L2 vocabulary learning in young learners

master
dc.abstract.enThe topic of this thesis is the influence of rhyme and songs on the process of vocabulary acquisition and retention in case of young learners studying English as a second language. To determine whether and to what extent nursery rhymes, chants and songs influence the lexical acquisition, a study was conducted in one of the English language schools in Poland. The study lasted three semesters and was prepared and scheduled exclusively for the purpose of this thesis. The thesis is composed of four chapters, three of which present an overview of the theoretical issues involved, while the last chapter presents the empirical study. The first chapter concerns early lexical development in L1 and it includes information regarding theories of early lexical acquisition, stages in L1 lexical development as well as individual differences in L1 acquisition. The second chapter focuses on early lexical development in L2, taking into account bilingual acquisition, the influence of L2 introduction on child’s lexical development in general, the comparison between formal setting and free-flow play as well as between naturalistic and instructional settings, and finally the role of music and songs in language learning. The third theoretical chapter includes information concerning factors influencing young learners vocabulary acquisition, especially music and songs in early L2 instruction, as well as other factors. The last chapter of this thesis is composed of the empirical part including the detailed description of the study, its participants, method, procedure and results. The data obtained from the participants are presented in 7 appendices.pl
dc.abstract.plTematem niniejszej pracy magisterskiej jest wpływ rymu i muzyki na proces przyswajania i zapamiętywania słownictwa w przypadku małych dzieci uczących się języka angielskiego jako języka drugiego. W celu zbadania zależności pomiędzy wykorzystaniem rymów i piosenek podczas wprowadzania nowego materiału leksykalnego a efektywnością zajęć przeprowadzone zostało trzy-semestralne badanie w jednej ze szkół prowadzących zajęcia języka angielskiego dla dzieci. Powyższe badanie zostało opracowane i przeprowadzone wyłącznie w celach badawczych niezbędnych do napisania pracy magisterskiej. Praca składa się z trzech rozdziałów teoretycznych i jednego empirycznego. Pierwszy rozdział dotyczy wczesnego przyswajania słownictwa w przypadku języka ojczystego i zawiera informacje na temat teorii przyswajania słownictwa, poszczególnych faz rozwoju leksykalnego oraz indywidualnych różnic pomiędzy uczącymi się języka pierwszego. Rozdział drugi poświęcony jest wczesnemu przyswajaniu słownictwa w przypadku języka drugiego i zawiera informacje dotyczące dwujęzyczności, wczesnego wprowadzania języka drugiego i wpływie tego procesu na rozwój leksykalny dziecka, podobieństw i różnic pomiędzy nauką słownictwa w warunkach naturalnych i szkolnych oraz roli muzyki i piosenek w nauce języka. Tematem rozdziału trzeciego jest przyswajanie i zapamiętywanie słownictwa. Rozdział ten dotyczy czynników wpływających na przyswajanie słownictwa w przypadku małych dzieci i skupia się przede wszystkim na muzyce i piosenkach w procesie nauki, ale omawia również inne czynniki mogące wpłynąć na zapamiętywanie słownictwa. W rozdziale czwartym, empirycznym, zawarty jest szczegółowy opis przeprowadzonego badania zawierający informacje dotyczące uczestników, metody, procedury oraz uzyskanych wyników. Pełne odpowiedzi uczestników badania przedstawione są w siedmiu załącznikach.pl
dc.affiliationWydział Filologicznypl
dc.contributor.advisorWitalisz, Ewa - 132659 pl
dc.contributor.authorWstępnik, Joannapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF6pl
dc.contributor.reviewerSzpila, Grzegorz - 132256 pl
dc.contributor.reviewerWitalisz, Ewa - 132659 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T21:20:38Z
dc.date.available2020-07-24T21:20:38Z
dc.date.submitted2013-10-21pl
dc.fieldofstudyfilologia angielskapl
dc.identifier.apddiploma-82977-34442pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/192464
dc.languageengpl
dc.subject.envocabulary acquisition and retention, second languagepl
dc.subject.plprzyswajanie i zapamiętywanie słownictwa, język drugipl
dc.titleL2 vocabulary learning in young learnerspl
dc.title.alternativePrzyswajanie słownictwa w języku obcym przez dziecipl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The topic of this thesis is the influence of rhyme and songs on the process of vocabulary acquisition and retention in case of young learners studying English as a second language. To determine whether and to what extent nursery rhymes, chants and songs influence the lexical acquisition, a study was conducted in one of the English language schools in Poland. The study lasted three semesters and was prepared and scheduled exclusively for the purpose of this thesis. The thesis is composed of four chapters, three of which present an overview of the theoretical issues involved, while the last chapter presents the empirical study. The first chapter concerns early lexical development in L1 and it includes information regarding theories of early lexical acquisition, stages in L1 lexical development as well as individual differences in L1 acquisition. The second chapter focuses on early lexical development in L2, taking into account bilingual acquisition, the influence of L2 introduction on child’s lexical development in general, the comparison between formal setting and free-flow play as well as between naturalistic and instructional settings, and finally the role of music and songs in language learning. The third theoretical chapter includes information concerning factors influencing young learners vocabulary acquisition, especially music and songs in early L2 instruction, as well as other factors. The last chapter of this thesis is composed of the empirical part including the detailed description of the study, its participants, method, procedure and results. The data obtained from the participants are presented in 7 appendices.
dc.abstract.plpl
Tematem niniejszej pracy magisterskiej jest wpływ rymu i muzyki na proces przyswajania i zapamiętywania słownictwa w przypadku małych dzieci uczących się języka angielskiego jako języka drugiego. W celu zbadania zależności pomiędzy wykorzystaniem rymów i piosenek podczas wprowadzania nowego materiału leksykalnego a efektywnością zajęć przeprowadzone zostało trzy-semestralne badanie w jednej ze szkół prowadzących zajęcia języka angielskiego dla dzieci. Powyższe badanie zostało opracowane i przeprowadzone wyłącznie w celach badawczych niezbędnych do napisania pracy magisterskiej. Praca składa się z trzech rozdziałów teoretycznych i jednego empirycznego. Pierwszy rozdział dotyczy wczesnego przyswajania słownictwa w przypadku języka ojczystego i zawiera informacje na temat teorii przyswajania słownictwa, poszczególnych faz rozwoju leksykalnego oraz indywidualnych różnic pomiędzy uczącymi się języka pierwszego. Rozdział drugi poświęcony jest wczesnemu przyswajaniu słownictwa w przypadku języka drugiego i zawiera informacje dotyczące dwujęzyczności, wczesnego wprowadzania języka drugiego i wpływie tego procesu na rozwój leksykalny dziecka, podobieństw i różnic pomiędzy nauką słownictwa w warunkach naturalnych i szkolnych oraz roli muzyki i piosenek w nauce języka. Tematem rozdziału trzeciego jest przyswajanie i zapamiętywanie słownictwa. Rozdział ten dotyczy czynników wpływających na przyswajanie słownictwa w przypadku małych dzieci i skupia się przede wszystkim na muzyce i piosenkach w procesie nauki, ale omawia również inne czynniki mogące wpłynąć na zapamiętywanie słownictwa. W rozdziale czwartym, empirycznym, zawarty jest szczegółowy opis przeprowadzonego badania zawierający informacje dotyczące uczestników, metody, procedury oraz uzyskanych wyników. Pełne odpowiedzi uczestników badania przedstawione są w siedmiu załącznikach.
dc.affiliationpl
Wydział Filologiczny
dc.contributor.advisorpl
Witalisz, Ewa - 132659
dc.contributor.authorpl
Wstępnik, Joanna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF6
dc.contributor.reviewerpl
Szpila, Grzegorz - 132256
dc.contributor.reviewerpl
Witalisz, Ewa - 132659
dc.date.accessioned
2020-07-24T21:20:38Z
dc.date.available
2020-07-24T21:20:38Z
dc.date.submittedpl
2013-10-21
dc.fieldofstudypl
filologia angielska
dc.identifier.apdpl
diploma-82977-34442
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/192464
dc.languagepl
eng
dc.subject.enpl
vocabulary acquisition and retention, second language
dc.subject.plpl
przyswajanie i zapamiętywanie słownictwa, język drugi
dc.titlepl
L2 vocabulary learning in young learners
dc.title.alternativepl
Przyswajanie słownictwa w języku obcym przez dzieci
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
21
Views per month
Views per city
Yogyakarta
4
Turek
3
Wroclaw
3
Boardman
2
Dublin
2
Katowice
1
Radom
1
Rokietnica
1
Tarnów
1
Warsaw
1

No access

No Thumbnail Available