MOTYWACJA OSIĄGNIĘĆ A POCZUCIE WŁASNEJ SKUTECZNOŚCI W SPORCIE U OSÓB AKTYWNYCH FIZYCZNIE

master
dc.abstract.enPhysical activity, except that, it is an essential human behavior in terms of its physical health, it also affects his psyche, shaping some character traits that are useful not only in sport but also in everyday life. The aim of this study was to check whether there is a link between physical activity of the individual , the level of his overall achievement motivation and his sense of self-efficacy in sport. The study also aimed at verifying the hypothesis that in this area there are differences between people who practice some form of extra physical activity and those who exhibit a passive attitude in this field. To show this relationship, 80 people who exercise and the same number of physically inactive people were tested using following methods: biographical survey respondent, questionnaire to measure achievement motivation (M.Widerszal-Bazyl) and a questionnaire of self-efficacy in sport (J. F. Sallis). The results confirmed that there is a positive correlation between achievement motivation and sense of self-efficacy in sport. The study also showed that people who exercise are characterized by higher need for performance and greater sense of self-efficacy than passive people, that don’t practicing sport.pl
dc.abstract.plAktywność fizyczna, poza tym, iż jest istotnym zachowaniem człowieka w kontekście jego zdrowia fizycznego, oddziałuje także na jego psychikę, kształtując pewne cechy charakteru, przydatne nie tylko w sporcie, ale także w życiu codziennym. Celem pracy było sprawdzenie, czy istnieje związek między aktywnością fizyczną jednostki a jej poziomem ogólnej motywacji osiągnięć oraz poczuciem własnej skuteczności w sporcie. Badania miały również na celu weryfikację hipotezy zakładającej, że w tym obszarze istnieją różnice między osobami uprawiającymi jakąś formę dodatkowej aktywności ruchowej a osobami, które w tej kwestii przejawiają bierną postawę. Aby pokazać tę zależność przebadano 80 osób ćwiczących oraz taką samą liczbę osób nieaktywnych fizycznie przy wykorzystaniu metod: ankieta biograficzna respondenta, kwestionariusz do mierzenia motywacji osiągnięć (M.Widerszal-Bazyl) oraz kwestionariusz poczucia własnej skuteczności w sporcie (J. F. Sallis). Wyniki potwierdziły istnieje dodatniej korelacji między motywacją osiągnięć a poczuciem własnej skuteczności w sporcie, a także wykazały, że osoby ćwiczące cechuje wyższa potrzeba osiągnięć oraz większe poczucie samoskuteczności osób pasywnych, nie uprawiających sportu.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorNęcki, Zbigniew - 130923 pl
dc.contributor.authorZięba, Anetapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerNęcki, Zbigniew - 130923 pl
dc.contributor.reviewerRosiński, Jerzypl
dc.date.accessioned2020-07-26T23:46:54Z
dc.date.available2020-07-26T23:46:54Z
dc.date.submitted2016-07-05pl
dc.fieldofstudyzarządzaniepl
dc.fieldofstudypsychologia w zarządzaniupl
dc.identifier.apddiploma-107023-200068pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/213328
dc.languagepolpl
dc.subject.enphysical activity, sport, achievement motivation, self-efficacypl
dc.subject.plaktywność fizyczna, sport, motywacja osiągnięć, poczucie własnej skutecznościpl
dc.titleMOTYWACJA OSIĄGNIĘĆ A POCZUCIE WŁASNEJ SKUTECZNOŚCI W SPORCIE U OSÓB AKTYWNYCH FIZYCZNIEpl
dc.title.alternativeAchievement motivation and self-efficacy in sport physically active peoplepl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Physical activity, except that, it is an essential human behavior in terms of its physical health, it also affects his psyche, shaping some character traits that are useful not only in sport but also in everyday life. The aim of this study was to check whether there is a link between physical activity of the individual , the level of his overall achievement motivation and his sense of self-efficacy in sport. The study also aimed at verifying the hypothesis that in this area there are differences between people who practice some form of extra physical activity and those who exhibit a passive attitude in this field. To show this relationship, 80 people who exercise and the same number of physically inactive people were tested using following methods: biographical survey respondent, questionnaire to measure achievement motivation (M.Widerszal-Bazyl) and a questionnaire of self-efficacy in sport (J. F. Sallis). The results confirmed that there is a positive correlation between achievement motivation and sense of self-efficacy in sport. The study also showed that people who exercise are characterized by higher need for performance and greater sense of self-efficacy than passive people, that don’t practicing sport.
dc.abstract.plpl
Aktywność fizyczna, poza tym, iż jest istotnym zachowaniem człowieka w kontekście jego zdrowia fizycznego, oddziałuje także na jego psychikę, kształtując pewne cechy charakteru, przydatne nie tylko w sporcie, ale także w życiu codziennym. Celem pracy było sprawdzenie, czy istnieje związek między aktywnością fizyczną jednostki a jej poziomem ogólnej motywacji osiągnięć oraz poczuciem własnej skuteczności w sporcie. Badania miały również na celu weryfikację hipotezy zakładającej, że w tym obszarze istnieją różnice między osobami uprawiającymi jakąś formę dodatkowej aktywności ruchowej a osobami, które w tej kwestii przejawiają bierną postawę. Aby pokazać tę zależność przebadano 80 osób ćwiczących oraz taką samą liczbę osób nieaktywnych fizycznie przy wykorzystaniu metod: ankieta biograficzna respondenta, kwestionariusz do mierzenia motywacji osiągnięć (M.Widerszal-Bazyl) oraz kwestionariusz poczucia własnej skuteczności w sporcie (J. F. Sallis). Wyniki potwierdziły istnieje dodatniej korelacji między motywacją osiągnięć a poczuciem własnej skuteczności w sporcie, a także wykazały, że osoby ćwiczące cechuje wyższa potrzeba osiągnięć oraz większe poczucie samoskuteczności osób pasywnych, nie uprawiających sportu.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Nęcki, Zbigniew - 130923
dc.contributor.authorpl
Zięba, Aneta
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Nęcki, Zbigniew - 130923
dc.contributor.reviewerpl
Rosiński, Jerzy
dc.date.accessioned
2020-07-26T23:46:54Z
dc.date.available
2020-07-26T23:46:54Z
dc.date.submittedpl
2016-07-05
dc.fieldofstudypl
zarządzanie
dc.fieldofstudypl
psychologia w zarządzaniu
dc.identifier.apdpl
diploma-107023-200068
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/213328
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
physical activity, sport, achievement motivation, self-efficacy
dc.subject.plpl
aktywność fizyczna, sport, motywacja osiągnięć, poczucie własnej skuteczności
dc.titlepl
MOTYWACJA OSIĄGNIĘĆ A POCZUCIE WŁASNEJ SKUTECZNOŚCI W SPORCIE U OSÓB AKTYWNYCH FIZYCZNIE
dc.title.alternativepl
Achievement motivation and self-efficacy in sport physically active people
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
498
Views per month
Views per city
Warsaw
109
Krakow
37
Gdansk
33
Wroclaw
24
Meppel
20
Poznan
20
Opole
14
Katowice
13
Rzeszów
12
Rybnik
11

No access

No Thumbnail Available