Profile osobowości a sposób doświadczania własnej cielesności wśród kobiet z syndromem Dorosłego Dziecka Alkoholika

master
dc.abstract.enChildren brought up in alcoholic families may manifest a variety of difficulties in their adult psychosocial behavior. The “ACoA syndrome” does not exist as a clinical diagnosis, but as clinicians said some common characteristics are observed in adult children of alcoholics. The study examined the structure of personality traits among adult women from such families. According to the distinguished personalities’ profiles, the research examined their body self and the depth of traits known as the “ACoA syndrome”. The research has been made on the group of 55 women brought up in alcoholic families and self – identified as ACoA. The control group was made up of 55 women brought up by non – alcoholic parents. Both groups were tested with The NEO Personality Inventory Revised by Paul T.Costa, Robert R. McCrae, The Body Self Questionnaire (J – C scale) by B.Mirucka, The Inventory for Psychological Sex Evaluation (IPP) by A.Kuczyńska and The Typical Characteristics of ACoA Questionnaire.ACOAs were found to display significantly higher level of neuroticism than control group. There were some differences of personality factors over ACOAs, viz. neuroticism, extraversion, openness to experience and agreeableness. ACOAs were divided into three personalities’ profiles: (a) neurotically – extravertic, (b) neurotically – agreeable and (c) highly – neurotic. ACOAs demonstrated a lower level of masculinity than control group, and no differences were seen between profiles. ACOAs appeared significantly lower body self scores and there were differences between each factor of J – C scale than control group. The study shows that the depth of traits known as the “ACOA syndrome” is veritably different according to the distinguished profiles. The highly – neurotic profile reported the highest level of the “ACOA syndrome”.pl
dc.abstract.plDzieci wychowane w rodzinie alkoholowej mogą w okresie dorosłości przejawiać szereg problemów w funkcjonowaniu psychospołecznym. Nie istnieje kliniczne rozpoznanie tzw. „syndromu DDA”, jednak jak wskazują praktycy – istnieje pewna specyficzna konfiguracja cech czy problemów dorosłych osób wywodzących się z takich rodzin. Prezentowana praca jest próbą analizy dorosłych kobiet wychowanych w rodzinie alkoholowej pod względem posiadanej struktury osobowości. Możliwość wyodrębnienia poszczególnych profili osobowościowych zezwala na lepsze zrozumienie różnorodności problemów kobiet DDA. Na dalszym etapie, zbadano jak kobiety z rodzin alkoholowych doświadczają swojej cielesności oraz jakie jest natężenie specyficznych cech DDA w zależności od danej struktury osobowości.W badaniu udział wzięło 55 kobiet wychowanych w rodzinach z problemem alkoholowym, które identyfikowały się jako tzw. Dorosłe Dzieci Alkoholików. Grupę kontrolną stanowiło 55 kobiet bez doświadczenia uzależnienia czy nadużywania alkoholu przez rodzica. Kobiety zostały przebadane Inwentarzem Osobowości NEO – PI – R Paula T.Costy Jr i Roberta R. McCrae, Kwestionariuszem Ja Cielesnego (J – C) B.Miruckiej, Inwentarzem do oceny Płci Psychologicznej (IPP) A.Kuczyńskiej oraz Kwestionariuszem do badania typowych cech Dorosłych Dzieci Alkoholików.Kobiety DDA przejawiają wyższy poziom neurotyczności niż grupa kontrolna. Same kobiety DDA różnią się między sobą czterema czynnikami osobowości, tj. neurotycznością, ekstrawertycznością, otwartością na doświadczenia oraz ugodowością. Wyodrębniono trzy możliwe profile osobowości kobiet DDA: (a) neurotyczno – ekstrawertywny, (b) neurotyczno – ugodowy, (c) wysokoneurotyczny. DDA uzyskują niższy poziom męskości niż grupa kontrolna, nie wykazano jednak różnicy w poziomie męskości pomiędzy profilami. DDA przejawiają głębszy stopień zaburzenia cielesności i różnią się istotnie we wszystkich składnikach skali J – C od grupy kontrolnej. Poziom natężenia cech DDA jest istotnie różny w zależności od danego profilu osobowości. Największe natężenie cech DDA charakteryzuje profil wysokoneurotyczny.pl
dc.affiliationWydział Filozoficznypl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorGierowski, Józef - 129495 pl
dc.contributor.authorStajer, Patrycjapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF5pl
dc.contributor.reviewerGierowski, Józef - 129495 pl
dc.contributor.reviewerŁosiak, Władysław - 130102 pl
dc.date.accessioned2020-07-20T16:52:59Z
dc.date.available2020-07-20T16:52:59Z
dc.date.submitted2011-09-28pl
dc.fieldofstudypsychologiapl
dc.identifier.apddiploma-59821-64211pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/173464
dc.languagepolpl
dc.subject.enAdult Children of Alcoholics (ACA, ACoA), personality, body self, sex role.pl
dc.subject.plDorosłe Dzieci Alkoholików (DDA), osobowość, ja cielesne, płeć psychologiczna.pl
dc.titleProfile osobowości a sposób doświadczania własnej cielesności wśród kobiet z syndromem Dorosłego Dziecka Alkoholikapl
dc.title.alternativePersonality profiles and the body self among women with the "ACoA syndrome"pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Children brought up in alcoholic families may manifest a variety of difficulties in their adult psychosocial behavior. The “ACoA syndrome” does not exist as a clinical diagnosis, but as clinicians said some common characteristics are observed in adult children of alcoholics. The study examined the structure of personality traits among adult women from such families. According to the distinguished personalities’ profiles, the research examined their body self and the depth of traits known as the “ACoA syndrome”. The research has been made on the group of 55 women brought up in alcoholic families and self – identified as ACoA. The control group was made up of 55 women brought up by non – alcoholic parents. Both groups were tested with The NEO Personality Inventory Revised by Paul T.Costa, Robert R. McCrae, The Body Self Questionnaire (J – C scale) by B.Mirucka, The Inventory for Psychological Sex Evaluation (IPP) by A.Kuczyńska and The Typical Characteristics of ACoA Questionnaire.ACOAs were found to display significantly higher level of neuroticism than control group. There were some differences of personality factors over ACOAs, viz. neuroticism, extraversion, openness to experience and agreeableness. ACOAs were divided into three personalities’ profiles: (a) neurotically – extravertic, (b) neurotically – agreeable and (c) highly – neurotic. ACOAs demonstrated a lower level of masculinity than control group, and no differences were seen between profiles. ACOAs appeared significantly lower body self scores and there were differences between each factor of J – C scale than control group. The study shows that the depth of traits known as the “ACOA syndrome” is veritably different according to the distinguished profiles. The highly – neurotic profile reported the highest level of the “ACOA syndrome”.
dc.abstract.plpl
Dzieci wychowane w rodzinie alkoholowej mogą w okresie dorosłości przejawiać szereg problemów w funkcjonowaniu psychospołecznym. Nie istnieje kliniczne rozpoznanie tzw. „syndromu DDA”, jednak jak wskazują praktycy – istnieje pewna specyficzna konfiguracja cech czy problemów dorosłych osób wywodzących się z takich rodzin. Prezentowana praca jest próbą analizy dorosłych kobiet wychowanych w rodzinie alkoholowej pod względem posiadanej struktury osobowości. Możliwość wyodrębnienia poszczególnych profili osobowościowych zezwala na lepsze zrozumienie różnorodności problemów kobiet DDA. Na dalszym etapie, zbadano jak kobiety z rodzin alkoholowych doświadczają swojej cielesności oraz jakie jest natężenie specyficznych cech DDA w zależności od danej struktury osobowości.W badaniu udział wzięło 55 kobiet wychowanych w rodzinach z problemem alkoholowym, które identyfikowały się jako tzw. Dorosłe Dzieci Alkoholików. Grupę kontrolną stanowiło 55 kobiet bez doświadczenia uzależnienia czy nadużywania alkoholu przez rodzica. Kobiety zostały przebadane Inwentarzem Osobowości NEO – PI – R Paula T.Costy Jr i Roberta R. McCrae, Kwestionariuszem Ja Cielesnego (J – C) B.Miruckiej, Inwentarzem do oceny Płci Psychologicznej (IPP) A.Kuczyńskiej oraz Kwestionariuszem do badania typowych cech Dorosłych Dzieci Alkoholików.Kobiety DDA przejawiają wyższy poziom neurotyczności niż grupa kontrolna. Same kobiety DDA różnią się między sobą czterema czynnikami osobowości, tj. neurotycznością, ekstrawertycznością, otwartością na doświadczenia oraz ugodowością. Wyodrębniono trzy możliwe profile osobowości kobiet DDA: (a) neurotyczno – ekstrawertywny, (b) neurotyczno – ugodowy, (c) wysokoneurotyczny. DDA uzyskują niższy poziom męskości niż grupa kontrolna, nie wykazano jednak różnicy w poziomie męskości pomiędzy profilami. DDA przejawiają głębszy stopień zaburzenia cielesności i różnią się istotnie we wszystkich składnikach skali J – C od grupy kontrolnej. Poziom natężenia cech DDA jest istotnie różny w zależności od danego profilu osobowości. Największe natężenie cech DDA charakteryzuje profil wysokoneurotyczny.
dc.affiliationpl
Wydział Filozoficzny
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Gierowski, Józef - 129495
dc.contributor.authorpl
Stajer, Patrycja
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF5
dc.contributor.reviewerpl
Gierowski, Józef - 129495
dc.contributor.reviewerpl
Łosiak, Władysław - 130102
dc.date.accessioned
2020-07-20T16:52:59Z
dc.date.available
2020-07-20T16:52:59Z
dc.date.submittedpl
2011-09-28
dc.fieldofstudypl
psychologia
dc.identifier.apdpl
diploma-59821-64211
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/173464
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Adult Children of Alcoholics (ACA, ACoA), personality, body self, sex role.
dc.subject.plpl
Dorosłe Dzieci Alkoholików (DDA), osobowość, ja cielesne, płeć psychologiczna.
dc.titlepl
Profile osobowości a sposób doświadczania własnej cielesności wśród kobiet z syndromem Dorosłego Dziecka Alkoholika
dc.title.alternativepl
Personality profiles and the body self among women with the "ACoA syndrome"
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
49
Views per month
Views per city
Warsaw
7
Wroclaw
7
Poznan
5
Krakow
4
Katowice
3
Rzeszów
3
Chełm
2
Koszalin
2
Myslenice
2
Bialystok
1

No access

No Thumbnail Available