Pozycja ustrojowa Rady Ministrów w świetle Konstytucji III Rzeczypospolitej Polskiej

master
dc.abstract.enThe aim of the study is the analysis of the constitutional position of the Council of Ministers in light of the Constitution of the Third Polish Republic. The study was divided into three chapters. The first chapter focuses on the analysis of the executive's structure. The further part relates to the procedures of creating a cabinet and changes undertaken in its composition, concerns the liability of the government and its internal structure. The final part was dedicated to competences realized by a cabinet. An analysis had been undertaken on the basis of normative regulations since the adoption of the present Constitution until the mid decade of the 21st century.pl
dc.abstract.plCelem pracy jest analiza pozycji ustrojowej Rady Ministrów w świetle Konstytucji III Rzeczpospolitej Polskiej. Praca została podzielona na trzy rozdziały. Pierwszy rozdział koncentruje się na analizie struktury władzy wykonawczej. Dalsza część pracy obejmuje procedury formowania oraz dokonania zmian w składzie gabinetu, omawia kwestie odpowiedzialności gabinetu oraz jego strukturę wewnętrzną. Ostatnia część została poświęcona kompetencjom realizowanym przez rząd. Analiza pozycji ustrojowej Rady Ministrów została przeprowadzona w oparciu o regulacje normatywne od momentu uchwalenia obowiązującej Konstytucji do połowy drugiej dekady XXI w.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorKulig, Andrzej - 129687 pl
dc.contributor.authorOlszamowska, Patrycjapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerKulig, Andrzej - 129687 pl
dc.contributor.reviewerGrzybowski, Marian - 128227 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T02:51:02Z
dc.date.available2020-07-27T02:51:02Z
dc.date.submitted2017-10-09pl
dc.fieldofstudyadministracjapl
dc.identifier.apddiploma-110154-128455pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/216172
dc.languagepolpl
dc.subject.enThe Council of Ministers, the government, the Prime Minister, the executivepl
dc.subject.plRada Ministrów, rząd, gabinet, Prezes Rady Ministrów, premier, władza wykonawcza, egzekutywapl
dc.titlePozycja ustrojowa Rady Ministrów w świetle Konstytucji III Rzeczypospolitej Polskiejpl
dc.title.alternativeConstitutional position of the Council of Ministers in light of the Third Polish Republic's Constitutionpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of the study is the analysis of the constitutional position of the Council of Ministers in light of the Constitution of the Third Polish Republic. The study was divided into three chapters. The first chapter focuses on the analysis of the executive's structure. The further part relates to the procedures of creating a cabinet and changes undertaken in its composition, concerns the liability of the government and its internal structure. The final part was dedicated to competences realized by a cabinet. An analysis had been undertaken on the basis of normative regulations since the adoption of the present Constitution until the mid decade of the 21st century.
dc.abstract.plpl
Celem pracy jest analiza pozycji ustrojowej Rady Ministrów w świetle Konstytucji III Rzeczpospolitej Polskiej. Praca została podzielona na trzy rozdziały. Pierwszy rozdział koncentruje się na analizie struktury władzy wykonawczej. Dalsza część pracy obejmuje procedury formowania oraz dokonania zmian w składzie gabinetu, omawia kwestie odpowiedzialności gabinetu oraz jego strukturę wewnętrzną. Ostatnia część została poświęcona kompetencjom realizowanym przez rząd. Analiza pozycji ustrojowej Rady Ministrów została przeprowadzona w oparciu o regulacje normatywne od momentu uchwalenia obowiązującej Konstytucji do połowy drugiej dekady XXI w.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Kulig, Andrzej - 129687
dc.contributor.authorpl
Olszamowska, Patrycja
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Kulig, Andrzej - 129687
dc.contributor.reviewerpl
Grzybowski, Marian - 128227
dc.date.accessioned
2020-07-27T02:51:02Z
dc.date.available
2020-07-27T02:51:02Z
dc.date.submittedpl
2017-10-09
dc.fieldofstudypl
administracja
dc.identifier.apdpl
diploma-110154-128455
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/216172
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
The Council of Ministers, the government, the Prime Minister, the executive
dc.subject.plpl
Rada Ministrów, rząd, gabinet, Prezes Rady Ministrów, premier, władza wykonawcza, egzekutywa
dc.titlepl
Pozycja ustrojowa Rady Ministrów w świetle Konstytucji III Rzeczypospolitej Polskiej
dc.title.alternativepl
Constitutional position of the Council of Ministers in light of the Third Polish Republic's Constitution
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
9
Views per month
Views per city
Wroclaw
2
Dublin
1
Kety
1
Krakow
1
Lodz
1
Lublin
1
Warsaw
1

No access

No Thumbnail Available