Wpływ wyciszenia ADAM17 na potencjał przerzutowania komórek MC38 w modelu in vitro

master
dc.abstract.enADAM17 is a transmembrane disintegrin mettaloprotease. This enzyme function is shedding of many cytokines, growth factors, receptors and adhesion molecules from the cell surface. ADAM17 is involved in control of immune response, cells growth and differentiation, however its high expression is bound up with the process of tumor development. The role of ADAM17 in tumor progression among others, is stimulation of cells proliferation and migration. The aim of this study was to determine the influence of silencing of ADAM17 on the metastasis potential of mouse colon cancer cells MC38 in in vitro model. The first part of this work was to examine ADAM17 influence on cells migration activity. The results confirm that silencing of ADAM17 decreases motility of MC38 cells. The next aim was to determine the effect of ADAM17 silencing on the production of active matrix metalloproteainases, which can take part in the process of cell migration. The outcome of this experiment shows that silencing of ADAM17 lowers the production of MMP-2 and MMP-9.Furthermore it was examined if ADAM17 has any influence of nitric oxide production by MC38 cells under cytokine stimulation. The results demonstrate that silencing of ADAM17 decreases the level of nitric oxide produced by MC38 cells, which is correlated with the expression of inducible nitric oxide synthase. It was also checked if MC38 cells are able to produce interleukin-6, with the negative results.Finally, it was determined if cytokines, INF-γ and TNF-α, have influence on MC38 cells viability and if there are differences between cells with silenced ADAM17 and control. It was shown that this two cytokines significantly decrease MC38 viability, although it is not dependent on ADAM17 expression.pl
dc.abstract.plADAM17 jest transmembranową metaloproteinazą dysintegrynową. Funkcją tego enzymu jest ścinanie licznych cytokin, czynników wzrostu, receptorów i cząsteczek adhezyjnych z powierzchni błony komórkowej. ADAM17 bierze udział w kontrolowaniu odpowiedzi immunologicznej organizmu, wzrostu i różnicowania komórek, ale jego podwyższona ekspresja może być związana ze stanami patologicznymi takimi jak proces nowotworzenia. Rola jaką ADAM17 odgrywa w promocji nowotworów to między innymi stymulacja proliferacji i migracji komórek. Celem niniejszej pracy było zbadanie wpływu wyciszenia ADAM17 na potencjał przerzutowania komórek mysiego raka okrężnicy MC38 w modelu in vitro. Pierwszym etapem pracy było określenie wpływu ADAM17 na aktywność migracyjną komórek MC38. Badania potwierdziły, że wyciszenie ADAM17 w komórkach MC38 obniża aktywność migracyjną. Kolejnym zadaniem było określenie wpływu ADAM17 na produkcję aktywnych metaloproteinaz macierzy zewnątrzkomórkowej, które mogą brać udział w procesie ruchu komórek. Jak się okazało wyciszenie ADAM17 istotnie obniża produkcję MMP-2 i MMP-9. Ponadto sprawdzono czy ADAM17 ma wpływ na wydzielanie tlenku azotu przez komórki MC38 po stymulacji cytokinami. Wyniki wskazują, że komórki z wyciszonym ADAM17 produkują mniejsze ilości tlenku azotu w porównaniu do komórek kontrolnych, co jest skorelowane z ekspresją indukowalnej syntazy tlenku azotu. Podjęto również próbę określenia czy komórki MC38 są zdolne do produkcji IL-6, jednak wyniki tego testu były negatywne. Ostatecznie sprawdzono czy cytokiny INF-γ i TNF-α mają wpływ na żywotność komórek MC38 i czy można zaobserwować różnice pomiędzy komórkami z wyciszonym ADAM17 i kontrolnymi. Uzyskane wyniki wskazują, na wrażliwość komórek na użyte cytokiny, jednak nie jest to skorelowane z ekspresją ADAM17.pl
dc.affiliationWydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologiipl
dc.areaobszar nauk przyrodniczychpl
dc.contributor.advisorStalińska, Krystyna - 132053 pl
dc.contributor.authorStokłosa, Paulinapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WBBBpl
dc.contributor.reviewerZuba-Surma, Ewapl
dc.contributor.reviewerStalińska, Krystyna - 132053 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T08:24:32Z
dc.date.available2020-07-24T08:24:32Z
dc.date.submitted2012-06-26pl
dc.fieldofstudybiotechnologiapl
dc.identifier.apddiploma-67033-80816pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/180461
dc.languagepolpl
dc.subject.enADAM17, metalloproteinases, colon cancerpl
dc.subject.plADAM17, metaloproteinazy, rak jelita grubegopl
dc.titleWpływ wyciszenia ADAM17 na potencjał przerzutowania komórek MC38 w modelu in vitropl
dc.title.alternativeADAM17-silencing influence on MC38 cells metastasis in in vitro modelpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
ADAM17 is a transmembrane disintegrin mettaloprotease. This enzyme function is shedding of many cytokines, growth factors, receptors and adhesion molecules from the cell surface. ADAM17 is involved in control of immune response, cells growth and differentiation, however its high expression is bound up with the process of tumor development. The role of ADAM17 in tumor progression among others, is stimulation of cells proliferation and migration. The aim of this study was to determine the influence of silencing of ADAM17 on the metastasis potential of mouse colon cancer cells MC38 in in vitro model. The first part of this work was to examine ADAM17 influence on cells migration activity. The results confirm that silencing of ADAM17 decreases motility of MC38 cells. The next aim was to determine the effect of ADAM17 silencing on the production of active matrix metalloproteainases, which can take part in the process of cell migration. The outcome of this experiment shows that silencing of ADAM17 lowers the production of MMP-2 and MMP-9.Furthermore it was examined if ADAM17 has any influence of nitric oxide production by MC38 cells under cytokine stimulation. The results demonstrate that silencing of ADAM17 decreases the level of nitric oxide produced by MC38 cells, which is correlated with the expression of inducible nitric oxide synthase. It was also checked if MC38 cells are able to produce interleukin-6, with the negative results.Finally, it was determined if cytokines, INF-γ and TNF-α, have influence on MC38 cells viability and if there are differences between cells with silenced ADAM17 and control. It was shown that this two cytokines significantly decrease MC38 viability, although it is not dependent on ADAM17 expression.
dc.abstract.plpl
ADAM17 jest transmembranową metaloproteinazą dysintegrynową. Funkcją tego enzymu jest ścinanie licznych cytokin, czynników wzrostu, receptorów i cząsteczek adhezyjnych z powierzchni błony komórkowej. ADAM17 bierze udział w kontrolowaniu odpowiedzi immunologicznej organizmu, wzrostu i różnicowania komórek, ale jego podwyższona ekspresja może być związana ze stanami patologicznymi takimi jak proces nowotworzenia. Rola jaką ADAM17 odgrywa w promocji nowotworów to między innymi stymulacja proliferacji i migracji komórek. Celem niniejszej pracy było zbadanie wpływu wyciszenia ADAM17 na potencjał przerzutowania komórek mysiego raka okrężnicy MC38 w modelu in vitro. Pierwszym etapem pracy było określenie wpływu ADAM17 na aktywność migracyjną komórek MC38. Badania potwierdziły, że wyciszenie ADAM17 w komórkach MC38 obniża aktywność migracyjną. Kolejnym zadaniem było określenie wpływu ADAM17 na produkcję aktywnych metaloproteinaz macierzy zewnątrzkomórkowej, które mogą brać udział w procesie ruchu komórek. Jak się okazało wyciszenie ADAM17 istotnie obniża produkcję MMP-2 i MMP-9. Ponadto sprawdzono czy ADAM17 ma wpływ na wydzielanie tlenku azotu przez komórki MC38 po stymulacji cytokinami. Wyniki wskazują, że komórki z wyciszonym ADAM17 produkują mniejsze ilości tlenku azotu w porównaniu do komórek kontrolnych, co jest skorelowane z ekspresją indukowalnej syntazy tlenku azotu. Podjęto również próbę określenia czy komórki MC38 są zdolne do produkcji IL-6, jednak wyniki tego testu były negatywne. Ostatecznie sprawdzono czy cytokiny INF-γ i TNF-α mają wpływ na żywotność komórek MC38 i czy można zaobserwować różnice pomiędzy komórkami z wyciszonym ADAM17 i kontrolnymi. Uzyskane wyniki wskazują, na wrażliwość komórek na użyte cytokiny, jednak nie jest to skorelowane z ekspresją ADAM17.
dc.affiliationpl
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
dc.areapl
obszar nauk przyrodniczych
dc.contributor.advisorpl
Stalińska, Krystyna - 132053
dc.contributor.authorpl
Stokłosa, Paulina
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WBBB
dc.contributor.reviewerpl
Zuba-Surma, Ewa
dc.contributor.reviewerpl
Stalińska, Krystyna - 132053
dc.date.accessioned
2020-07-24T08:24:32Z
dc.date.available
2020-07-24T08:24:32Z
dc.date.submittedpl
2012-06-26
dc.fieldofstudypl
biotechnologia
dc.identifier.apdpl
diploma-67033-80816
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/180461
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
ADAM17, metalloproteinases, colon cancer
dc.subject.plpl
ADAM17, metaloproteinazy, rak jelita grubego
dc.titlepl
Wpływ wyciszenia ADAM17 na potencjał przerzutowania komórek MC38 w modelu in vitro
dc.title.alternativepl
ADAM17-silencing influence on MC38 cells metastasis in in vitro model
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
6
Views per month
Views per city
Wroclaw
2
Dublin
1
Krakow
1
Szczecin
1

No access

No Thumbnail Available