Rozumienie przywództwa edukacyjnego w środowisku profesjonalnym. Studium przypadku

master
dc.abstract.enThe subject matter of this thesis is educational leadership at its highest level. I used a case study focusing on the achievement of an aim that reflects upon leadership, its understanding by a headmaster holding the honorary title of Professor of Education.I assumed in my study that the understanding of educational leadership is determined towards the organic paradigm mainly by an independent variable, i.e. the length of professional experience as a teacher. The study carried out indicates that experience confirmed by the title leads to the understanding of leadership in accordance with the organic paradigm characterised by: the key importance of all members of the group, orientation towards leadership itself, and self-management skills. In that model, the organisation draws mainly on the sense of responsibility of all individuals, while power is divided among all members of the organisation.The headmaster holding the title of professor applies a leadership definition consistent with the assumptions of the organic paradigm and his behaviour complies with the declared definition. That conclusion is based on the statements of the interviewed director regarding management, supervision, and group leadership, as confirmed by the nature of his relations with co-workers.pl
dc.abstract.otherPrzedmiotem niniejszej pracy jest przywództwo edukacyjne na najwyższym poziomie. Zastosowałam studium przypadku skupiając się na osiągnięciu celu jakim jest refleksja nad przywództwem, jego rozumieniem przez dyrektora szkoły z honorowym tytułem profesora oświaty. Założyłam w badaniu, że rozumienie przywództwa edukacyjnego jest determinowane w kierunku paradygmatu organicznego głównie przez zmienną niezależną jaką jest staż pracy w zawodzie pedagoga. Z przeprowadzonych badań wynika, że doświadczenie potwierdzone tytułem prowadzi do rozumienia przywództwa w zgodzie z paradygmatem organicznym charakteryzującym się: kluczowym znaczeniem wszystkich członków grupy, nastawieniem na samo przywództwo oraz umiejętności zarządzania sobą. W tym modelu organizacja opiera się głównie na poczuciu odpowiedzialności wszystkich jednostek a władza rozdzielona jest na wszystkich członków organizacji. Dyrektor z tytułem profesora posługuje się definicją przywództwa zgodną z założeniami paradygmatu organicznego a jego zachowanie jest zgodne z deklarowaną definicją. Podstawą tego wniosku są wypowiedzi badanego dyrektora na temat zarządzania, kierowania, przewodzenia w grupie potwierdzone charakterem relacji z współpracownikami.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.contributor.advisorMazurkiewicz, Grzegorz - 130449 pl
dc.contributor.authorTwarogowska, Annapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerSzopa, Andrzej - 132249 pl
dc.contributor.reviewerMazurkiewicz, Grzegorz - 130449 pl
dc.date.accessioned2020-07-14T17:53:50Z
dc.date.available2020-07-14T17:53:50Z
dc.date.submitted2011-09-29pl
dc.fieldofstudyzarządzanie w sektorze publicznympl
dc.identifier.apddiploma-54432-66034pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/169439
dc.subject.enORGANIC PARADIGM – EDUCATIONAL LEADERSHIP – PROFESSOR OF EDUCATION - EDUCATIONAL MANAGEMENTpl
dc.subject.otherPARADYGMAT ORGANICZNY - PRZYWÓDZTWO EDUKACYJNE - PROFESOR OŚWIATY - ZARZĄDZANIE EDUKACYJNEpl
dc.titleRozumienie przywództwa edukacyjnego w środowisku profesjonalnym. Studium przypadkupl
dc.title.alternativeThe Meaning of the educational leadership in the professional environment. Case of studypl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The subject matter of this thesis is educational leadership at its highest level. I used a case study focusing on the achievement of an aim that reflects upon leadership, its understanding by a headmaster holding the honorary title of Professor of Education.I assumed in my study that the understanding of educational leadership is determined towards the organic paradigm mainly by an independent variable, i.e. the length of professional experience as a teacher. The study carried out indicates that experience confirmed by the title leads to the understanding of leadership in accordance with the organic paradigm characterised by: the key importance of all members of the group, orientation towards leadership itself, and self-management skills. In that model, the organisation draws mainly on the sense of responsibility of all individuals, while power is divided among all members of the organisation.The headmaster holding the title of professor applies a leadership definition consistent with the assumptions of the organic paradigm and his behaviour complies with the declared definition. That conclusion is based on the statements of the interviewed director regarding management, supervision, and group leadership, as confirmed by the nature of his relations with co-workers.
dc.abstract.otherpl
Przedmiotem niniejszej pracy jest przywództwo edukacyjne na najwyższym poziomie. Zastosowałam studium przypadku skupiając się na osiągnięciu celu jakim jest refleksja nad przywództwem, jego rozumieniem przez dyrektora szkoły z honorowym tytułem profesora oświaty. Założyłam w badaniu, że rozumienie przywództwa edukacyjnego jest determinowane w kierunku paradygmatu organicznego głównie przez zmienną niezależną jaką jest staż pracy w zawodzie pedagoga. Z przeprowadzonych badań wynika, że doświadczenie potwierdzone tytułem prowadzi do rozumienia przywództwa w zgodzie z paradygmatem organicznym charakteryzującym się: kluczowym znaczeniem wszystkich członków grupy, nastawieniem na samo przywództwo oraz umiejętności zarządzania sobą. W tym modelu organizacja opiera się głównie na poczuciu odpowiedzialności wszystkich jednostek a władza rozdzielona jest na wszystkich członków organizacji. Dyrektor z tytułem profesora posługuje się definicją przywództwa zgodną z założeniami paradygmatu organicznego a jego zachowanie jest zgodne z deklarowaną definicją. Podstawą tego wniosku są wypowiedzi badanego dyrektora na temat zarządzania, kierowania, przewodzenia w grupie potwierdzone charakterem relacji z współpracownikami.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.contributor.advisorpl
Mazurkiewicz, Grzegorz - 130449
dc.contributor.authorpl
Twarogowska, Anna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Szopa, Andrzej - 132249
dc.contributor.reviewerpl
Mazurkiewicz, Grzegorz - 130449
dc.date.accessioned
2020-07-14T17:53:50Z
dc.date.available
2020-07-14T17:53:50Z
dc.date.submittedpl
2011-09-29
dc.fieldofstudypl
zarządzanie w sektorze publicznym
dc.identifier.apdpl
diploma-54432-66034
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/169439
dc.subject.enpl
ORGANIC PARADIGM – EDUCATIONAL LEADERSHIP – PROFESSOR OF EDUCATION - EDUCATIONAL MANAGEMENT
dc.subject.otherpl
PARADYGMAT ORGANICZNY - PRZYWÓDZTWO EDUKACYJNE - PROFESOR OŚWIATY - ZARZĄDZANIE EDUKACYJNE
dc.titlepl
Rozumienie przywództwa edukacyjnego w środowisku profesjonalnym. Studium przypadku
dc.title.alternativepl
The Meaning of the educational leadership in the professional environment. Case of study
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
6
Views per month
Views per city
Dublin
2
Wroclaw
2
Kutno
1
Schwallungen
1

No access

No Thumbnail Available