Przestrzeń. Obraz. Rzeczywistość. Fenomeny płynności, interaktywności i iluzoryczności mediów

master
dc.abstract.enThis thesis is devoted to fascinating associations with the visual surface of our reality. Visual paradigm, not without a reason, is examined in terms of changes on the ground which are closely interlinked spheres of human activity, which are also areas of artistic activity and the territories of knowledge. Each activity, as I show farther, always occur in a some concrete space. Extremely important is relationship to pictures which surrounding and are created through the space. Moreover, the relationship to the reality in which a given activity occurs is a different research area for me.Connections between Space, Image and Reality, can be read and interpreted in various ways. Therefore, I propose in sequence an analysis of space, image and reality, based on considerations of theoreticians and artists, on the basis of aesthetics, philosophy, art, and most importantly to show the problem and its reading in regard to the development of techniques and technologies. These relations are also applying to changes in the approach to a phenomenon associated with the evolution and revolution of media techniques, taking into account such phenomena as digitization and convergence.pl
dc.abstract.otherNiniejsza praca poświęcona jest w głównej mierze fascynującym związkom z płaszczyzną wizualną otaczającej nas rzeczywistości. Paradygmat wizualności, nie bez powodu rozpatrywany jest pod kątem przemian jakim ulega na gruncie silnie powiązanych ze sobą sfer ludzkiej aktywności, będących również obszarami działalności artystycznej i terytoriami poznania. Każda aktywność, jak wykazuję dalej, zachodzi w pewnej przestrzeni. Niezmiernie ważny jest jej stosunek do otaczających i tworzonych za jej pośrednictwem obrazów. Ponadto stosunek do rzeczywistości w jakiej dana aktywność zachodzi stanowi dla mnie osobny obszar badawczy.Siatka zależności jaka spowija Przestrzeń, Obraz i Rzeczywistość, może być odczytywana i interpretowana na różnorakie sposoby. W związku z tym proponuję kolejno analizę przestrzeni, obrazu i rzeczywistości w oparciu o rozważania teoretyków i artystów, na gruncie estetyki, filozofii, sztuki, a także co szczególnie ważne pokazanie problemu i jego odczytania w odniesieniu do rozwoju techniki i technologii. Relacje te dotyczą również przemian w podejściu do zjawiska związanego z ewolucją i rewolucją technik medialnych, uwzględniających takie zjawiska jak digitalizacja i konwergencja mediów.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.contributor.advisorPitrus, Andrzej - 131431 pl
dc.contributor.authorSzędzioł, Mariuszpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerWilk, Eugeniusz - 132642 pl
dc.contributor.reviewerPitrus, Andrzej - 131431 pl
dc.date.accessioned2020-07-20T17:42:12Z
dc.date.available2020-07-20T17:42:12Z
dc.date.submitted2011-10-18pl
dc.fieldofstudyfilmoznawstwopl
dc.identifier.apddiploma-60649-64956pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/174248
dc.subject.enSpace, Image, Reality, Illusion, Interactivitypl
dc.subject.otherPrzestrzeń, Obraz, Rzeczywistość, Iluzja, Interaktywnośćpl
dc.titlePrzestrzeń. Obraz. Rzeczywistość. Fenomeny płynności, interaktywności i iluzoryczności mediówpl
dc.title.alternativeSpace. Image. Reality. The liquidity, interactivity and delusion of mediapl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This thesis is devoted to fascinating associations with the visual surface of our reality. Visual paradigm, not without a reason, is examined in terms of changes on the ground which are closely interlinked spheres of human activity, which are also areas of artistic activity and the territories of knowledge. Each activity, as I show farther, always occur in a some concrete space. Extremely important is relationship to pictures which surrounding and are created through the space. Moreover, the relationship to the reality in which a given activity occurs is a different research area for me.Connections between Space, Image and Reality, can be read and interpreted in various ways. Therefore, I propose in sequence an analysis of space, image and reality, based on considerations of theoreticians and artists, on the basis of aesthetics, philosophy, art, and most importantly to show the problem and its reading in regard to the development of techniques and technologies. These relations are also applying to changes in the approach to a phenomenon associated with the evolution and revolution of media techniques, taking into account such phenomena as digitization and convergence.
dc.abstract.otherpl
Niniejsza praca poświęcona jest w głównej mierze fascynującym związkom z płaszczyzną wizualną otaczającej nas rzeczywistości. Paradygmat wizualności, nie bez powodu rozpatrywany jest pod kątem przemian jakim ulega na gruncie silnie powiązanych ze sobą sfer ludzkiej aktywności, będących również obszarami działalności artystycznej i terytoriami poznania. Każda aktywność, jak wykazuję dalej, zachodzi w pewnej przestrzeni. Niezmiernie ważny jest jej stosunek do otaczających i tworzonych za jej pośrednictwem obrazów. Ponadto stosunek do rzeczywistości w jakiej dana aktywność zachodzi stanowi dla mnie osobny obszar badawczy.Siatka zależności jaka spowija Przestrzeń, Obraz i Rzeczywistość, może być odczytywana i interpretowana na różnorakie sposoby. W związku z tym proponuję kolejno analizę przestrzeni, obrazu i rzeczywistości w oparciu o rozważania teoretyków i artystów, na gruncie estetyki, filozofii, sztuki, a także co szczególnie ważne pokazanie problemu i jego odczytania w odniesieniu do rozwoju techniki i technologii. Relacje te dotyczą również przemian w podejściu do zjawiska związanego z ewolucją i rewolucją technik medialnych, uwzględniających takie zjawiska jak digitalizacja i konwergencja mediów.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.contributor.advisorpl
Pitrus, Andrzej - 131431
dc.contributor.authorpl
Szędzioł, Mariusz
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Wilk, Eugeniusz - 132642
dc.contributor.reviewerpl
Pitrus, Andrzej - 131431
dc.date.accessioned
2020-07-20T17:42:12Z
dc.date.available
2020-07-20T17:42:12Z
dc.date.submittedpl
2011-10-18
dc.fieldofstudypl
filmoznawstwo
dc.identifier.apdpl
diploma-60649-64956
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/174248
dc.subject.enpl
Space, Image, Reality, Illusion, Interactivity
dc.subject.otherpl
Przestrzeń, Obraz, Rzeczywistość, Iluzja, Interaktywność
dc.titlepl
Przestrzeń. Obraz. Rzeczywistość. Fenomeny płynności, interaktywności i iluzoryczności mediów
dc.title.alternativepl
Space. Image. Reality. The liquidity, interactivity and delusion of media
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
8
Views per month
Views per city
Warsaw
4
Wroclaw
2
Dublin
1
Szczecin
1

No access

No Thumbnail Available