Ocena zastosowania terapii manualnej F. Kaltenborna i O. Evjentha w usprawnianiu rąk chorych na RZS w zakresie jakości życia.

master
dc.abstract.enRA is an immune disease most often on women and attacking the joints, and then the entire body of the patient. The disease usually starts most of the joints of hands and they are gradual deformation that quickly impair the normal functioning of patients. Pain, loss of liquidity movements and deformities of the arms affect the mental activities of daily living and mood of patients, reducing their quality of life. Objective: The aim of this paper is to present the effects of hand therapy by Kaltenborn, Evjentaha and answer the following questions: whether under its influence will decrease pain, improve daily activities and, finally, how it will affect the quality of life of respondents both in terms of emotional and socio-professional.Material and Methods: The study has been 25 women who responded to the survey questions, tests, and test pain liquidity movements of the hand, both before and after the 10-day treatment at the Department of Rehabilitation, SZPZLO Warsaw Ochota. Test results: were subjected to statistical analysis, which showed statistically significant differences (P <0.005) before and after treatment in the area: the liquidity of hand movements (the analysis of the sample), the intensity and frequency of pain, stiffness and pain in carrying out daily activities, while the and recreation. Conclusion: The study clearly showed that the use of manual therapy Kaltenborn, Evienntha significantly increased the efficiency of hand movements, decreased pain, and thus improved the mood of the women. The reduction of pain, improvement of freedom and fluidity of movement of hands gave a sense of independence in the basic functions of everyday life and had a positive impact on improving the quality of life of patients.pl
dc.abstract.plRZS to choroba immunologiczna najczęściej dotycząca kobiet, atakująca stawy, a następnie cały organizm chorego. Choroba rozpoczyna się najczęściej od stawów rąk i to one ulegają stopniowym deformacjom, które szybko upośledzają normalne funkcjonowanie chorych. Ból, utrata płynności ruchów i zniekształcenia rąk wpływają na upośledzenie codziennych czynności oraz nastrój pacjentów obniżając jakość ich życia. Cel: Celem niniejszej pracy jest przedstawienie efektów terapii rąk metodą Kaltenborna, Evjentaha i odpowiedź na pytania: czy pod jej wpływem zmniejszy się ból, poprawi się wykonywanie codziennych czynności i wreszcie jak to wpłynie na jakość życia badanych zarówno w aspekcie emocjonalnym, jak i społeczno-zawodowym.Materiał i metody: Badaniom zostało poddane 25 kobiet, które odpowiedziały na pytania ankietowe, testy bólowe oraz próbę płynności ruchów w obrębie dłoni zarówno przed, jak i po 10–cio dniowej terapii w Zakładzie Rehabilitacji, S.Z.P.Z.L.O Warszawa Ochota.Wyniki badań: zostały poddane analizie statystycznej, która wykazała różnice istotne statystycznie (P<0,005) przed i po terapii w zakresie: płynności ruchów ręki (analiza próby), natężenia i częstotliwości występowania bólu, sztywności i bólu w zakresie wykonywania codziennych czynności, podczas pracy i rekreacji.Wnioski: Badania jednoznacznie pokazały, że zastosowanie terapii manualnej Kaltenborna, Evienntha znacząco podniosło efektywność ruchów ręki, zmniejszyło ból, a tym samym wpłynęło na poprawę nastroju badanych kobiet. Zmniejszenie bólu, poprawa swobody i płynności ruchów rąk dała poczucie niezależności w zakresie podstawowych funkcji dnia codziennego i pozytywnie wpłynęła na poprawę jakości życia pacjentek.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorMańko, Grzegorz - 200727 pl
dc.contributor.authorMrozowska, Małgorzatapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerNowobilski, Romanpl
dc.contributor.reviewerMańko, Grzegorz - 200727 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T19:39:45Z
dc.date.available2020-07-24T19:39:45Z
dc.date.submitted2013-09-27pl
dc.fieldofstudyfizjoterapiapl
dc.identifier.apddiploma-78469-151135pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/190897
dc.languagepolpl
dc.subject.enRA, Kaltenborn method Evjentha, pain, quality of lifepl
dc.subject.plRZS, metoda Kaltenborna Evjentha, ból, jakość życiapl
dc.titleOcena zastosowania terapii manualnej F. Kaltenborna i O. Evjentha w usprawnianiu rąk chorych na RZS w zakresie jakości życia.pl
dc.title.alternativeEvaluate the use of manual therapy F. Kaltenborn and O. Evjentha in strengthening the hands of patients with rheumatoid arthritis in terms of quality of life.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
RA is an immune disease most often on women and attacking the joints, and then the entire body of the patient. The disease usually starts most of the joints of hands and they are gradual deformation that quickly impair the normal functioning of patients. Pain, loss of liquidity movements and deformities of the arms affect the mental activities of daily living and mood of patients, reducing their quality of life. Objective: The aim of this paper is to present the effects of hand therapy by Kaltenborn, Evjentaha and answer the following questions: whether under its influence will decrease pain, improve daily activities and, finally, how it will affect the quality of life of respondents both in terms of emotional and socio-professional.Material and Methods: The study has been 25 women who responded to the survey questions, tests, and test pain liquidity movements of the hand, both before and after the 10-day treatment at the Department of Rehabilitation, SZPZLO Warsaw Ochota. Test results: were subjected to statistical analysis, which showed statistically significant differences (P <0.005) before and after treatment in the area: the liquidity of hand movements (the analysis of the sample), the intensity and frequency of pain, stiffness and pain in carrying out daily activities, while the and recreation. Conclusion: The study clearly showed that the use of manual therapy Kaltenborn, Evienntha significantly increased the efficiency of hand movements, decreased pain, and thus improved the mood of the women. The reduction of pain, improvement of freedom and fluidity of movement of hands gave a sense of independence in the basic functions of everyday life and had a positive impact on improving the quality of life of patients.
dc.abstract.plpl
RZS to choroba immunologiczna najczęściej dotycząca kobiet, atakująca stawy, a następnie cały organizm chorego. Choroba rozpoczyna się najczęściej od stawów rąk i to one ulegają stopniowym deformacjom, które szybko upośledzają normalne funkcjonowanie chorych. Ból, utrata płynności ruchów i zniekształcenia rąk wpływają na upośledzenie codziennych czynności oraz nastrój pacjentów obniżając jakość ich życia. Cel: Celem niniejszej pracy jest przedstawienie efektów terapii rąk metodą Kaltenborna, Evjentaha i odpowiedź na pytania: czy pod jej wpływem zmniejszy się ból, poprawi się wykonywanie codziennych czynności i wreszcie jak to wpłynie na jakość życia badanych zarówno w aspekcie emocjonalnym, jak i społeczno-zawodowym.Materiał i metody: Badaniom zostało poddane 25 kobiet, które odpowiedziały na pytania ankietowe, testy bólowe oraz próbę płynności ruchów w obrębie dłoni zarówno przed, jak i po 10–cio dniowej terapii w Zakładzie Rehabilitacji, S.Z.P.Z.L.O Warszawa Ochota.Wyniki badań: zostały poddane analizie statystycznej, która wykazała różnice istotne statystycznie (P<0,005) przed i po terapii w zakresie: płynności ruchów ręki (analiza próby), natężenia i częstotliwości występowania bólu, sztywności i bólu w zakresie wykonywania codziennych czynności, podczas pracy i rekreacji.Wnioski: Badania jednoznacznie pokazały, że zastosowanie terapii manualnej Kaltenborna, Evienntha znacząco podniosło efektywność ruchów ręki, zmniejszyło ból, a tym samym wpłynęło na poprawę nastroju badanych kobiet. Zmniejszenie bólu, poprawa swobody i płynności ruchów rąk dała poczucie niezależności w zakresie podstawowych funkcji dnia codziennego i pozytywnie wpłynęła na poprawę jakości życia pacjentek.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Mańko, Grzegorz - 200727
dc.contributor.authorpl
Mrozowska, Małgorzata
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Nowobilski, Roman
dc.contributor.reviewerpl
Mańko, Grzegorz - 200727
dc.date.accessioned
2020-07-24T19:39:45Z
dc.date.available
2020-07-24T19:39:45Z
dc.date.submittedpl
2013-09-27
dc.fieldofstudypl
fizjoterapia
dc.identifier.apdpl
diploma-78469-151135
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/190897
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
RA, Kaltenborn method Evjentha, pain, quality of life
dc.subject.plpl
RZS, metoda Kaltenborna Evjentha, ból, jakość życia
dc.titlepl
Ocena zastosowania terapii manualnej F. Kaltenborna i O. Evjentha w usprawnianiu rąk chorych na RZS w zakresie jakości życia.
dc.title.alternativepl
Evaluate the use of manual therapy F. Kaltenborn and O. Evjentha in strengthening the hands of patients with rheumatoid arthritis in terms of quality of life.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
44
Views per month
Views per city
Warsaw
8
Krakow
4
Lodz
4
Szczecin
4
Bydgoszcz
2
Gdansk
2
Lublin
2
Ostróda
2
Poznan
2
Rzeszów
2

No access

No Thumbnail Available