Konsumenckie prawo do sądu

master
dc.abstract.enThe European Union legislator has created a system of consumer protection. The system is based on the observation that the position of a consumer as a party to a contract is weaker than his/her professional contractor's. The imbalance between them mostly relates to the bargaining power and the level of knowledge. What is more, consumers often suffer from insufficient awareness of their rights guaranteed by both domestic and European Union Law. The EU legislator provides consumers with rights laid down by substantive provisions of consumer directives which should be transposed by the Member States into their internal law. Nevertheless, according to the European Court of Justice, it is also demanded of the national courts to ensure the full efectiveness of consumer protection due to the fact that factual imbalance between a seller or suplier and a consumer could impede the latter's protection of his/her rights. In order to fulfil their duties, the national courts are therefore obliged to take appropriate measures of its own motion, even if a consumer would not raise his/her substantive objections.The paper is divided into five chapters. The aim of the first one is to make a general comparison between construcions of access to justice laid down mostly in public international law and the construction of consumer's access to justice resulting from the consumer directives interpreted in the light of ECJ's rulings. The second one deals with the problem of a scope of national court's general duty to raise the issue concerning EU law ex officio. These chapters enable to assess whether consumer's access to justice could provides consumers consumers with broader guarantees than those resulting from the acts of law analysed therein.The third chapter includes an answer to the question who can be described as a beneficiary of consumer's access to justice construction. Next chapter covers the analysis of preliminary rulings of the ECJ in order to introduce all the duties imposed on the national courts recognising disputes falling within a scope of consumer directives. The goal of this chapter is also to assess whether the procedural provisions of Polish law are compliant with the system of protection laid down by the EU legislator. The fifth chapter summarises the thesis but also includes some guides which could be used by the national court considering raising of its own motion issues resulting from EU consumer protection law which haven't been discussed by the ECJ yet.pl
dc.abstract.plSystem ochrony praw konsumentów funkcjonujący w prawie Unii Europejskiej oparty jest na założeniu, zgodnie z którym konsument pozostaje słabszą stroną stosunku umownego nawiązanego z przedsiębiorcą. Nierówność pomiędzy nimi wiąże się przede wszystkim z różnicą możliwości negocjacyjnych oraz poziomem wiedzy posiadanej przez strony. Na pozycję konsumenta negatywnie wpływa również często występująca nieświadomość przysługujących mu uprawnień wynikających zarówno z prawa krajowego, jak i prawa Unii Europejskiej.Unijny prawodawca wyposaża konsumentów w uprawnienia wynikające z materialnoprawnych przepisów dyrektyw konsumenckich, które powinny zostać transponowane przez państwa członkowskie do krajowych porządków prawnych. Niemniej jednak, według Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, od sądów krajowych wymagane jest również zapewnienie pełnej skuteczności ochrony praw konsumenta, ponieważ zachodząca pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą faktyczna nierówność mogłaby utrudnić pierwszemu z nich ochronę swych praw. Wykonanie obowiązków nałożonych na sądy krajowe następuje poprzez podjęcie przez nie odpowiednich kroków z urzędu nawet w sytuacji, w której konsument sam nie powołałby się na przysługujące mu materialnoprawne zarzuty.Praca podzielona jest na pięć rozdziałów. Celem pierwszego z nich jest dokonanie ogólnego porównania konstrukcji prawa do sądu w brzmieniu przewidzianym przede wszystkim w aktach prawa międzynarodowego publicznego z konstrukcją konsumenckiego prawa do sadu wynikającą z interpretowanych w świetle orzecznictwa TSUE dyrektyw konsumenckich. Drugi rozdział dotyczy kwestii ogólnego obowiązku zastosowania prawa unijnego z urzędu przez sądy krajowe. Rozdziały te pozwalają dokonać oceny, czy konsumenckie prawo do sądu wyposaża konsumentów w dalej idące uprawnienia niż te, które wynikają z analizowanych w nich aktów prawnych.Trzeci rozdział zawiera odpowiedź na pytanie: komu przysługuje konsumenckie prawo do sądu? Kolejny zaś zawiera analizę orzeczeń prejudycjalnych TSUE dokonaną w celu przedstawienia wszystkich obowiązków nałożonych na sądy krajowe rozpoznające sprawy pozostające w zakresie zastosowania dyrektyw konsumenckich. Celem tego rozdziału jest również ocena obowiązujących w prawie polskim przepisów proceduralnych pod kątem ich zgodności z systemem ochrony praw konsumenta ustanowionym przez unijnego prawodawcę. Piąty rozdział podsumowuje pracę, zawiera jednak również pewne wskazówki dla sądów krajowych rozważających uwzględnienie z urzędu takich przepisów unijnego prawa ochrony konsumenta, które nie były dotychczas przedmiotem orzecznictwa Trybunału.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorPecyna, Marlena - 173744 pl
dc.contributor.authorDybka, Wojciech - 202202 pl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerZoll, Fryderyk - 132933 pl
dc.contributor.reviewerPecyna, Marlena - 173744 pl
dc.date.accessioned2020-07-26T21:58:52Z
dc.date.available2020-07-26T21:58:52Z
dc.date.submitted2016-07-01pl
dc.fieldofstudyprawopl
dc.identifier.apddiploma-105277-144938pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/211650
dc.languagepolpl
dc.subject.enconsumer's access to justice, the European Court of Justice, consumer protection, unfair terms, preliminary ruling, implementation of a directivepl
dc.subject.plkonsumenckie prawo do sądu, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, nieuczciwe postanowienia umowne, orzeczenie prejudycjalne, implementacja dyrektywypl
dc.titleKonsumenckie prawo do sądupl
dc.title.alternativeConsumer's access to justicepl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The European Union legislator has created a system of consumer protection. The system is based on the observation that the position of a consumer as a party to a contract is weaker than his/her professional contractor's. The imbalance between them mostly relates to the bargaining power and the level of knowledge. What is more, consumers often suffer from insufficient awareness of their rights guaranteed by both domestic and European Union Law. The EU legislator provides consumers with rights laid down by substantive provisions of consumer directives which should be transposed by the Member States into their internal law. Nevertheless, according to the European Court of Justice, it is also demanded of the national courts to ensure the full efectiveness of consumer protection due to the fact that factual imbalance between a seller or suplier and a consumer could impede the latter's protection of his/her rights. In order to fulfil their duties, the national courts are therefore obliged to take appropriate measures of its own motion, even if a consumer would not raise his/her substantive objections.The paper is divided into five chapters. The aim of the first one is to make a general comparison between construcions of access to justice laid down mostly in public international law and the construction of consumer's access to justice resulting from the consumer directives interpreted in the light of ECJ's rulings. The second one deals with the problem of a scope of national court's general duty to raise the issue concerning EU law ex officio. These chapters enable to assess whether consumer's access to justice could provides consumers consumers with broader guarantees than those resulting from the acts of law analysed therein.The third chapter includes an answer to the question who can be described as a beneficiary of consumer's access to justice construction. Next chapter covers the analysis of preliminary rulings of the ECJ in order to introduce all the duties imposed on the national courts recognising disputes falling within a scope of consumer directives. The goal of this chapter is also to assess whether the procedural provisions of Polish law are compliant with the system of protection laid down by the EU legislator. The fifth chapter summarises the thesis but also includes some guides which could be used by the national court considering raising of its own motion issues resulting from EU consumer protection law which haven't been discussed by the ECJ yet.
dc.abstract.plpl
System ochrony praw konsumentów funkcjonujący w prawie Unii Europejskiej oparty jest na założeniu, zgodnie z którym konsument pozostaje słabszą stroną stosunku umownego nawiązanego z przedsiębiorcą. Nierówność pomiędzy nimi wiąże się przede wszystkim z różnicą możliwości negocjacyjnych oraz poziomem wiedzy posiadanej przez strony. Na pozycję konsumenta negatywnie wpływa również często występująca nieświadomość przysługujących mu uprawnień wynikających zarówno z prawa krajowego, jak i prawa Unii Europejskiej.Unijny prawodawca wyposaża konsumentów w uprawnienia wynikające z materialnoprawnych przepisów dyrektyw konsumenckich, które powinny zostać transponowane przez państwa członkowskie do krajowych porządków prawnych. Niemniej jednak, według Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, od sądów krajowych wymagane jest również zapewnienie pełnej skuteczności ochrony praw konsumenta, ponieważ zachodząca pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą faktyczna nierówność mogłaby utrudnić pierwszemu z nich ochronę swych praw. Wykonanie obowiązków nałożonych na sądy krajowe następuje poprzez podjęcie przez nie odpowiednich kroków z urzędu nawet w sytuacji, w której konsument sam nie powołałby się na przysługujące mu materialnoprawne zarzuty.Praca podzielona jest na pięć rozdziałów. Celem pierwszego z nich jest dokonanie ogólnego porównania konstrukcji prawa do sądu w brzmieniu przewidzianym przede wszystkim w aktach prawa międzynarodowego publicznego z konstrukcją konsumenckiego prawa do sadu wynikającą z interpretowanych w świetle orzecznictwa TSUE dyrektyw konsumenckich. Drugi rozdział dotyczy kwestii ogólnego obowiązku zastosowania prawa unijnego z urzędu przez sądy krajowe. Rozdziały te pozwalają dokonać oceny, czy konsumenckie prawo do sądu wyposaża konsumentów w dalej idące uprawnienia niż te, które wynikają z analizowanych w nich aktów prawnych.Trzeci rozdział zawiera odpowiedź na pytanie: komu przysługuje konsumenckie prawo do sądu? Kolejny zaś zawiera analizę orzeczeń prejudycjalnych TSUE dokonaną w celu przedstawienia wszystkich obowiązków nałożonych na sądy krajowe rozpoznające sprawy pozostające w zakresie zastosowania dyrektyw konsumenckich. Celem tego rozdziału jest również ocena obowiązujących w prawie polskim przepisów proceduralnych pod kątem ich zgodności z systemem ochrony praw konsumenta ustanowionym przez unijnego prawodawcę. Piąty rozdział podsumowuje pracę, zawiera jednak również pewne wskazówki dla sądów krajowych rozważających uwzględnienie z urzędu takich przepisów unijnego prawa ochrony konsumenta, które nie były dotychczas przedmiotem orzecznictwa Trybunału.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Pecyna, Marlena - 173744
dc.contributor.authorpl
Dybka, Wojciech - 202202
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Zoll, Fryderyk - 132933
dc.contributor.reviewerpl
Pecyna, Marlena - 173744
dc.date.accessioned
2020-07-26T21:58:52Z
dc.date.available
2020-07-26T21:58:52Z
dc.date.submittedpl
2016-07-01
dc.fieldofstudypl
prawo
dc.identifier.apdpl
diploma-105277-144938
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/211650
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
consumer's access to justice, the European Court of Justice, consumer protection, unfair terms, preliminary ruling, implementation of a directive
dc.subject.plpl
konsumenckie prawo do sądu, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, nieuczciwe postanowienia umowne, orzeczenie prejudycjalne, implementacja dyrektywy
dc.titlepl
Konsumenckie prawo do sądu
dc.title.alternativepl
Consumer's access to justice
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
47
Views per month
Views per city
Krakow
10
Dublin
3
Katowice
3
Warsaw
3
Wroclaw
2
Zlotow
2
Rzeszów
1

No access

No Thumbnail Available