Poziom życia społeczeństwa w Polsce oczami mediów i ich odbiorców na przykładzie stacji telewizyjnej TVN

master
dc.abstract.enSocial space in which they operate mass media and mass communication processes occur, the system complex and multi-level, in many ways linked to and conditioned subjected to contradictory forces in various ways determining the organization and functioning of individual areas of the system. Social space appoint one hand - actions of human individuals making more or less integrated society, on the other hand - of institutions, forming the foundation of the state as a global form of organization of society. Thus, the category of "world of life" will be here cover the entire social space, where people live on a daily basis and can act "in his own way". In a spontaneous form relationships with other people within the basic social groups - family, neighbors, friends, the local community. Analyzing the role of the media in crisis situations need to put fundamental question: Is the media can cause and trigger crises, so if there are (sometimes) crisis-factor? Briefly speaking: They can cause crises and it happens that cause them. Most often, deliberately and, so to speak, in an atmosphere of social media applause provoke crises within the ruling elites, involving the disclosure of breaking the law by prominent government officials and forcing them to resign from their positions. The pinnacle of the media was of course the Watergate scandal, when a series of articles in the newspaper "Washington Post", proving the participation of President Nixon in organizing and cover-up eavesdropping at the headquarters of his rival in the presidential election led to a series resign (and processes) co-president, ended in 1974. resignation of the president. Apart from the glorious crusades against corrupt politicians media also commit abuses, attacking politicians.pl
dc.abstract.plPrzestrzeń społeczna, w której działają media masowe i zachodzą procesy komunikowania masowego, to układ złożony i wielopoziomowy, wielorako powiązany i uwarunkowany, poddany działaniu sprzecznych sił w rozmaity sposób determinujących organizacje i funkcjonowanie poszczególnych obszarów tego układu. Przestrzeń społeczną wyznaczają z jednej strony - działania poszczególnych jednostek ludzkich tworzących mniej lub bardziej zintegrowane społeczeństwo, a z drugiej strony - działania instytucji, tworzących fundament państwa jako całościowej formy organizacji społeczeństwa. Tak więc, kategoria „świat życia” będzie tu obejmować całą przestrzeń społeczną, w której ludzie żyją na co dzień i mogą działać „po swojemu”, tzn. w sposób żywiołowy kształtować stosunki z innymi ludźmi w obrębie podstawowych grup społecznych - rodziny, sąsiadów, znajomych, społeczności lokalnej. Analizując rolę mediów w sytuacjach kryzysowych trzeba postawić fundamentalne pytanie: Czy media mogą wywoływać i wywołują kryzysy, a więc czy są (bywają) czynnikiem kryzysogennym? Najkrócej rzecz ujmując: Mogą wywoływać kryzysy i zdarza się, że je wywołują. Najczęściej, rozmyślnie i, by tak rzec, w atmosferze aplauzu społecznego media prowokują kryzysy w łonie elit rządzących, polegające na ujawnianiu łamania prawa przez prominentnych urzędników państwowych i zmuszaniu ich do rezygnacji z zajmowanych stanowisk. Szczytowym osiągnięciem mediów była oczywiście afera Watergate, kiedy to seria demaskatorskich artykułów w dzienniku „Washington Post”, dowodzących udziału prezydenta Nixona w organizowaniu i tuszowaniu podsłuchu w kwaterze jego rywala w wyborach prezydenckich, doprowadziła do serii dymisji (i procesów) współpracowników prezydenta, zakończonej w 1974 r. dymisją samego prezydenta. Oprócz chwalebnych krucjat przeciwko skorumpowanym politykom media dopuszczają się również nadużyć, atakując polityków.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorKawka, Maciej - 128720 pl
dc.contributor.authorKościelny, Monikapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerPłaneta, Paweł - 131448 pl
dc.contributor.reviewerKawka, Maciej - 128720 pl
dc.date.accessioned2020-07-26T19:15:20Z
dc.date.available2020-07-26T19:15:20Z
dc.date.submitted2015-10-21pl
dc.fieldofstudydziennikarstwo i komunikacja społecznapl
dc.identifier.apddiploma-102151-160067pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/209106
dc.languagepolpl
dc.subject.ensocial space, the mass media, tvn. the media, the manner, style, spontaneity, media abusepl
dc.subject.plspołeczeństwo, przestrzeń społeczna , media masowe, tvn. media, sposób, styl, żywiołowość, media, nadużyciapl
dc.titlePoziom życia społeczeństwa w Polsce oczami mediów i ich odbiorców na przykładzie stacji telewizyjnej TVNpl
dc.title.alternativeThe level of society in Poland through the eyes of the media and their audiences on the example of the TV station TVNpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Social space in which they operate mass media and mass communication processes occur, the system complex and multi-level, in many ways linked to and conditioned subjected to contradictory forces in various ways determining the organization and functioning of individual areas of the system. Social space appoint one hand - actions of human individuals making more or less integrated society, on the other hand - of institutions, forming the foundation of the state as a global form of organization of society. Thus, the category of "world of life" will be here cover the entire social space, where people live on a daily basis and can act "in his own way". In a spontaneous form relationships with other people within the basic social groups - family, neighbors, friends, the local community. Analyzing the role of the media in crisis situations need to put fundamental question: Is the media can cause and trigger crises, so if there are (sometimes) crisis-factor? Briefly speaking: They can cause crises and it happens that cause them. Most often, deliberately and, so to speak, in an atmosphere of social media applause provoke crises within the ruling elites, involving the disclosure of breaking the law by prominent government officials and forcing them to resign from their positions. The pinnacle of the media was of course the Watergate scandal, when a series of articles in the newspaper "Washington Post", proving the participation of President Nixon in organizing and cover-up eavesdropping at the headquarters of his rival in the presidential election led to a series resign (and processes) co-president, ended in 1974. resignation of the president. Apart from the glorious crusades against corrupt politicians media also commit abuses, attacking politicians.
dc.abstract.plpl
Przestrzeń społeczna, w której działają media masowe i zachodzą procesy komunikowania masowego, to układ złożony i wielopoziomowy, wielorako powiązany i uwarunkowany, poddany działaniu sprzecznych sił w rozmaity sposób determinujących organizacje i funkcjonowanie poszczególnych obszarów tego układu. Przestrzeń społeczną wyznaczają z jednej strony - działania poszczególnych jednostek ludzkich tworzących mniej lub bardziej zintegrowane społeczeństwo, a z drugiej strony - działania instytucji, tworzących fundament państwa jako całościowej formy organizacji społeczeństwa. Tak więc, kategoria „świat życia” będzie tu obejmować całą przestrzeń społeczną, w której ludzie żyją na co dzień i mogą działać „po swojemu”, tzn. w sposób żywiołowy kształtować stosunki z innymi ludźmi w obrębie podstawowych grup społecznych - rodziny, sąsiadów, znajomych, społeczności lokalnej. Analizując rolę mediów w sytuacjach kryzysowych trzeba postawić fundamentalne pytanie: Czy media mogą wywoływać i wywołują kryzysy, a więc czy są (bywają) czynnikiem kryzysogennym? Najkrócej rzecz ujmując: Mogą wywoływać kryzysy i zdarza się, że je wywołują. Najczęściej, rozmyślnie i, by tak rzec, w atmosferze aplauzu społecznego media prowokują kryzysy w łonie elit rządzących, polegające na ujawnianiu łamania prawa przez prominentnych urzędników państwowych i zmuszaniu ich do rezygnacji z zajmowanych stanowisk. Szczytowym osiągnięciem mediów była oczywiście afera Watergate, kiedy to seria demaskatorskich artykułów w dzienniku „Washington Post”, dowodzących udziału prezydenta Nixona w organizowaniu i tuszowaniu podsłuchu w kwaterze jego rywala w wyborach prezydenckich, doprowadziła do serii dymisji (i procesów) współpracowników prezydenta, zakończonej w 1974 r. dymisją samego prezydenta. Oprócz chwalebnych krucjat przeciwko skorumpowanym politykom media dopuszczają się również nadużyć, atakując polityków.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Kawka, Maciej - 128720
dc.contributor.authorpl
Kościelny, Monika
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Płaneta, Paweł - 131448
dc.contributor.reviewerpl
Kawka, Maciej - 128720
dc.date.accessioned
2020-07-26T19:15:20Z
dc.date.available
2020-07-26T19:15:20Z
dc.date.submittedpl
2015-10-21
dc.fieldofstudypl
dziennikarstwo i komunikacja społeczna
dc.identifier.apdpl
diploma-102151-160067
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/209106
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
social space, the mass media, tvn. the media, the manner, style, spontaneity, media abuse
dc.subject.plpl
społeczeństwo, przestrzeń społeczna , media masowe, tvn. media, sposób, styl, żywiołowość, media, nadużycia
dc.titlepl
Poziom życia społeczeństwa w Polsce oczami mediów i ich odbiorców na przykładzie stacji telewizyjnej TVN
dc.title.alternativepl
The level of society in Poland through the eyes of the media and their audiences on the example of the TV station TVN
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
10
Views per month
Views per city
Dublin
2
Wroclaw
2
Grodzisk Mazowiecki
1
Michalowice
1

No access

No Thumbnail Available