Ocena apoptozy subpopulacji granulocytów i komórek różnicowanych w kierunku granulocytów z iPSC

master
dc.abstract.enGranulocytes are cells of the innate immune system. In this populations cells are neutrophils, eosinophils and basophiles. They enter the bloodstream as fully differentiated cells, performing many functions in the body. They belong to the short-lived population of cells that are supposed to fulfill certain functions in the body and then be removed. Deviations from this phenomenon may lead to disturbance of the organism's homeostasis and result in the development of many diseases.Neutrophils, eosinophils cultured in laboratory conditions, they die, engaging in apoptosis defined as spontaneous apoptosis. The survivability time under culture conditions for the granulocyte population varies. It is assumed that the survival in culture conditions is similar to that of the body's tissues. This time can be lengthened or shortened by appropriate proteins and molecules present in living organisms. These proteins can lead to activation kinases. One of the kinases responsible for cell survival properties as well as for the neutrophil and eosinophil populations is attributed to the activation of phosphatidylinositol-3-kinase (PI3K/Akt).In the treatment of neutrophil deficiency (neutropenia), an alternative is tje possible administration of neutrophils differentiated from inducible pluripotent steam cells. The research project carried out as part of the master’s thesis was to determine whether the granulocyte subpopulations and iPSC differentiated neutrophils are functionally different. Studies have shown different survival rates in vitro culture realted to the type of granulocytes and the degree of their maturity.pl
dc.abstract.plGranulocyty są to komórki wrodzonego układu odpornościowego. Wśród nich wyróżniamy populacje neutrofili, eozynofili, bazofili. Do krwiobiegu trafiają jako komórki pełni zróżnicowane, pełniąc wiele funkcji w organizmie. Należą do krótko żyjącej populacji komórek, które maja w organizmie spełnić określona funkcje, a następnie zostać usunięte. Odstępstwa od tego zjawiska mogą prowadzić do zaburzenia homeostazy organizmu i skutkować rozwojem licznych chorób. Komórki te hodowane w warunkach laboratoryjnych umierają, wchodząc w apoptozę określona jako spontaniczna apoptoza. Czas przeżycia w warunkach hodowlanych dla populacji granulocytów jest różny. Przyjmuje się iż czas przeżycia w warunkach hodowlanych jest podobny jak w tkankach organizmu. Czas ten może zostać wydłużony lub skrócony przez odpowiednie białka i cząsteczki obecne w organizmach żywych. Białka te mogą prowadzić do aktywacji kinaz. Jedną z kinaz odpowiedzialna za właściwości przeżyciowe dla komórek w tym i populacji neutrofili i eozynofili przypisuje się aktywacji kinazy 3- fosfatydyloinozytolu (PI3K/Akt). W leczeniu niedoboru neutrofili (neutropeni) alternatywą do terapii czynnikiem wzrostu G-CSF jest możliwość podawania neutrofili różnicowanych z indukowalnych pluripotencjalnych komórek macierzystych. Realizowany w ramach pracy magisterskiej projekt badawczy miał określić czy subpopulacje granulocytów i neutrofile różnicowane z iPSC różnią się funkcjonalnie. Badania wykazały różną przeżywalność w hodowli in vitro, związane z rodzajem granulocytów i stopniem ich dojrzałości.pl
dc.affiliationWydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologiipl
dc.areaobszar nauk przyrodniczychpl
dc.contributor.advisorSkrzeczyńska-Moncznik, Joanna - 131914 pl
dc.contributor.authorKucharek, Piotrpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WBBBpl
dc.contributor.reviewerSkrzeczyńska-Moncznik, Joanna - 131914 pl
dc.contributor.reviewerMiędzobrodzki, Jacek - 130569 pl
dc.date.accessioned2021-10-14T04:50:13Z
dc.date.available2021-10-14T04:50:13Z
dc.date.submitted2021-10-05pl
dc.fieldofstudybiotechnologia molekularnapl
dc.identifier.apddiploma-153957-238384pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/280154
dc.languagepolpl
dc.subject.enapoptosis, eosinophiles, granulocytes, iPSCdPMN, kinase AKT, necrosis, neutrophiles, p38pl
dc.subject.plapoptoza, eozynofile, granulocyty, iPSCdPMN, kinaza AKT, nekroza, neutrofile, p38pl
dc.titleOcena apoptozy subpopulacji granulocytów i komórek różnicowanych w kierunku granulocytów z iPSCpl
dc.title.alternativeAssessment of apoptosis of the granulocyte subpopulation and iPSC differentiated granulocytespl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Granulocytes are cells of the innate immune system. In this populations cells are neutrophils, eosinophils and basophiles. They enter the bloodstream as fully differentiated cells, performing many functions in the body. They belong to the short-lived population of cells that are supposed to fulfill certain functions in the body and then be removed. Deviations from this phenomenon may lead to disturbance of the organism's homeostasis and result in the development of many diseases.Neutrophils, eosinophils cultured in laboratory conditions, they die, engaging in apoptosis defined as spontaneous apoptosis. The survivability time under culture conditions for the granulocyte population varies. It is assumed that the survival in culture conditions is similar to that of the body's tissues. This time can be lengthened or shortened by appropriate proteins and molecules present in living organisms. These proteins can lead to activation kinases. One of the kinases responsible for cell survival properties as well as for the neutrophil and eosinophil populations is attributed to the activation of phosphatidylinositol-3-kinase (PI3K/Akt).In the treatment of neutrophil deficiency (neutropenia), an alternative is tje possible administration of neutrophils differentiated from inducible pluripotent steam cells. The research project carried out as part of the master’s thesis was to determine whether the granulocyte subpopulations and iPSC differentiated neutrophils are functionally different. Studies have shown different survival rates in vitro culture realted to the type of granulocytes and the degree of their maturity.
dc.abstract.plpl
Granulocyty są to komórki wrodzonego układu odpornościowego. Wśród nich wyróżniamy populacje neutrofili, eozynofili, bazofili. Do krwiobiegu trafiają jako komórki pełni zróżnicowane, pełniąc wiele funkcji w organizmie. Należą do krótko żyjącej populacji komórek, które maja w organizmie spełnić określona funkcje, a następnie zostać usunięte. Odstępstwa od tego zjawiska mogą prowadzić do zaburzenia homeostazy organizmu i skutkować rozwojem licznych chorób. Komórki te hodowane w warunkach laboratoryjnych umierają, wchodząc w apoptozę określona jako spontaniczna apoptoza. Czas przeżycia w warunkach hodowlanych dla populacji granulocytów jest różny. Przyjmuje się iż czas przeżycia w warunkach hodowlanych jest podobny jak w tkankach organizmu. Czas ten może zostać wydłużony lub skrócony przez odpowiednie białka i cząsteczki obecne w organizmach żywych. Białka te mogą prowadzić do aktywacji kinaz. Jedną z kinaz odpowiedzialna za właściwości przeżyciowe dla komórek w tym i populacji neutrofili i eozynofili przypisuje się aktywacji kinazy 3- fosfatydyloinozytolu (PI3K/Akt). W leczeniu niedoboru neutrofili (neutropeni) alternatywą do terapii czynnikiem wzrostu G-CSF jest możliwość podawania neutrofili różnicowanych z indukowalnych pluripotencjalnych komórek macierzystych. Realizowany w ramach pracy magisterskiej projekt badawczy miał określić czy subpopulacje granulocytów i neutrofile różnicowane z iPSC różnią się funkcjonalnie. Badania wykazały różną przeżywalność w hodowli in vitro, związane z rodzajem granulocytów i stopniem ich dojrzałości.
dc.affiliationpl
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
dc.areapl
obszar nauk przyrodniczych
dc.contributor.advisorpl
Skrzeczyńska-Moncznik, Joanna - 131914
dc.contributor.authorpl
Kucharek, Piotr
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WBBB
dc.contributor.reviewerpl
Skrzeczyńska-Moncznik, Joanna - 131914
dc.contributor.reviewerpl
Międzobrodzki, Jacek - 130569
dc.date.accessioned
2021-10-14T04:50:13Z
dc.date.available
2021-10-14T04:50:13Z
dc.date.submittedpl
2021-10-05
dc.fieldofstudypl
biotechnologia molekularna
dc.identifier.apdpl
diploma-153957-238384
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/280154
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
apoptosis, eosinophiles, granulocytes, iPSCdPMN, kinase AKT, necrosis, neutrophiles, p38
dc.subject.plpl
apoptoza, eozynofile, granulocyty, iPSCdPMN, kinaza AKT, nekroza, neutrofile, p38
dc.titlepl
Ocena apoptozy subpopulacji granulocytów i komórek różnicowanych w kierunku granulocytów z iPSC
dc.title.alternativepl
Assessment of apoptosis of the granulocyte subpopulation and iPSC differentiated granulocytes
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
30
Views per month
Views per city
Krakow
4
Wroclaw
4
Poznan
3
Warsaw
3
Bühl
2
Lodz
2
Lublin
2
Suchy Las
2
Bialystok
1
Chludowo
1

No access

No Thumbnail Available