Polskie systemy wsparcia na rzecz wytwarzania energii z odnawialnych źródeł w świetle unijnych reguł pomocy państwa

master
dc.abstract.enThis paper analyses the problem of Poland's support for renewable energy producers in the context of EU state aid rules. It aims to show, on the one hand, that Poland can grant state aid to such generators despite the prohibition expressed in Article 107 of the Treaty on the Functioning of the European Union, and, on the other hand, using the data on the volume of aid granted and capacity increased in the RES sector, that such aid is necessary to achieve ambitious climate targets and a zero-carbon economy by 2050. The first chapter presents the genesis of the issue - global warming, the efforts of the international community to protect it and the need for the state aid prohibition laid down in Article 107 TFEU.The second chapter presents the support schemes developed so far in the world to support RES, structuring them and presenting the advantages and disadvantages of each of them.The third chapter analyses the EU regulations on state aid in the context of the subject under scrutiny. Taking into account the current jurisprudence of the Court and the Commission, the first part presents the criteria for classifying a given measure as state aid, while the second part presents the principles for granting such a measure in accordance with the law.The fourth chapter subsumes the previous findings in relation to the Polish support systems - the green certificates system and the auction system. It also analyses the impact of aid granted so far on the development of the renewable energy sector in Poland.pl
dc.abstract.plNiniejsza praca poddaje analizie problem wspierania wytwórców energii z odnawialnych źródeł przez Polskę w kontekście unijnych reguł pomocy państwa. Jej celem z jednej strony jest pokazanie, że Polska może udzielać pomocy państwa na rzecz takich wytwórców mimo zakazu wyrażonego w art.107 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, z drugiej zaś na przykładzie danych dotyczących rozmiaru udzielonej pomocy i wzrostu mocy w sektorze OZE, że pomoc taka jest konieczna aby osiągnąć ambitne cele klimatyczne oraz zeroemisyjność gospodarki do 2050r. W rozdziale pierwszym zaprezentowana zostaje geneza zagadnienia- postępujące ocieplenie klimatu, wysiłki międzynarodowej społeczności na rzecz jego ochrony oraz potrzebę zakazu udzielania pomocy państwa ustanowionego w art. 107 TFUE.Rozdział drugi przedstawia modele wsparcia wypracowane dotychczas na świecie w celu wspierania OZE, strukturyzując je i przedstawiając wady i zalety każdego z nich.W trzecim rozdziale przeanalizowane zostają regulacje unijne dotyczące pomocy państwa w kontekście badanej tematyki. Uwzględniając dotychczasowy dorobek orzeczniczy Trybunału i Komisji, w pierwszej części przedstawiono kryteria do uznania danego środka za pomoc państwa, by w drugiej części przedstawić zasady przyznania takiego środka zgodnie z prawem.Rozdział czwarty dokonuje subsumcji wcześniejszych ustaleń w stosunku do polskich systemów wsparcia- systemu zielonych certyfikatów oraz systemu aukcyjnego. Analizowany jest także wpływ udzielonej dotychczas pomocy na rozwój sektora energetyki odnawialnej w Polsce.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorŻurawik, Artur - 200616 pl
dc.contributor.authorJelito, Piotrpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerŻurawik, Artur - 200616 pl
dc.contributor.reviewerDługosz, Tomasz - 127731 pl
dc.date.accessioned2022-06-09T21:32:48Z
dc.date.available2022-06-09T21:32:48Z
dc.date.submitted2022-06-09pl
dc.fieldofstudyprawopl
dc.identifier.apddiploma-159027-243860pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/292907
dc.languagepolpl
dc.subject.enstate aid, RES support schemes, auction system, green certificate system, energy law, climate changes, European Green Dealpl
dc.subject.plpomoc państwa, systemy wspierania OZE, system aukcyjny, system zielonych certyfikatów, prawo energetyczne, zmiany klimatu, Europejski Zielony Ład,pl
dc.titlePolskie systemy wsparcia na rzecz wytwarzania energii z odnawialnych źródeł w świetle unijnych reguł pomocy państwapl
dc.title.alternativePolish support schemes for energy production from renewable sources in the light of EU state aid rulespl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This paper analyses the problem of Poland's support for renewable energy producers in the context of EU state aid rules. It aims to show, on the one hand, that Poland can grant state aid to such generators despite the prohibition expressed in Article 107 of the Treaty on the Functioning of the European Union, and, on the other hand, using the data on the volume of aid granted and capacity increased in the RES sector, that such aid is necessary to achieve ambitious climate targets and a zero-carbon economy by 2050. The first chapter presents the genesis of the issue - global warming, the efforts of the international community to protect it and the need for the state aid prohibition laid down in Article 107 TFEU.The second chapter presents the support schemes developed so far in the world to support RES, structuring them and presenting the advantages and disadvantages of each of them.The third chapter analyses the EU regulations on state aid in the context of the subject under scrutiny. Taking into account the current jurisprudence of the Court and the Commission, the first part presents the criteria for classifying a given measure as state aid, while the second part presents the principles for granting such a measure in accordance with the law.The fourth chapter subsumes the previous findings in relation to the Polish support systems - the green certificates system and the auction system. It also analyses the impact of aid granted so far on the development of the renewable energy sector in Poland.
dc.abstract.plpl
Niniejsza praca poddaje analizie problem wspierania wytwórców energii z odnawialnych źródeł przez Polskę w kontekście unijnych reguł pomocy państwa. Jej celem z jednej strony jest pokazanie, że Polska może udzielać pomocy państwa na rzecz takich wytwórców mimo zakazu wyrażonego w art.107 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, z drugiej zaś na przykładzie danych dotyczących rozmiaru udzielonej pomocy i wzrostu mocy w sektorze OZE, że pomoc taka jest konieczna aby osiągnąć ambitne cele klimatyczne oraz zeroemisyjność gospodarki do 2050r. W rozdziale pierwszym zaprezentowana zostaje geneza zagadnienia- postępujące ocieplenie klimatu, wysiłki międzynarodowej społeczności na rzecz jego ochrony oraz potrzebę zakazu udzielania pomocy państwa ustanowionego w art. 107 TFUE.Rozdział drugi przedstawia modele wsparcia wypracowane dotychczas na świecie w celu wspierania OZE, strukturyzując je i przedstawiając wady i zalety każdego z nich.W trzecim rozdziale przeanalizowane zostają regulacje unijne dotyczące pomocy państwa w kontekście badanej tematyki. Uwzględniając dotychczasowy dorobek orzeczniczy Trybunału i Komisji, w pierwszej części przedstawiono kryteria do uznania danego środka za pomoc państwa, by w drugiej części przedstawić zasady przyznania takiego środka zgodnie z prawem.Rozdział czwarty dokonuje subsumcji wcześniejszych ustaleń w stosunku do polskich systemów wsparcia- systemu zielonych certyfikatów oraz systemu aukcyjnego. Analizowany jest także wpływ udzielonej dotychczas pomocy na rozwój sektora energetyki odnawialnej w Polsce.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Żurawik, Artur - 200616
dc.contributor.authorpl
Jelito, Piotr
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Żurawik, Artur - 200616
dc.contributor.reviewerpl
Długosz, Tomasz - 127731
dc.date.accessioned
2022-06-09T21:32:48Z
dc.date.available
2022-06-09T21:32:48Z
dc.date.submittedpl
2022-06-09
dc.fieldofstudypl
prawo
dc.identifier.apdpl
diploma-159027-243860
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/292907
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
state aid, RES support schemes, auction system, green certificate system, energy law, climate changes, European Green Deal
dc.subject.plpl
pomoc państwa, systemy wspierania OZE, system aukcyjny, system zielonych certyfikatów, prawo energetyczne, zmiany klimatu, Europejski Zielony Ład,
dc.titlepl
Polskie systemy wsparcia na rzecz wytwarzania energii z odnawialnych źródeł w świetle unijnych reguł pomocy państwa
dc.title.alternativepl
Polish support schemes for energy production from renewable sources in the light of EU state aid rules
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
29
Views per month
Views per city
Warsaw
8
Międzychód
4
Poznan
4
Sztum
3
Wroclaw
2
Bielsk Podlaski
1
Buczki
1
Dublin
1
Gmina Zabierzów
1
Jordanow
1

No access

No Thumbnail Available
Collections