Krytyka wybranych założeń ideologii narodnictwa rosyjskiego w tekstach Gieorgija Plechanowa

licenciate
dc.abstract.enThis thesis is based mainly on two the most important Plechanow’s works: “Socialism and the Political Struggle” and “Our Differences”, written right after his conversion to Marxism. In my work, I made attempt to analyze critical approach to Narodniks, and answer the question about it rightness. I examined three the most important aspects of Narodnik ideology concluded in selected sources, that is: rural group distraction, capitalism in Russia and vision of assume power in this country (the view of future Russian Revolution). Moreover, to make my work exhaustive, I also presented a sketch of the situation in Russia in the years 1825–1894, enfranchisement reform and the genesis of Russian Narodism.pl
dc.abstract.plPraca została napisana na podstawie dwóch pierwszych prac Plechanowa, już po przejściu na stronę marksizmu tj. Socjalizmie a walce politycznej oraz Naszych rozbieżnościach. Podjęłam się analizie krytyki wystosowanej wobec narodników, starając się dojść do odpowiedzi na pytanie czy była ona słuszna. W pracy badałam trzy najważniejsze aspekty ideologii narodnickiej poruszane w wybranych źródłach tj. rozpadzie gromady wiejskiej, kapitalizmie w Rosji oraz wizji przejęcia władzy w kraju ( obrazie przyszłej rewolucji rosyjskiej). Aby pogłębić rozważania opisałam także zarys sytuacji wewnętrznej w Rosji w latach 1825–1894, reformę uwłaszczeniową oraz genezę narodnictwa rosyjskiego.pl
dc.affiliationWydział Historycznypl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorPopek, Krzysztofpl
dc.contributor.authorSzczęch, Sarapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WH3pl
dc.contributor.reviewerPopek, Krzysztofpl
dc.contributor.reviewerGłębocki, Henryk - 128071 pl
dc.date.accessioned2023-06-30T21:34:01Z
dc.date.available2023-06-30T21:34:01Z
dc.date.submitted2023-06-30pl
dc.fieldofstudyhistoriapl
dc.identifier.apddiploma-166992-292016pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/313367
dc.languagepolpl
dc.subject.enHistory of Russia in the 19th century, Marxism, Russian narodism, capitalism in Russia in the 19th century, the Russian revolution, rural communities, Georgy Plekhanov,pl
dc.subject.plHistoria Rosji w XIX w., marksizm, narodnictwo rosyjskie, kapitalizm w Rosji w XIX w., rewolucja rosyjska, gromada wiejska, Gieorgij Plechanow,pl
dc.titleKrytyka wybranych założeń ideologii narodnictwa rosyjskiego w tekstach Gieorgija Plechanowapl
dc.title.alternativeCriticism of selected assumptions of the ideology of Russian Narodism in the texts of Georgy Plekhanovpl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This thesis is based mainly on two the most important Plechanow’s works: “Socialism and the Political Struggle” and “Our Differences”, written right after his conversion to Marxism. In my work, I made attempt to analyze critical approach to Narodniks, and answer the question about it rightness. I examined three the most important aspects of Narodnik ideology concluded in selected sources, that is: rural group distraction, capitalism in Russia and vision of assume power in this country (the view of future Russian Revolution). Moreover, to make my work exhaustive, I also presented a sketch of the situation in Russia in the years 1825–1894, enfranchisement reform and the genesis of Russian Narodism.
dc.abstract.plpl
Praca została napisana na podstawie dwóch pierwszych prac Plechanowa, już po przejściu na stronę marksizmu tj. Socjalizmie a walce politycznej oraz Naszych rozbieżnościach. Podjęłam się analizie krytyki wystosowanej wobec narodników, starając się dojść do odpowiedzi na pytanie czy była ona słuszna. W pracy badałam trzy najważniejsze aspekty ideologii narodnickiej poruszane w wybranych źródłach tj. rozpadzie gromady wiejskiej, kapitalizmie w Rosji oraz wizji przejęcia władzy w kraju ( obrazie przyszłej rewolucji rosyjskiej). Aby pogłębić rozważania opisałam także zarys sytuacji wewnętrznej w Rosji w latach 1825–1894, reformę uwłaszczeniową oraz genezę narodnictwa rosyjskiego.
dc.affiliationpl
Wydział Historyczny
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Popek, Krzysztof
dc.contributor.authorpl
Szczęch, Sara
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WH3
dc.contributor.reviewerpl
Popek, Krzysztof
dc.contributor.reviewerpl
Głębocki, Henryk - 128071
dc.date.accessioned
2023-06-30T21:34:01Z
dc.date.available
2023-06-30T21:34:01Z
dc.date.submittedpl
2023-06-30
dc.fieldofstudypl
historia
dc.identifier.apdpl
diploma-166992-292016
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/313367
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
History of Russia in the 19th century, Marxism, Russian narodism, capitalism in Russia in the 19th century, the Russian revolution, rural communities, Georgy Plekhanov,
dc.subject.plpl
Historia Rosji w XIX w., marksizm, narodnictwo rosyjskie, kapitalizm w Rosji w XIX w., rewolucja rosyjska, gromada wiejska, Gieorgij Plechanow,
dc.titlepl
Krytyka wybranych założeń ideologii narodnictwa rosyjskiego w tekstach Gieorgija Plechanowa
dc.title.alternativepl
Criticism of selected assumptions of the ideology of Russian Narodism in the texts of Georgy Plekhanov
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
3
Views per month
Views per city
Gdansk
1
Krakow
1
Poznan
1

No access

No Thumbnail Available