Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w świetle rekodyfikacji z 2014 roku w Republice Czeskiej z szczególnym uwzględnieniem jej założenia

master
dc.abstract.enThe aim of this magister work titled "Limited Liability Company in light of recodification 2014 in the Czech Republic, with a particular consideration to its foundation" is an attempt to approximate elected and major changes that occurred with the entry into force of the new Czech Civil Code and the new Czech Commercial Code. Detailed attention is paid to the foundation and the formation of a Limited Liability Company. The magister work also presents the most vital matters concerning the company's governing bodies, the raising and lowering of the company's capital, as well as the issue of termination and the deletion of the company from the commercial register.pl
dc.abstract.plCelem niniejszej pracy magisterskiej pod tytułem“ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w świetle rekodyfikacji z 2014 roku w Republice Czeskiej ze szczególnym uwzględnieniem jej założenia” jest próba przybliżenia wybranych oraz najważniejszych zmian, jakie zaistniały wraz z wejściem w życie nowego czeskiego kodeksu cywilnego oraz nowego czeskiego kodeksu spółek handlowych. Szczegółową uwagę poświęcono założeniu oraz powstaniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. W pracy magisterskiej przedstawiono również najważniejsze sprawy dotyczące organów spółki, podwyższania oraz obniżania jej kapitału zakładowego, a także problematykę ustania oraz wykreślenia spółki z rejestru handlowego.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorWłudyka, Tadeusz - 132679 pl
dc.contributor.authorNiesłanik, Jakubpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerWłudyka, Tadeusz - 132679 pl
dc.contributor.reviewerWoroniecki, Paweł - 199164 pl
dc.date.accessioned2020-07-26T16:16:36Z
dc.date.available2020-07-26T16:16:36Z
dc.date.submitted2015-09-15pl
dc.fieldofstudyprawopl
dc.identifier.apddiploma-99351-125382pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/206545
dc.languagepolpl
dc.subject.enLimited Liability Company, partner, the company's capital, shareholder contribution to the capital of the company, the board, the shareholders' meeting, set up a Limited Liability Companypl
dc.subject.plspółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wspólnik, kapitał zakładowy, wkład wspólnika do kapitału zakładowego spółki, zarząd, zgromadzenie wspólników, założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnościąpl
dc.titleSpółka z ograniczoną odpowiedzialnością w świetle rekodyfikacji z 2014 roku w Republice Czeskiej z szczególnym uwzględnieniem jej założeniapl
dc.title.alternativeLimited Liability Company in light of recodification 2014 in the Czech Republic, with a particular consideration to its foundationpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of this magister work titled "Limited Liability Company in light of recodification 2014 in the Czech Republic, with a particular consideration to its foundation" is an attempt to approximate elected and major changes that occurred with the entry into force of the new Czech Civil Code and the new Czech Commercial Code. Detailed attention is paid to the foundation and the formation of a Limited Liability Company. The magister work also presents the most vital matters concerning the company's governing bodies, the raising and lowering of the company's capital, as well as the issue of termination and the deletion of the company from the commercial register.
dc.abstract.plpl
Celem niniejszej pracy magisterskiej pod tytułem“ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w świetle rekodyfikacji z 2014 roku w Republice Czeskiej ze szczególnym uwzględnieniem jej założenia” jest próba przybliżenia wybranych oraz najważniejszych zmian, jakie zaistniały wraz z wejściem w życie nowego czeskiego kodeksu cywilnego oraz nowego czeskiego kodeksu spółek handlowych. Szczegółową uwagę poświęcono założeniu oraz powstaniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. W pracy magisterskiej przedstawiono również najważniejsze sprawy dotyczące organów spółki, podwyższania oraz obniżania jej kapitału zakładowego, a także problematykę ustania oraz wykreślenia spółki z rejestru handlowego.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Włudyka, Tadeusz - 132679
dc.contributor.authorpl
Niesłanik, Jakub
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Włudyka, Tadeusz - 132679
dc.contributor.reviewerpl
Woroniecki, Paweł - 199164
dc.date.accessioned
2020-07-26T16:16:36Z
dc.date.available
2020-07-26T16:16:36Z
dc.date.submittedpl
2015-09-15
dc.fieldofstudypl
prawo
dc.identifier.apdpl
diploma-99351-125382
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/206545
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Limited Liability Company, partner, the company's capital, shareholder contribution to the capital of the company, the board, the shareholders' meeting, set up a Limited Liability Company
dc.subject.plpl
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wspólnik, kapitał zakładowy, wkład wspólnika do kapitału zakładowego spółki, zarząd, zgromadzenie wspólników, założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
dc.titlepl
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w świetle rekodyfikacji z 2014 roku w Republice Czeskiej z szczególnym uwzględnieniem jej założenia
dc.title.alternativepl
Limited Liability Company in light of recodification 2014 in the Czech Republic, with a particular consideration to its foundation
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
13
Views per month
Views per city
Chandler
4
Wroclaw
2
Dublin
1
Gliwice
1
Shanghai
1

No access

No Thumbnail Available