“Her şeyi, bulanık, loş aynadan seyreder gibi…” – psychologizm w powieści “Loş Ayna” Hikmeta Erhana Benera.

master
dc.abstract.enThe purpose of this thesis is to attempt to characterise and analyse ways used to create psychologism and distorted image of the world in Hikmet Erhan Bener’s novel entitled Loş Ayna. In the first chapter of this work there is presented literary context of the novel (genesis of psychological novel, literary trend named bunalım and biographical note of the author). The second chapter contains characteristics of characters and presentation of story line. The next chapter contains elaboration of themes used to create characters. The fourth chapter relates to natural world’s and objects’ influence exerted on characters. The last chapter relates to construction and language style of novel.pl
dc.abstract.plCelem niniejszej pracy jest próba scharakteryzowania i dokonania analizy narzędzi użytych do wykreowania psychologizmu i skrzywionego obrazu świata w powieści Hikmeta Erhana Benera Loş Ayna. W pierwszy rozdziale pracy zaprezentowany został kontekst literacki powieści (geneza powieści psychologicznej, nurt bunalım, biografia autora). Drugi rozdział zawiera charakterystykę postaci i prezentacja fabuły utworu. Następny rozdział zawiera omówienie motywów wykorzystanych do kreowania postaci. Czwarty rozdział dotyczy wpływu, jaki na bohaterów wywierają świat przyrody i przedmioty. Ostatni rozdział dotyczy konstrukcji i języka utworu.pl
dc.affiliationWydział Filologicznypl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorZając, Grażyna - 132837 pl
dc.contributor.authorStroemmer-Marchewka, Sabinapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF6pl
dc.contributor.reviewerZając, Grażyna - 132837 pl
dc.contributor.reviewerPodolak, Barbara - 131471 pl
dc.date.accessioned2020-07-26T12:38:45Z
dc.date.available2020-07-26T12:38:45Z
dc.date.submitted2015-07-03pl
dc.fieldofstudyfilologia orientalna - turkologiapl
dc.identifier.apddiploma-95636-126987pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/203161
dc.languagepolpl
dc.subject.enpsychologism, psychological novel , bunalım, Hikmet Erhan Bener, mirrorpl
dc.subject.plpsychologizm, powieść psychologiczna, bunalım, Hikmet Erhan Bener, zwierciadłopl
dc.title“Her şeyi, bulanık, loş aynadan seyreder gibi…” – psychologizm w powieści “Loş Ayna” Hikmeta Erhana Benera.pl
dc.title.alternative“Her şeyi, bulanık, loş aynadan seyreder gibi…” – psychologism in Hikmet Erhan Bener's novel entitled “Loş Ayna”pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The purpose of this thesis is to attempt to characterise and analyse ways used to create psychologism and distorted image of the world in Hikmet Erhan Bener’s novel entitled Loş Ayna. In the first chapter of this work there is presented literary context of the novel (genesis of psychological novel, literary trend named bunalım and biographical note of the author). The second chapter contains characteristics of characters and presentation of story line. The next chapter contains elaboration of themes used to create characters. The fourth chapter relates to natural world’s and objects’ influence exerted on characters. The last chapter relates to construction and language style of novel.
dc.abstract.plpl
Celem niniejszej pracy jest próba scharakteryzowania i dokonania analizy narzędzi użytych do wykreowania psychologizmu i skrzywionego obrazu świata w powieści Hikmeta Erhana Benera Loş Ayna. W pierwszy rozdziale pracy zaprezentowany został kontekst literacki powieści (geneza powieści psychologicznej, nurt bunalım, biografia autora). Drugi rozdział zawiera charakterystykę postaci i prezentacja fabuły utworu. Następny rozdział zawiera omówienie motywów wykorzystanych do kreowania postaci. Czwarty rozdział dotyczy wpływu, jaki na bohaterów wywierają świat przyrody i przedmioty. Ostatni rozdział dotyczy konstrukcji i języka utworu.
dc.affiliationpl
Wydział Filologiczny
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Zając, Grażyna - 132837
dc.contributor.authorpl
Stroemmer-Marchewka, Sabina
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF6
dc.contributor.reviewerpl
Zając, Grażyna - 132837
dc.contributor.reviewerpl
Podolak, Barbara - 131471
dc.date.accessioned
2020-07-26T12:38:45Z
dc.date.available
2020-07-26T12:38:45Z
dc.date.submittedpl
2015-07-03
dc.fieldofstudypl
filologia orientalna - turkologia
dc.identifier.apdpl
diploma-95636-126987
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/203161
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
psychologism, psychological novel , bunalım, Hikmet Erhan Bener, mirror
dc.subject.plpl
psychologizm, powieść psychologiczna, bunalım, Hikmet Erhan Bener, zwierciadło
dc.titlepl
“Her şeyi, bulanık, loş aynadan seyreder gibi…” – psychologizm w powieści “Loş Ayna” Hikmeta Erhana Benera.
dc.title.alternativepl
“Her şeyi, bulanık, loş aynadan seyreder gibi…” – psychologism in Hikmet Erhan Bener's novel entitled “Loş Ayna”
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
13
Views per month
Views per city
Boardman
2
Chandler
2
Dublin
2
Wroclaw
2

No access

No Thumbnail Available