Czynniki kulturowe w biznesie międzynarodowym na przykładzie Japonii.

licenciate
dc.abstract.enThe aim of this bachelor thesis is to answer the question: why investing in Japan is a difficult undertaking and what impact cultural factors have on business? Following a multifaceted analysis of the exit from the Japanese market of two companies: British Vodafone and French Carrefour, it turned out that most of the reasons stem from cultural factors of Japan. Basing on the mistakes of the aforementioned companies, arguments have been formulated in order to explain the difficulties in establishing cooperation with Japanese contractors, and have created a model of ideal foreign investor's behaviour. The most important conclusion is that before starting a business in Japan or any other country, one should know not only the economy and economic conditioning but also cultural background of the country as well as be aware of the fact that these two aspects interpenetrate each other. Conclusion were drawn on the basis of an analysis of source materials such as the consolidated financial results of both companies, and based on scholarly articles, including "Vodafone in Japan" by J. Alcacer for Harvard Business Review, and "Carrefour's Exit from Japan" by Mikkilineni P. for ICMR Center for Management Research.pl
dc.abstract.plCelem pracy jest uzyskanie odpowiedzi na pytanie: dlaczego inwestowanie w Japonii jest trudnym przedsięwzięciem oraz jak duży wpływ na biznes mają czynniki kulturowe kraju? Po wieloaspektowej analizie wycofania się z japońskiego rynku dwóch firm: brytyjskiego Vodafone i francuskiego Carrefour okazało się, że w większości powodem były czynniki kulturowe Japonii. Opierając się na błędach wyżej wymienionych firm zostały wyodrębnione argumenty tłumaczące trudności w nawiązywaniu współpracy z kontrahentami z Japonii oraz stworzono model idealnego zachowania inwestora zza granicy na rynku japońskim. Najważniejszy wniosek mówi, że przed rozpoczęciem biznesu w Japonii, czy każdym innym kraju, należy dokładnie poznać nie tylko gospodarkę i sytuację ekonomiczną, ale również uwarunkowania kulturalne kraju oraz wiedzieć, że te płaszczyzny wzajemnie się przenikają. Wnioski zostały skonstruowane na podstawie analizy materiałów źródłowych takich jak skonsolidowane wyniki finansowe obu przedsiębiorstw, a także w oparciu o artykuły naukowe, miedzy innymi: "Vodafone in Japan" autorstwa J. Alcacer w magazynie Harvard Business Review czy "Carrefour’s Exit from Japan" autorstwa Mikkilineni P. dla ICMR Center for Management Research.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorWyciślak, Sławomir - 132795 pl
dc.contributor.authorMotłoch, Katarzynapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerWyciślak, Sławomir - 132795 pl
dc.contributor.reviewerJedynak, Monika - 128511 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T09:48:18Z
dc.date.available2020-07-27T09:48:18Z
dc.date.submitted2017-10-11pl
dc.fieldofstudyekonomiapl
dc.fieldofstudyfinanse, bankowość, ubezpieczeniapl
dc.identifier.apddiploma-117243-182388pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/222467
dc.languagepolpl
dc.subject.enculture in business – business ethics in Japan – international business – investments in Japanpl
dc.subject.plbiznes międzynarodowy – etyka biznesu Japonii – inwestycje w Japonii – kultura w biznesiepl
dc.titleCzynniki kulturowe w biznesie międzynarodowym na przykładzie Japonii.pl
dc.title.alternativeCultural differences in international business on the example of Japan.pl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of this bachelor thesis is to answer the question: why investing in Japan is a difficult undertaking and what impact cultural factors have on business? Following a multifaceted analysis of the exit from the Japanese market of two companies: British Vodafone and French Carrefour, it turned out that most of the reasons stem from cultural factors of Japan. Basing on the mistakes of the aforementioned companies, arguments have been formulated in order to explain the difficulties in establishing cooperation with Japanese contractors, and have created a model of ideal foreign investor's behaviour. The most important conclusion is that before starting a business in Japan or any other country, one should know not only the economy and economic conditioning but also cultural background of the country as well as be aware of the fact that these two aspects interpenetrate each other. Conclusion were drawn on the basis of an analysis of source materials such as the consolidated financial results of both companies, and based on scholarly articles, including "Vodafone in Japan" by J. Alcacer for Harvard Business Review, and "Carrefour's Exit from Japan" by Mikkilineni P. for ICMR Center for Management Research.
dc.abstract.plpl
Celem pracy jest uzyskanie odpowiedzi na pytanie: dlaczego inwestowanie w Japonii jest trudnym przedsięwzięciem oraz jak duży wpływ na biznes mają czynniki kulturowe kraju? Po wieloaspektowej analizie wycofania się z japońskiego rynku dwóch firm: brytyjskiego Vodafone i francuskiego Carrefour okazało się, że w większości powodem były czynniki kulturowe Japonii. Opierając się na błędach wyżej wymienionych firm zostały wyodrębnione argumenty tłumaczące trudności w nawiązywaniu współpracy z kontrahentami z Japonii oraz stworzono model idealnego zachowania inwestora zza granicy na rynku japońskim. Najważniejszy wniosek mówi, że przed rozpoczęciem biznesu w Japonii, czy każdym innym kraju, należy dokładnie poznać nie tylko gospodarkę i sytuację ekonomiczną, ale również uwarunkowania kulturalne kraju oraz wiedzieć, że te płaszczyzny wzajemnie się przenikają. Wnioski zostały skonstruowane na podstawie analizy materiałów źródłowych takich jak skonsolidowane wyniki finansowe obu przedsiębiorstw, a także w oparciu o artykuły naukowe, miedzy innymi: "Vodafone in Japan" autorstwa J. Alcacer w magazynie Harvard Business Review czy "Carrefour’s Exit from Japan" autorstwa Mikkilineni P. dla ICMR Center for Management Research.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Wyciślak, Sławomir - 132795
dc.contributor.authorpl
Motłoch, Katarzyna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Wyciślak, Sławomir - 132795
dc.contributor.reviewerpl
Jedynak, Monika - 128511
dc.date.accessioned
2020-07-27T09:48:18Z
dc.date.available
2020-07-27T09:48:18Z
dc.date.submittedpl
2017-10-11
dc.fieldofstudypl
ekonomia
dc.fieldofstudypl
finanse, bankowość, ubezpieczenia
dc.identifier.apdpl
diploma-117243-182388
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/222467
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
culture in business – business ethics in Japan – international business – investments in Japan
dc.subject.plpl
biznes międzynarodowy – etyka biznesu Japonii – inwestycje w Japonii – kultura w biznesie
dc.titlepl
Czynniki kulturowe w biznesie międzynarodowym na przykładzie Japonii.
dc.title.alternativepl
Cultural differences in international business on the example of Japan.
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
68
Views per month
Views per city
Warsaw
15
Krakow
10
Poznan
7
Wroclaw
7
Jaraczewo
3
Katowice
3
Lodz
2
Chełm
1
Dublin
1
Gdansk
1

No access

No Thumbnail Available