Problematyka prawnej ochrony nazwy zespołu muzycznego

master
dc.abstract.enThis thesis presents the subject of legal protection of musical band’s name based on juridical communautaire of Polish and foreign courts. The first part of the thesis presents the brief characteristic of logical function of the name. In the next order, the main functions and most common kinds of bands’ names are presented. The second part of the work treats about certain legal spheres in which the band’s name can be protected. The first of these, is the area of copyright law. At this point, the conditions of treating band’s name as a work in the sense of copyright law are analyzed. The latter part of this chapter describes band’s name as a personal right of its members developed from the 23rd article of Polish Civil Code. The following part is devoted entirely to the subject of protection of the band’s name on the basis of the trademark law and registering it as a trademark or service mark. The next part of this chapter treats about the band’s name as a subject of contract law. The possibility of forming a general partnership is also analyzed there. The mentioned analysis of certain law areas were based on the judgments of the Polish High Court (including main verdicts in the cases: I CR 66/77 and I CR 124/88) and the judgments of foreign courts, with particular attention to U.S. courts’ rulings. The main conclusion of this part of the work is stating the complex character of musical ensemble’s name and the possibility of protecting it in the area of at least a few legal spheres. The next chapter presents the most distinctive kinds of conflicts about band’s name and divides them into two general categories: the conflicts within the ensemble and the conflicts between members of the band and the external parties, for instance phonographical companies, television and radio stations or individuals from outside the band. In the summary the complexity of band’s name legal character and variety of possible ways of its protection is emphasized again.pl
dc.abstract.plNiniejsza praca podejmuje temat prawnej ochrony nazwy zespołu muzycznego w oparciu o dorobek orzeczniczy sądów polskich i zagranicznych. W części pierwszej przedstawiono ogólną charakterystykę nazw w rozumieniu logiki formalnej, następnie omówiono znaczenie nazwy w działalności zespołu muzycznego i dokonano przeglądu najczęściej występujących w praktyce rodzajów nazw zespołów muzycznych. W kolejnej części pracy dokonano analizy poszczególnych sfer prawnych, w których możliwe jest objęcie nazwy zespołu muzycznego ochroną. Pierwszą z nich jest prawo autorskie. W tym miejscu dokonano analizy przesłanek uznania nazwy zespołu muzycznego za utwór w rozumieniu prawa autorskiego. W następnej kolejności dokonano omówienia ochrony nazwy zespołu jako dobra osobistego jego członków wypływającej z art. 23 Kodeksu cywilnego. Dalsza część poświęcona została kwestii uzyskania ochrony dla nazwy zespołu na gruncie prawa własności przemysłowej i zarejestrowania jej jako znaku towarowego lub usługowego. Kolejny omówiony aspekt to nazwa zespołu jako przedmiot uregulowań umownych, w tym możliwość zawiązania przez członków zespołu spółki cywilnej. W analizie poszczególnych sfer prawnych oparto się na orzecznictwie polskiego Sądu Najwyższego (w tym wiodących wyroków: I CR 66/77 i I CR 124/88) oraz sądów zagranicznych, ze szczególnym uwzględnieniem orzeczeń sądów Stanów Zjednoczonych Ameryki. Wnioskiem płynącym z tej części pracy jest stwierdzenie złożonego charakteru nazwy zespołu muzycznego jako dobra prawnego i możliwość szukania dla niej ochrony w kilku co najmniej reżimach odpowiedzialności prawnej. W kolejnej części pracy zaprezentowano najbardziej charakterystyczne rodzaje sporów o nazwę zespołu muzycznego i dokonano ich ogólnego podziału na konflikty między samymi członkami zespołu oraz między zespołem a podmiotami zewnętrznymi, takimi jak firmy fonograficzne, stacje telewizyjne i radiowe lub osoby fizyczne spoza zespołu. Także i w tej części przykłady zostały poparte stanami faktycznymi rozpatrywanymi przez sądy polskie i zagraniczne. W podsumowaniu pracy raz jeszcze zwrócono uwagę na złożony charakter nazwy zespołu muzycznego jako dobra prawnego i różne możliwości jej ochrony.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorBarta, Janusz - 127235 pl
dc.contributor.authorSewielski, Łukaszpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerMarcinkowska, Joanna - 130317 pl
dc.contributor.reviewerBarta, Janusz - 127235 pl
dc.date.accessioned2020-07-25T03:53:29Z
dc.date.available2020-07-25T03:53:29Z
dc.date.submitted2014-10-07pl
dc.fieldofstudyprawopl
dc.identifier.apddiploma-90213-114107pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/198490
dc.languagepolpl
dc.subject.enmusical band name legal protectionpl
dc.subject.plochrona prawna nazwy zespołu muzycznegopl
dc.titleProblematyka prawnej ochrony nazwy zespołu muzycznegopl
dc.title.alternativeThe problem of band's name legal protectionpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This thesis presents the subject of legal protection of musical band’s name based on juridical communautaire of Polish and foreign courts. The first part of the thesis presents the brief characteristic of logical function of the name. In the next order, the main functions and most common kinds of bands’ names are presented. The second part of the work treats about certain legal spheres in which the band’s name can be protected. The first of these, is the area of copyright law. At this point, the conditions of treating band’s name as a work in the sense of copyright law are analyzed. The latter part of this chapter describes band’s name as a personal right of its members developed from the 23rd article of Polish Civil Code. The following part is devoted entirely to the subject of protection of the band’s name on the basis of the trademark law and registering it as a trademark or service mark. The next part of this chapter treats about the band’s name as a subject of contract law. The possibility of forming a general partnership is also analyzed there. The mentioned analysis of certain law areas were based on the judgments of the Polish High Court (including main verdicts in the cases: I CR 66/77 and I CR 124/88) and the judgments of foreign courts, with particular attention to U.S. courts’ rulings. The main conclusion of this part of the work is stating the complex character of musical ensemble’s name and the possibility of protecting it in the area of at least a few legal spheres. The next chapter presents the most distinctive kinds of conflicts about band’s name and divides them into two general categories: the conflicts within the ensemble and the conflicts between members of the band and the external parties, for instance phonographical companies, television and radio stations or individuals from outside the band. In the summary the complexity of band’s name legal character and variety of possible ways of its protection is emphasized again.
dc.abstract.plpl
Niniejsza praca podejmuje temat prawnej ochrony nazwy zespołu muzycznego w oparciu o dorobek orzeczniczy sądów polskich i zagranicznych. W części pierwszej przedstawiono ogólną charakterystykę nazw w rozumieniu logiki formalnej, następnie omówiono znaczenie nazwy w działalności zespołu muzycznego i dokonano przeglądu najczęściej występujących w praktyce rodzajów nazw zespołów muzycznych. W kolejnej części pracy dokonano analizy poszczególnych sfer prawnych, w których możliwe jest objęcie nazwy zespołu muzycznego ochroną. Pierwszą z nich jest prawo autorskie. W tym miejscu dokonano analizy przesłanek uznania nazwy zespołu muzycznego za utwór w rozumieniu prawa autorskiego. W następnej kolejności dokonano omówienia ochrony nazwy zespołu jako dobra osobistego jego członków wypływającej z art. 23 Kodeksu cywilnego. Dalsza część poświęcona została kwestii uzyskania ochrony dla nazwy zespołu na gruncie prawa własności przemysłowej i zarejestrowania jej jako znaku towarowego lub usługowego. Kolejny omówiony aspekt to nazwa zespołu jako przedmiot uregulowań umownych, w tym możliwość zawiązania przez członków zespołu spółki cywilnej. W analizie poszczególnych sfer prawnych oparto się na orzecznictwie polskiego Sądu Najwyższego (w tym wiodących wyroków: I CR 66/77 i I CR 124/88) oraz sądów zagranicznych, ze szczególnym uwzględnieniem orzeczeń sądów Stanów Zjednoczonych Ameryki. Wnioskiem płynącym z tej części pracy jest stwierdzenie złożonego charakteru nazwy zespołu muzycznego jako dobra prawnego i możliwość szukania dla niej ochrony w kilku co najmniej reżimach odpowiedzialności prawnej. W kolejnej części pracy zaprezentowano najbardziej charakterystyczne rodzaje sporów o nazwę zespołu muzycznego i dokonano ich ogólnego podziału na konflikty między samymi członkami zespołu oraz między zespołem a podmiotami zewnętrznymi, takimi jak firmy fonograficzne, stacje telewizyjne i radiowe lub osoby fizyczne spoza zespołu. Także i w tej części przykłady zostały poparte stanami faktycznymi rozpatrywanymi przez sądy polskie i zagraniczne. W podsumowaniu pracy raz jeszcze zwrócono uwagę na złożony charakter nazwy zespołu muzycznego jako dobra prawnego i różne możliwości jej ochrony.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Barta, Janusz - 127235
dc.contributor.authorpl
Sewielski, Łukasz
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Marcinkowska, Joanna - 130317
dc.contributor.reviewerpl
Barta, Janusz - 127235
dc.date.accessioned
2020-07-25T03:53:29Z
dc.date.available
2020-07-25T03:53:29Z
dc.date.submittedpl
2014-10-07
dc.fieldofstudypl
prawo
dc.identifier.apdpl
diploma-90213-114107
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/198490
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
musical band name legal protection
dc.subject.plpl
ochrona prawna nazwy zespołu muzycznego
dc.titlepl
Problematyka prawnej ochrony nazwy zespołu muzycznego
dc.title.alternativepl
The problem of band's name legal protection
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
4
Views per month
Views per city
Wroclaw
2
Dublin
1
Rzeszów
1

No access

No Thumbnail Available