Wpływ pandemii wirusa Covid-19 na zarządzanie placówkami oświatowymi na przykładzie Zespołu Szkół Poligraficzno-Medialnych im. Zenona Klemensiewicza w Krakowie”

licenciate
dc.abstract.enThe aim of the presented study was to show the effects on the educational system of the Sars-Cov-2 virus pandemic. The author decided to conduct remote interviews with teachers, students and parents of the students of Zespół Szkół Poligraficzno Medicznych im. Zenon Klemensiewicz in Krakow due to the limitations caused by the duration of the epidemiological emergency as well as personal observation of changes that took place during the pandemic. It was assumed that the appearance of the COVID-19 virus within the territory of the Republic of Poland had a very negative impact on the functioning of educational institutions, and the Ministry of Education was not concerned about the problems that occurred with the transfer of schools to remote education, which also resulted in many negative consequences. effects. Moreover, the author also claims that schools could not be prepared for such developments.pl
dc.abstract.plCelem przedstawionej pracy było ukazanie skutków dla systemu oświatowego, jakie wniósł za sobą wybuch pandemii wirusa Sars-Cov-2. Autorka zdecydowała się na przeprowadzenie wywiadów w formie zdalnej z nauczycielami, uczniami oraz rodzicami uczniów Zespołu Szkół Poligraficzno Medialnych im. Zenona Klemensiewicza w Krakowie z uwagi na ograniczenia spowodowane trwaniem stanu zagrożenia epidemiologicznego a także osobistą obserwację zmian, jakie zachodziły w trakcie pandemii. Przyjęto, iż pojawienie się wirusa COVID-19 w granicach Rzeczypospolitej Polskiej miało bardzo negatywny wpływ na funkcjonowanie placówek oświatowych, a Ministerstwo Edukacji nie przejęło się problemami, które wystąpiły wraz z przeniesieniem się szkół na nauczanie w formie zdalnej, które także przyniosło za sobą wiele negatywnych skutków. Ponadto autorka twierdzi także, iż szkoły nie mogły być przygotowane na taki rozwój wydarzeń.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorKurkiewicz, Andrzej - 102387 pl
dc.contributor.authorGwizdak, Katarzynapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerDorczak, Roman - 127750 pl
dc.contributor.reviewerKurkiewicz, Andrzej - 102387 pl
dc.date.accessioned2022-06-28T21:40:31Z
dc.date.available2022-06-28T21:40:31Z
dc.date.submitted2022-06-27pl
dc.fieldofstudyzarządzanie publicznepl
dc.identifier.apddiploma-158384-273897pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/293588
dc.languagepolpl
dc.subject.encoronavirus, education, education management, remote learningpl
dc.subject.plkoronawirus, oświata, zarządzanie oświatą, nauka zdalnapl
dc.titleWpływ pandemii wirusa Covid-19 na zarządzanie placówkami oświatowymi na przykładzie Zespołu Szkół Poligraficzno-Medialnych im. Zenona Klemensiewicza w Krakowie”pl
dc.title.alternativeThe impact of the Covid-19 virus pandemic on the management of educational institutions on the example of group of printing and media schools of the Zenon Klemensiewicz in Krakówpl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of the presented study was to show the effects on the educational system of the Sars-Cov-2 virus pandemic. The author decided to conduct remote interviews with teachers, students and parents of the students of Zespół Szkół Poligraficzno Medicznych im. Zenon Klemensiewicz in Krakow due to the limitations caused by the duration of the epidemiological emergency as well as personal observation of changes that took place during the pandemic. It was assumed that the appearance of the COVID-19 virus within the territory of the Republic of Poland had a very negative impact on the functioning of educational institutions, and the Ministry of Education was not concerned about the problems that occurred with the transfer of schools to remote education, which also resulted in many negative consequences. effects. Moreover, the author also claims that schools could not be prepared for such developments.
dc.abstract.plpl
Celem przedstawionej pracy było ukazanie skutków dla systemu oświatowego, jakie wniósł za sobą wybuch pandemii wirusa Sars-Cov-2. Autorka zdecydowała się na przeprowadzenie wywiadów w formie zdalnej z nauczycielami, uczniami oraz rodzicami uczniów Zespołu Szkół Poligraficzno Medialnych im. Zenona Klemensiewicza w Krakowie z uwagi na ograniczenia spowodowane trwaniem stanu zagrożenia epidemiologicznego a także osobistą obserwację zmian, jakie zachodziły w trakcie pandemii. Przyjęto, iż pojawienie się wirusa COVID-19 w granicach Rzeczypospolitej Polskiej miało bardzo negatywny wpływ na funkcjonowanie placówek oświatowych, a Ministerstwo Edukacji nie przejęło się problemami, które wystąpiły wraz z przeniesieniem się szkół na nauczanie w formie zdalnej, które także przyniosło za sobą wiele negatywnych skutków. Ponadto autorka twierdzi także, iż szkoły nie mogły być przygotowane na taki rozwój wydarzeń.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Kurkiewicz, Andrzej - 102387
dc.contributor.authorpl
Gwizdak, Katarzyna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Dorczak, Roman - 127750
dc.contributor.reviewerpl
Kurkiewicz, Andrzej - 102387
dc.date.accessioned
2022-06-28T21:40:31Z
dc.date.available
2022-06-28T21:40:31Z
dc.date.submittedpl
2022-06-27
dc.fieldofstudypl
zarządzanie publiczne
dc.identifier.apdpl
diploma-158384-273897
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/293588
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
coronavirus, education, education management, remote learning
dc.subject.plpl
koronawirus, oświata, zarządzanie oświatą, nauka zdalna
dc.titlepl
Wpływ pandemii wirusa Covid-19 na zarządzanie placówkami oświatowymi na przykładzie Zespołu Szkół Poligraficzno-Medialnych im. Zenona Klemensiewicza w Krakowie”
dc.title.alternativepl
The impact of the Covid-19 virus pandemic on the management of educational institutions on the example of group of printing and media schools of the Zenon Klemensiewicz in Kraków
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
5
Views per month
Views per city
Bochnia
1
Brzesko
1
Nysa
1
Opole
1

No access

No Thumbnail Available