Feminizm a liberalizm - kwestia wolności

master
dc.abstract.enThe thesis examines the question of liberty in two currents - feminism and liberalism. In it, I take up the question of the liberty of a person living in the state and society. I examine how the two mentioned doctrines address the question of liberty, and whether it is possible, in this aspect, to show some shared thoughts between feminist and liberal thought. I look at feminism and the situation of women in society. I trace the various facets of the enslavement of one gender by the other and attempts to justify it, and present the sources of such a situation. I further move on to consider liberal thought. I examine what are the main threats that can limit the free development of the individual, and what solutions can contribute to the protection of human liberty. I examine the impact of liberty on the development of individualism, and also look at the issue of the free market, commonly associated with the problem of liberty and liberalism.In the last chapter, I compare the two doctrines and consider how the issue of liberty is addressed in each of them. I show that there is an analogy between feminism and liberalism when it comes to the attitude towards the liberty of the person. At the very end, I lean into the issue of the relationship between liberty and power, and try to show how one can try to overcome the seemingly inevitable advantage of those with power over a subordinate group.pl
dc.abstract.plPraca bada zagadnienie wolności w dwóch nurtach – feminizmie i liberalizmie. Podejmuję w niej pytanie o wolność osoby żyjącej w państwie i społeczeństwie. Badam, w jaki sposób oba wymienione nurty ustosunkowują się do kwestii wolności, oraz czy można, w tym aspekcie, wykazać pewne punkty styczne między myślą feministyczną a liberalną. Przyglądam się feminizmowi oraz sytuacji kobiet w społeczeństwie. Śledzę rozmaite oblicza zniewolenia jednej płci przez drugą i próby usprawiedliwiania tego faktu, oraz przedstawiam źródła takiej sytuacji. Dalej przechodzę do rozważenia myśli liberalnej. Sprawdzam jakie są główne zagrożenia, mogące ograniczyć wolny rozwój jednostki, i jakie rozwiązania mogą przyczynić się do ochrony wolności politycznej człowieka. Badam wpływ wolności na rozwój indywidualizmu, a także przyglądam się zagadnieniu wolnego rynku, powszechnie kojarzonemu z problemem wolności oraz liberalizmu.W ostatnim rozdziale porównuję oba nurty i zastanawiam się jak w każdym z nich ujmowana jest kwestia wolności. Wykazuję, że istnieje analogia między feminizmem i liberalizmem jeśli chodzi o stosunek do wolności osoby. Na sam koniec pochylam się nad zagadnieniem relacji między wolnością i władzą, oraz próbuję pokazać w jaki sposób można próbować przezwyciężyć, zdawałoby się nieuchronną, przewagę posiadających władzę nad grupą podległą.pl
dc.affiliationWydział Filozoficznypl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorBohun, Michał - 127390 pl
dc.contributor.authorNiedźwiedź, Katarzynapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF5pl
dc.contributor.reviewerBohun, Michał - 127390 pl
dc.contributor.reviewerMichna, Nataliapl
dc.date.accessioned2023-07-07T22:34:00Z
dc.date.available2023-07-07T22:34:00Z
dc.date.submitted2023-07-06pl
dc.fieldofstudyfilozofiapl
dc.identifier.apddiploma-168979-245455pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/315085
dc.languagepolpl
dc.subject.enfeminism, liberalism, liberty, freedom, individual, individualism, powerpl
dc.subject.plfeminizm, liberalizm, wolność polityczna, wolność, jednostka, indywidualizm, władzapl
dc.titleFeminizm a liberalizm - kwestia wolnościpl
dc.title.alternativeFeminism vs. liberalism - the question of libertypl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The thesis examines the question of liberty in two currents - feminism and liberalism. In it, I take up the question of the liberty of a person living in the state and society. I examine how the two mentioned doctrines address the question of liberty, and whether it is possible, in this aspect, to show some shared thoughts between feminist and liberal thought. I look at feminism and the situation of women in society. I trace the various facets of the enslavement of one gender by the other and attempts to justify it, and present the sources of such a situation. I further move on to consider liberal thought. I examine what are the main threats that can limit the free development of the individual, and what solutions can contribute to the protection of human liberty. I examine the impact of liberty on the development of individualism, and also look at the issue of the free market, commonly associated with the problem of liberty and liberalism.In the last chapter, I compare the two doctrines and consider how the issue of liberty is addressed in each of them. I show that there is an analogy between feminism and liberalism when it comes to the attitude towards the liberty of the person. At the very end, I lean into the issue of the relationship between liberty and power, and try to show how one can try to overcome the seemingly inevitable advantage of those with power over a subordinate group.
dc.abstract.plpl
Praca bada zagadnienie wolności w dwóch nurtach – feminizmie i liberalizmie. Podejmuję w niej pytanie o wolność osoby żyjącej w państwie i społeczeństwie. Badam, w jaki sposób oba wymienione nurty ustosunkowują się do kwestii wolności, oraz czy można, w tym aspekcie, wykazać pewne punkty styczne między myślą feministyczną a liberalną. Przyglądam się feminizmowi oraz sytuacji kobiet w społeczeństwie. Śledzę rozmaite oblicza zniewolenia jednej płci przez drugą i próby usprawiedliwiania tego faktu, oraz przedstawiam źródła takiej sytuacji. Dalej przechodzę do rozważenia myśli liberalnej. Sprawdzam jakie są główne zagrożenia, mogące ograniczyć wolny rozwój jednostki, i jakie rozwiązania mogą przyczynić się do ochrony wolności politycznej człowieka. Badam wpływ wolności na rozwój indywidualizmu, a także przyglądam się zagadnieniu wolnego rynku, powszechnie kojarzonemu z problemem wolności oraz liberalizmu.W ostatnim rozdziale porównuję oba nurty i zastanawiam się jak w każdym z nich ujmowana jest kwestia wolności. Wykazuję, że istnieje analogia między feminizmem i liberalizmem jeśli chodzi o stosunek do wolności osoby. Na sam koniec pochylam się nad zagadnieniem relacji między wolnością i władzą, oraz próbuję pokazać w jaki sposób można próbować przezwyciężyć, zdawałoby się nieuchronną, przewagę posiadających władzę nad grupą podległą.
dc.affiliationpl
Wydział Filozoficzny
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Bohun, Michał - 127390
dc.contributor.authorpl
Niedźwiedź, Katarzyna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF5
dc.contributor.reviewerpl
Bohun, Michał - 127390
dc.contributor.reviewerpl
Michna, Natalia
dc.date.accessioned
2023-07-07T22:34:00Z
dc.date.available
2023-07-07T22:34:00Z
dc.date.submittedpl
2023-07-06
dc.fieldofstudypl
filozofia
dc.identifier.apdpl
diploma-168979-245455
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/315085
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
feminism, liberalism, liberty, freedom, individual, individualism, power
dc.subject.plpl
feminizm, liberalizm, wolność polityczna, wolność, jednostka, indywidualizm, władza
dc.titlepl
Feminizm a liberalizm - kwestia wolności
dc.title.alternativepl
Feminism vs. liberalism - the question of liberty
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
26
Views per month
Views per city
Warsaw
5
Krakow
4
Kalisz
3
Dopiewiec
1
Krotoszyn
1
Lublin
1
Smolec
1
Studzionka
1
Wroclaw
1
Zielona Góra
1

No access

No Thumbnail Available
Collections