Il linguaggio giovanile diffuso su Instagram

licenciate
dc.abstract.enThis thesis focuses on the phenomenon of the emergence of a communication system among young users of the social network Instagram. The work outlines the history of the development of youth language in Italy and its features according to the form of transmission of information. Following an analysis of the elements that characterise youth language and transmitted language, a synthesis of their common features is carried out to highlight the characteristics of the youth communication system on Instagram.pl
dc.abstract.otherLa tesi si concentra sul fenomeno della creazione di un sistema di comunicazione tra i giovani utenti del social network Instagram. Il lavoro delinea la storia dello sviluppo del linguaggio giovanile in Italia e le sue caratteristiche in base alla forma di trasmissione delle informazioni. Dopo aver analizzato gli elementi che caratterizzano il linguaggio giovanile e il linguaggio trasmesso, viene effettuata una sintesi dei loro tratti comuni per evidenziare le caratteristiche del sistema di comunicazione giovanile su Instagram.pl
dc.abstract.plPraca skupia się na zjawisku, jakim jest wykształcenie się systemu komunikacyjnego wśród młodych użytkowników serwisu społecznościowego Instagram. W pracy nakreślona jest historia rozwoju języka młodzieżowego we Włoszech oraz jego cechy charakterystyczne w zależności od formy przekazu informacji. Po analizie elementów charakteryzujących język młodzieżowy oraz język środków masowego przekazu dokonana została synteza ich wspólnych elementów, w celu ukazania cech systemu komunikacji młodzieżowej na Instagramie.pl
dc.affiliationUniwersytet Jagielloński w Krakowiepl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorBartkowiak-Lerch, Magdalenapl
dc.contributor.authorMaciejak, Maciejpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/UJKpl
dc.contributor.reviewerBartkowiak-Lerch, Magdalenapl
dc.contributor.reviewerMasieri, Desypl
dc.date.accessioned2022-07-07T22:07:47Z
dc.date.available2022-07-07T22:07:47Z
dc.date.submitted2022-07-07pl
dc.fieldofstudyfilologia włoskapl
dc.identifier.apddiploma-159823-278331pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/295377
dc.languageitapl
dc.subject.enItalian language, youth language, transmitted language, social media, Instagrampl
dc.subject.otheritaliano, linguaggio giovanile, linguaggio trasmesso, social media, Instagrampl
dc.subject.pljęzyk włoski, język młodzieżowy, język środków masowego przekazu, media społecznościowe, Instagrampl
dc.titleIl linguaggio giovanile diffuso su Instagrampl
dc.title.alternativeJęzyk młodzieżowy rozpowszechniony na Instagramiepl
dc.title.alternativeYouth language widespread on Instagrampl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This thesis focuses on the phenomenon of the emergence of a communication system among young users of the social network Instagram. The work outlines the history of the development of youth language in Italy and its features according to the form of transmission of information. Following an analysis of the elements that characterise youth language and transmitted language, a synthesis of their common features is carried out to highlight the characteristics of the youth communication system on Instagram.
dc.abstract.otherpl
La tesi si concentra sul fenomeno della creazione di un sistema di comunicazione tra i giovani utenti del social network Instagram. Il lavoro delinea la storia dello sviluppo del linguaggio giovanile in Italia e le sue caratteristiche in base alla forma di trasmissione delle informazioni. Dopo aver analizzato gli elementi che caratterizzano il linguaggio giovanile e il linguaggio trasmesso, viene effettuata una sintesi dei loro tratti comuni per evidenziare le caratteristiche del sistema di comunicazione giovanile su Instagram.
dc.abstract.plpl
Praca skupia się na zjawisku, jakim jest wykształcenie się systemu komunikacyjnego wśród młodych użytkowników serwisu społecznościowego Instagram. W pracy nakreślona jest historia rozwoju języka młodzieżowego we Włoszech oraz jego cechy charakterystyczne w zależności od formy przekazu informacji. Po analizie elementów charakteryzujących język młodzieżowy oraz język środków masowego przekazu dokonana została synteza ich wspólnych elementów, w celu ukazania cech systemu komunikacji młodzieżowej na Instagramie.
dc.affiliationpl
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Bartkowiak-Lerch, Magdalena
dc.contributor.authorpl
Maciejak, Maciej
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/UJK
dc.contributor.reviewerpl
Bartkowiak-Lerch, Magdalena
dc.contributor.reviewerpl
Masieri, Desy
dc.date.accessioned
2022-07-07T22:07:47Z
dc.date.available
2022-07-07T22:07:47Z
dc.date.submittedpl
2022-07-07
dc.fieldofstudypl
filologia włoska
dc.identifier.apdpl
diploma-159823-278331
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/295377
dc.languagepl
ita
dc.subject.enpl
Italian language, youth language, transmitted language, social media, Instagram
dc.subject.otherpl
italiano, linguaggio giovanile, linguaggio trasmesso, social media, Instagram
dc.subject.plpl
język włoski, język młodzieżowy, język środków masowego przekazu, media społecznościowe, Instagram
dc.titlepl
Il linguaggio giovanile diffuso su Instagram
dc.title.alternativepl
Język młodzieżowy rozpowszechniony na Instagramie
dc.title.alternativepl
Youth language widespread on Instagram
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
19
Views per month
Views per city
Krakow
5
Naples
2
Novara
2
Warsaw
2
Brindisi
1
Nowy Sącz
1
Sciacca
1

No access

No Thumbnail Available