami, czynniki które je determinują, a także różnice pomiędzy relacjami Stanów Zjednoczonych z Arabią Saudyjską a stosunkami tego kraju z Iranem.Praca magisterska jest podzielona na cztery rozdziały. Pierwszy rozdział koncentruje się na polityce Stanów Zjednoczonych wobec Bliskiego Wschodu po 11 września 2001 roku. Wyszczególnia zasadnicze interesy USA w tym regionie i opisuje położenie geopolityczne Iranu i Arabii Saudyjskiej wraz z krótką charakterystyką tych państw. Rozdział ten przedstawia także atak terrorystyczny z 11 września oraz jego wpływ na politykę zagraniczną Stanów Zjednoczonych. Drugi oraz trzeci rozdział pracy opisują w sposób dokładny przebieg relacji USA z Arabią Saudyjską i Iranem od zamachów z 11 września po najbardziej aktualne wydarzenia. Rozdział czwarty jest metodologiczny i analizuje kluczowe determinanty polityki zagranicznej USA wobec obu tych krajów. Wskazuje na realizm polityczny oraz idealizm jako główne nurty w polityce amerykańskiej i podkreśla wagę historii wzajemnych stosunków. W niniejszym rozdziale dokonano także zestawienia podobieństw i różnic pomiędzy interesami Stanów Zjednoczonych, a interesami Iranu i Arabii Saudyjskiej. Zarysowano również znaczenie rywalizacji irańsko- saudyjskiej w stosunkach USA z tymi państwami. W pracy wykorzystano metodę historyczną oraz porównawczą jako podstawowe metody badawcze. Techniki, jakimi posłużono się do analizy niniejszego tematu to natomiast synteza i analiza.pl
dc.affiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorStawowy-Kawka, Irena - 132083 pl
dc.contributor.authorBiałosiewicz, Małgorzatapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WSMPpl
dc.contributor.reviewerStawowy-Kawka, Irena - 132083 pl
dc.contributor.reviewerWoźnica, Rafał - 199960 pl
dc.date.accessioned2022-07-11T21:33:52Z
dc.date.available2022-07-11T21:33:52Z
dc.date.submitted2022-07-11pl
dc.fieldofstudystosunki międzynarodowepl
dc.identifier.apddiploma-150593-279655pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/295983
dc.languagepolpl
dc.subject.enUnited States, Iran, Saudi Arabia, foreign policy, Middle East, September 11, 2001pl
dc.subject.plStany Zjednoczone, Iran, Arabia Saudyjska, polityka zagraniczna, Bliski Wschód, 11 września 2001pl
dc.titlePolityka zagraniczna Stanów Zjednoczonych Ameryki wobec Iranu i Arabii Saudyjskiej po 11 września 2001 rokupl
dc.title.alternativeThe foreign policy of the United States of America towards Iran and Saudi Arabia after September 11, 2001pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The main goal of this master’s dissertation is to characterize the policy of the United States towards Iran and Saudi Arabia, from the terrorist attacks of September 11, 2001, to contemporary events. It shows the specificity of the US foreign relations with these two countries, the factors that determine them, and the differences between the US relations with Saudi Arabia and the US relations with Iran.The master’s dissertation is divided into four chapters. The first chapter focuses on the US policy towards the Middle East after September 11, 2001. It details the essential US interests in this region, and describes the geopolitical position of Iran and Saudi Arabia with a brief description of these countries. This chapter also depicts the September 11 terrorist attacks and its impact on US foreign policy. The second and the third chapter of the dissertation describe in detail the course of the US relations with Saudi Arabia and Iran from the September 11 attacks to the most recent events. Chapter four is methodological and analyzes the key determinants of US foreign policy towards both of these countries. It points to political realism and idealism as the main trends in American policy, and emphasizes the importance of the history of mutual relations. This chapter also summarizes the similarities and differences between the interests of the United States and the interests of Iran and Saudi Arabia. The importance of the Iranian-Saudi rivalry in the US relations with these countries is also outlined. The master’s dissertation uses the historical and comparative methods as the basic research methods. The techniques used to analyze this topic are synthesis and analysis.
dc.abstract.plpl
Zasadniczym celem niniejszej pracy magisterskiej jest charakterystyka polityki Stanów Zjednoczonych wobec Iranu oraz Arabii Saudyjskiej począwszy od ataków terrorystycznych z 11 września 2001 roku aż do wydarzeń współczesnych. Ukazuje specyfikę stosunków zagranicznych USA z tymi dwoma państwami, czynniki które je determinują, a także różnice pomiędzy relacjami Stanów Zjednoczonych z Arabią Saudyjską a stosunkami tego kraju z Iranem.Praca magisterska jest podzielona na cztery rozdziały. Pierwszy rozdział koncentruje się na polityce Stanów Zjednoczonych wobec Bliskiego Wschodu po 11 września 2001 roku. Wyszczególnia zasadnicze interesy USA w tym regionie i opisuje położenie geopolityczne Iranu i Arabii Saudyjskiej wraz z krótką charakterystyką tych państw. Rozdział ten przedstawia także atak terrorystyczny z 11 września oraz jego wpływ na politykę zagraniczną Stanów Zjednoczonych. Drugi oraz trzeci rozdział pracy opisują w sposób dokładny przebieg relacji USA z Arabią Saudyjską i Iranem od zamachów z 11 września po najbardziej aktualne wydarzenia. Rozdział czwarty jest metodologiczny i analizuje kluczowe determinanty polityki zagranicznej USA wobec obu tych krajów. Wskazuje na realizm polityczny oraz idealizm jako główne nurty w polityce amerykańskiej i podkreśla wagę historii wzajemnych stosunków. W niniejszym rozdziale dokonano także zestawienia podobieństw i różnic pomiędzy interesami Stanów Zjednoczonych, a interesami Iranu i Arabii Saudyjskiej. Zarysowano również znaczenie rywalizacji irańsko- saudyjskiej w stosunkach USA z tymi państwami. W pracy wykorzystano metodę historyczną oraz porównawczą jako podstawowe metody badawcze. Techniki, jakimi posłużono się do analizy niniejszego tematu to natomiast synteza i analiza.
dc.affiliationpl
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Stawowy-Kawka, Irena - 132083
dc.contributor.authorpl
Białosiewicz, Małgorzata
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WSMP
dc.contributor.reviewerpl
Stawowy-Kawka, Irena - 132083
dc.contributor.reviewerpl
Woźnica, Rafał - 199960
dc.date.accessioned
2022-07-11T21:33:52Z
dc.date.available
2022-07-11T21:33:52Z
dc.date.submittedpl
2022-07-11
dc.fieldofstudypl
stosunki międzynarodowe
dc.identifier.apdpl
diploma-150593-279655
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/295983
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
United States, Iran, Saudi Arabia, foreign policy, Middle East, September 11, 2001
dc.subject.plpl
Stany Zjednoczone, Iran, Arabia Saudyjska, polityka zagraniczna, Bliski Wschód, 11 września 2001
dc.titlepl
Polityka zagraniczna Stanów Zjednoczonych Ameryki wobec Iranu i Arabii Saudyjskiej po 11 września 2001 roku
dc.title.alternativepl
The foreign policy of the United States of America towards Iran and Saudi Arabia after September 11, 2001
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
9
Views per month
Views per city
Gdansk
2
Warsaw
2
Chełmno
1
Krakow
1
Lodz
1
Wieliszew
1
Zielona Góra
1

No access

No Thumbnail Available
Collections