Estoppel w angloamerykańskim prawie prywatnym

2020
book
monography
cris.lastimport.wos2024-04-09T18:41:07Z
dc.abstract.enThe book attempts to analyze the status of several Anglo-American legal doctrines referred to as equitable estoppel, promissory estoppel, and proprietary estoppel. It examines the English, American and Australian law from the 18th century onwards. The book draws analogies to legal devices detectable in continental civil law and characterized by the goal similar to that performed by various types of estoppel. Among these devices there may be listed those found in the European harmonization projects (PECL, DCFR, CESL) as well as those found in the national civil codes, and specifically such as principle of good faith and fair dealing or the prohibition on the abuse of rights. The common law jurisdictions recognize a number of specific estoppel doctrines. The latter prevent the negative effects of an inconsistent conduct of the other party and counteract the occurrence of detriment or other negative consequences (often referred to by a vague notion of "unconscionability") resulting from the party’s reliance on the other party's inconsistent conduct. Estoppels are used today as a "safety valves" in almost all fields of Anglo-American private law. The courts apply them to settle accounts for the expenditures made on someone else's property and also to protect the addressees of formally defective promises (made in breach of the statute of frauds) as well as to protect the parties to the negotiations that did not lead to the contract's conclusion. Estoppels can also be found in family-law relations as a device to settle the accounts of former cohabitants or to modify the partition of the deceased’s estate. Despite the broad scope of its application, the law on estoppels is far from being settled. SThere occur significant differences occur in its interpretation underas made by various jurisdictions. While in English law, the promissory estoppel might be used only as a defence (“a shield”), the American and Australian law recognize it as an independent cause of action (“a sword”). There are many controversies and disputes that are currently taking place both in the courts and in the scholarship. They lead to legal uncertainty and unpredictability of decisions. The book attempts to discuss these issues and sometimes point to potential solutions.pl
dc.abstract.plPrzedmiotem książki jest analiza angloamerykańskich instytucji prawnych określanych jako equitable estoppel, promissory estoppel, proprietary estoppel. Swoim zakresem obejmuje ewolucję prawa angielskiego, amerykańskiego i australijskiego w okresie od XVIII w. do XXI w. Autor porównuje poszczególne odmiany estoppel z realizującymi podobne cele rozwiązaniami funkcjonującymi w kontynentalnej cywilistyce. Należą do nich znane europejskim projektom harmonizacyjnym (PECL, DCFR, CESL) jak i narodowym kodeksom cywilnym zasada dobrej wiary w znaczeniu obiektywnym oraz zakaz nadużywania prawa. W krajach kultury prawnej common law obecny jest szereg odmiennych, różnych od siebie, instytucji estoppel. Ich celem jest zapobieżenie negatywnym skutkom niekonsekwentnego zachowania drugiej strony i przeciwdziałanie wystąpieniu uszczerbku (detriment) lub innych negatywnych następstw – określanych nieostrym terminem „unconscionability”, będących skutkiem podjęcia działań w zaufaniu (reliance) do zachowania drugiej strony. Estoppel sprawuje obecnie funkcję „zaworu bezpieczeństwa”. Stosowany jest niemal we wszystkich obszarach angloamerykańskiego prawa prywatnego. Służy rozliczeniu nakładów dokonanych przez posiadacza na cudzej nieruchomości, ochronie zaufania adresatów formalnie wadliwych obietnic albo stron nieskutecznych negocjacji. Funkcjonuje również w relacjach prawnorodzinnych – pozwala przeprowadzić rozliczenia pomiędzy konkubentami lub modyfikować zasady podziału majątku spadkowego. Mimo szerokiego spektrum stosowania instytucji, wciąż nie rozstrzygnięto licznych kontrowersji, a pomiędzy poszczególnymi jurysdykcjami występują istotne rozbieżności. W tej mierze dystans dzieli prawo angielskie z jednej, a amerykańskie i australijskie z drugiej strony. W prawie angielskim promissory estoppel jest wyłącznie zarzutem („tarczą”), podczas gdy w innych samodzielną podstawą powództwa („mieczem”). Brak ustawowej regulacji, a także stosunkowo krótki staż tej instytucji stanowią źródło wielu sporów toczonych w orzecznictwie i w nauce prawa. Prowadzą one do braku pewności prawa i nieprzewidywalności rozstrzygnięć. Próbie omówienia, a niekiedy i rozstrzygnięcia tych zagadnień poświęcona jest książka.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracji : Katedra Powszechnej Historii Państwa i Prawapl
dc.contributor.authorHalberda, Jan - 162111 pl
dc.date.accessioned2020-10-19T15:49:02Z
dc.date.available2020-10-19T15:49:02Z
dc.date.issued2020pl
dc.description.additionalŹródła s. 435-436. Bibliogr. s. 437-465. Indeks. Streszcz. w j.ang. s. 525-526. Recenzent: Prof. dr hab. Kazimierz Baran.pl
dc.description.physical526pl
dc.description.points80pl
dc.description.publication36,7pl
dc.identifier.doi10.12797/9788381382601pl
dc.identifier.eisbn978-83-8138-260-1pl
dc.identifier.isbn978-83-8138-259-5pl
dc.identifier.projectROD UJ / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/248380
dc.languagepolpl
dc.participationHalberda, Jan: 100%;pl
dc.pbn.affiliationDziedzina nauk społecznych : nauki prawnepl
dc.pubinfoKraków : Księgarnia Akademickapl
dc.publisher.ministerialKsięgarnia Akademickapl
dc.rightsDodaję tylko opis bibliograficzny*
dc.rights.licencebez licencji
dc.rights.uri*
dc.subject.enprivate lawpl
dc.subject.enlegal historypl
dc.subject.encomparative lawpl
dc.subject.enAnglo-American lawpl
dc.subject.enequity lawpl
dc.subject.enestoppelpl
dc.subject.engood faithpl
dc.subject.enabuse of rightpl
dc.subject.plprawo prywatnepl
dc.subject.plhistoria prawapl
dc.subject.plprawo porównawczepl
dc.subject.plprawo angloamerykańskiepl
dc.subject.plequity lawpl
dc.subject.plestoppelpl
dc.subject.pldobra wiarapl
dc.subject.plnadużycie prawapl
dc.subtypeMonographypl
dc.titleEstoppel w angloamerykańskim prawie prywatnympl
dc.title.alternativeEstoppel in Anglo-American private lawpl
dc.typeBookpl
dspace.entity.typePublication
cris.lastimport.wos
2024-04-09T18:41:07Z
dc.abstract.enpl
The book attempts to analyze the status of several Anglo-American legal doctrines referred to as equitable estoppel, promissory estoppel, and proprietary estoppel. It examines the English, American and Australian law from the 18th century onwards. The book draws analogies to legal devices detectable in continental civil law and characterized by the goal similar to that performed by various types of estoppel. Among these devices there may be listed those found in the European harmonization projects (PECL, DCFR, CESL) as well as those found in the national civil codes, and specifically such as principle of good faith and fair dealing or the prohibition on the abuse of rights. The common law jurisdictions recognize a number of specific estoppel doctrines. The latter prevent the negative effects of an inconsistent conduct of the other party and counteract the occurrence of detriment or other negative consequences (often referred to by a vague notion of "unconscionability") resulting from the party’s reliance on the other party's inconsistent conduct. Estoppels are used today as a "safety valves" in almost all fields of Anglo-American private law. The courts apply them to settle accounts for the expenditures made on someone else's property and also to protect the addressees of formally defective promises (made in breach of the statute of frauds) as well as to protect the parties to the negotiations that did not lead to the contract's conclusion. Estoppels can also be found in family-law relations as a device to settle the accounts of former cohabitants or to modify the partition of the deceased’s estate. Despite the broad scope of its application, the law on estoppels is far from being settled. SThere occur significant differences occur in its interpretation underas made by various jurisdictions. While in English law, the promissory estoppel might be used only as a defence (“a shield”), the American and Australian law recognize it as an independent cause of action (“a sword”). There are many controversies and disputes that are currently taking place both in the courts and in the scholarship. They lead to legal uncertainty and unpredictability of decisions. The book attempts to discuss these issues and sometimes point to potential solutions.
dc.abstract.plpl
Przedmiotem książki jest analiza angloamerykańskich instytucji prawnych określanych jako equitable estoppel, promissory estoppel, proprietary estoppel. Swoim zakresem obejmuje ewolucję prawa angielskiego, amerykańskiego i australijskiego w okresie od XVIII w. do XXI w. Autor porównuje poszczególne odmiany estoppel z realizującymi podobne cele rozwiązaniami funkcjonującymi w kontynentalnej cywilistyce. Należą do nich znane europejskim projektom harmonizacyjnym (PECL, DCFR, CESL) jak i narodowym kodeksom cywilnym zasada dobrej wiary w znaczeniu obiektywnym oraz zakaz nadużywania prawa. W krajach kultury prawnej common law obecny jest szereg odmiennych, różnych od siebie, instytucji estoppel. Ich celem jest zapobieżenie negatywnym skutkom niekonsekwentnego zachowania drugiej strony i przeciwdziałanie wystąpieniu uszczerbku (detriment) lub innych negatywnych następstw – określanych nieostrym terminem „unconscionability”, będących skutkiem podjęcia działań w zaufaniu (reliance) do zachowania drugiej strony. Estoppel sprawuje obecnie funkcję „zaworu bezpieczeństwa”. Stosowany jest niemal we wszystkich obszarach angloamerykańskiego prawa prywatnego. Służy rozliczeniu nakładów dokonanych przez posiadacza na cudzej nieruchomości, ochronie zaufania adresatów formalnie wadliwych obietnic albo stron nieskutecznych negocjacji. Funkcjonuje również w relacjach prawnorodzinnych – pozwala przeprowadzić rozliczenia pomiędzy konkubentami lub modyfikować zasady podziału majątku spadkowego. Mimo szerokiego spektrum stosowania instytucji, wciąż nie rozstrzygnięto licznych kontrowersji, a pomiędzy poszczególnymi jurysdykcjami występują istotne rozbieżności. W tej mierze dystans dzieli prawo angielskie z jednej, a amerykańskie i australijskie z drugiej strony. W prawie angielskim promissory estoppel jest wyłącznie zarzutem („tarczą”), podczas gdy w innych samodzielną podstawą powództwa („mieczem”). Brak ustawowej regulacji, a także stosunkowo krótki staż tej instytucji stanowią źródło wielu sporów toczonych w orzecznictwie i w nauce prawa. Prowadzą one do braku pewności prawa i nieprzewidywalności rozstrzygnięć. Próbie omówienia, a niekiedy i rozstrzygnięcia tych zagadnień poświęcona jest książka.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji : Katedra Powszechnej Historii Państwa i Prawa
dc.contributor.authorpl
Halberda, Jan - 162111
dc.date.accessioned
2020-10-19T15:49:02Z
dc.date.available
2020-10-19T15:49:02Z
dc.date.issuedpl
2020
dc.description.additionalpl
Źródła s. 435-436. Bibliogr. s. 437-465. Indeks. Streszcz. w j.ang. s. 525-526. Recenzent: Prof. dr hab. Kazimierz Baran.
dc.description.physicalpl
526
dc.description.pointspl
80
dc.description.publicationpl
36,7
dc.identifier.doipl
10.12797/9788381382601
dc.identifier.eisbnpl
978-83-8138-260-1
dc.identifier.isbnpl
978-83-8138-259-5
dc.identifier.projectpl
ROD UJ / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/248380
dc.languagepl
pol
dc.participationpl
Halberda, Jan: 100%;
dc.pbn.affiliationpl
Dziedzina nauk społecznych : nauki prawne
dc.pubinfopl
Kraków : Księgarnia Akademicka
dc.publisher.ministerialpl
Księgarnia Akademicka
dc.rights*
Dodaję tylko opis bibliograficzny
dc.rights.licence
bez licencji
dc.rights.uri*
dc.subject.enpl
private law
dc.subject.enpl
legal history
dc.subject.enpl
comparative law
dc.subject.enpl
Anglo-American law
dc.subject.enpl
equity law
dc.subject.enpl
estoppel
dc.subject.enpl
good faith
dc.subject.enpl
abuse of right
dc.subject.plpl
prawo prywatne
dc.subject.plpl
historia prawa
dc.subject.plpl
prawo porównawcze
dc.subject.plpl
prawo angloamerykańskie
dc.subject.plpl
equity law
dc.subject.plpl
estoppel
dc.subject.plpl
dobra wiara
dc.subject.plpl
nadużycie prawa
dc.subtypepl
Monography
dc.titlepl
Estoppel w angloamerykańskim prawie prywatnym
dc.title.alternativepl
Estoppel in Anglo-American private law
dc.typepl
Book
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
73
Views per month
Views per city
Jastrowie
6
Krakow
6
Katowice
5
Ashburn
3
Novosibirsk
3
Szczyrk
3
Beijing
2
Gdansk
2
Kłomnice
2
Sulejowek
2

No access

No Thumbnail Available