Manipulowanie informacją w Internecie (na wybranych przykładach)

master
dc.abstract.enThe subject of this thesis is a phenomenon of information manipulation on the Web. On the basis of gathered source literature, it is demonstrated that the mentioned phenomenon occurs in the Internet space and the key ways of defense against it are discussed. The main objective of this study is to investigate the knowledge and level of awareness of final year students representing different faculties concerning presence of information manipulation in the Web 2.0 environment and to diagnose potential differences between the indicated groups of students. The study was primarily design to confirm or reject the claim that students of the humanities are more aware of information manipulation in Web 2.0 than students of economics or technical studies. Diagnostic survey method was used to analyze the data gathered with the use of questionnaire. The obtained results show that the surveyed students are not fully aware of the presence of information manipulation in area of Web 2.0. It is concluded that studies profile only to some extent determines the students' awareness of the problem and that students of humanities are not more aware of this phenomenon than other surveyed groups.pl
dc.abstract.plPrzedmiotem pracy jest zjawisko manipulowania informacją w Internecie. Na podstawie dostępnej literatury dowiedziono jego autentyczności oraz omówiono główne sposoby obrony przed tym zjawiskiem. Kluczowym celem badań empirycznych była ocena poziomu wiedzy i świadomości krakowskich studentów ostatniego roku, reprezentujących różne profile studiów: ekonomiczny, humanistyczny i techniczny na temat zjawiska manipulowania informacją w środowisku Web 2.0 oraz zdiagnozowanie potencjalnych różnic w tym stopnia świadomości między wskazanymi grupami studentów. Badanie zostało podjęte przede wszystkim w celu weryfikacji hipotezy mówiącej, iż studenci podejmujący edukację na studiach o profilu humanistycznym w większym stopniu zdają sobie sprawę z obecności zjawiska manipulowania informacją w obszarze Web 2.0, niż pozostali studenci. W badaniu wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego, w ramach którego dokonano ankietyzacji wybranej próby za pomocą autorskiego kwestionariusza ankiety. Uzyskane wyniki pokazały, że profil studiów w pewien sposób determinuje stopień wiedzy i świadomości studentów odnośnie występowania zjawiska manipulowania informacją w środowisku Web 2.0 oraz, że studenci studiów humanistycznych nie są bardziej świadomi tego zjawiska niż studenci reprezentujący pozostałe kierunki studiów.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorBabik, Wiesław - 127154 pl
dc.contributor.authorSacha, Katarzynapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerKorycińska, Paloma - 129158 pl
dc.contributor.reviewerBabik, Wiesław - 127154 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T19:58:55Z
dc.date.available2020-07-24T19:58:55Z
dc.date.submitted2013-10-14pl
dc.fieldofstudyinformacja naukowa i bibliotekoznawstwopl
dc.identifier.apddiploma-81600-96236pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/191197
dc.languagepolpl
dc.subject.enAWARENESS OF MANIPULATION – INTERNET – MANIPULATION OF INFORMATION – STUDENTS – WEB 2.0pl
dc.subject.plINTERNET – MANIPULOWANIE INFORMACJĄ – STUDENCI – ŚWIADOMOŚĆ MANIPULACJI – WEB 2.0pl
dc.titleManipulowanie informacją w Internecie (na wybranych przykładach)pl
dc.title.alternativeManipulation of information on the Internet on selected examplespl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The subject of this thesis is a phenomenon of information manipulation on the Web. On the basis of gathered source literature, it is demonstrated that the mentioned phenomenon occurs in the Internet space and the key ways of defense against it are discussed. The main objective of this study is to investigate the knowledge and level of awareness of final year students representing different faculties concerning presence of information manipulation in the Web 2.0 environment and to diagnose potential differences between the indicated groups of students. The study was primarily design to confirm or reject the claim that students of the humanities are more aware of information manipulation in Web 2.0 than students of economics or technical studies. Diagnostic survey method was used to analyze the data gathered with the use of questionnaire. The obtained results show that the surveyed students are not fully aware of the presence of information manipulation in area of Web 2.0. It is concluded that studies profile only to some extent determines the students' awareness of the problem and that students of humanities are not more aware of this phenomenon than other surveyed groups.
dc.abstract.plpl
Przedmiotem pracy jest zjawisko manipulowania informacją w Internecie. Na podstawie dostępnej literatury dowiedziono jego autentyczności oraz omówiono główne sposoby obrony przed tym zjawiskiem. Kluczowym celem badań empirycznych była ocena poziomu wiedzy i świadomości krakowskich studentów ostatniego roku, reprezentujących różne profile studiów: ekonomiczny, humanistyczny i techniczny na temat zjawiska manipulowania informacją w środowisku Web 2.0 oraz zdiagnozowanie potencjalnych różnic w tym stopnia świadomości między wskazanymi grupami studentów. Badanie zostało podjęte przede wszystkim w celu weryfikacji hipotezy mówiącej, iż studenci podejmujący edukację na studiach o profilu humanistycznym w większym stopniu zdają sobie sprawę z obecności zjawiska manipulowania informacją w obszarze Web 2.0, niż pozostali studenci. W badaniu wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego, w ramach którego dokonano ankietyzacji wybranej próby za pomocą autorskiego kwestionariusza ankiety. Uzyskane wyniki pokazały, że profil studiów w pewien sposób determinuje stopień wiedzy i świadomości studentów odnośnie występowania zjawiska manipulowania informacją w środowisku Web 2.0 oraz, że studenci studiów humanistycznych nie są bardziej świadomi tego zjawiska niż studenci reprezentujący pozostałe kierunki studiów.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Babik, Wiesław - 127154
dc.contributor.authorpl
Sacha, Katarzyna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Korycińska, Paloma - 129158
dc.contributor.reviewerpl
Babik, Wiesław - 127154
dc.date.accessioned
2020-07-24T19:58:55Z
dc.date.available
2020-07-24T19:58:55Z
dc.date.submittedpl
2013-10-14
dc.fieldofstudypl
informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
dc.identifier.apdpl
diploma-81600-96236
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/191197
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
AWARENESS OF MANIPULATION – INTERNET – MANIPULATION OF INFORMATION – STUDENTS – WEB 2.0
dc.subject.plpl
INTERNET – MANIPULOWANIE INFORMACJĄ – STUDENCI – ŚWIADOMOŚĆ MANIPULACJI – WEB 2.0
dc.titlepl
Manipulowanie informacją w Internecie (na wybranych przykładach)
dc.title.alternativepl
Manipulation of information on the Internet on selected examples
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
33
Views per month
Views per city
Warsaw
11
Wroclaw
9
Dublin
2
Krakow
2
Gdynia
1
Jaworzno
1
Krosno Odrzanskie
1
Lubartow
1
Marcyporeba
1
Nowy Dwor Mazowiecki
1

No access

No Thumbnail Available