Indoirańskie innowacje w formach instrumentalu w deklinacjach nominalnych

licenciate
dc.abstract.enIndo-Iranian innovations in the forms of instrumental in the nominal declensions is a linguistic thesis, written with the purpose of explaining some attested forms of instrumental in the nominal declensions in Indo-Iranian languages. In this paper following methods were applied: comparative method and internal reconstruction in order to comprehensively examine the available linguistic data. The paper is based on the original texts written in Avestan, Old Persian and Vedic, to make it possible to establish the findings on the solid evidence. The main text consists of three parts: description of Proto-Indo-European case system together with explanation of the rise of the new cases, summary of the attested forms of instrumental in Indo-Iranian languages and their analysis, characteristics of some chosen syntactic functions of the case in the preserved texts.pl
dc.abstract.plIndoirańskie innowacje w formach instrumentalu w deklinacjach nominalnych to praca językoznawcza, której celem jest wyjaśnienie pochodzenia poświadczonych w językach indoirańskich form instrumentalu w deklinacjach nominalnych. W pracy zastosowano metodę historyczno-porównawczą oraz metodę wewnętrznej rekonstrukcji, aby w wyczerpujący sposób przeanalizować dostępne fakty językowe. Praca powstała w oparciu o teksty źródłowe spisane w językach awestyjskim, staroperskim i wedyjskim, dzięki którym można wnioskować na temat funkcji badanego przypadka. Zasadniczy tekst pracy składa się z trzech części: przedstawienia praindoeuropejskiego systemu przypadków oraz mechanizmów ich powstawania, analizy i wyjaśnienia poświadczonych form instrumentalu w językach indoirańskich oraz charakterystyki jego wybranych funkcji składniowych w oparciu o teksty źródłowe.pl
dc.affiliationWydział Filologicznypl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorMilewska, Iwona - 130622 pl
dc.contributor.authorPodlasiński, Oskarpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF6pl
dc.contributor.reviewerMilewska, Iwona - 130622 pl
dc.contributor.reviewerMarlewicz, Halina - 130347 pl
dc.date.accessioned2020-07-28T02:15:18Z
dc.date.available2020-07-28T02:15:18Z
dc.date.submitted2019-09-23pl
dc.fieldofstudyfilologia orientalna - indologiapl
dc.identifier.apddiploma-135033-175693pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/237188
dc.languagepolpl
dc.subject.enInstrumental, Indo-Iranian linguistics, Case system, Linguistic innovation, Proto-Indo-Europeanpl
dc.subject.plInstrumental, językoznawstwo indoirańskie, system przypadków, innowacje językowe, praindoeuropejskipl
dc.titleIndoirańskie innowacje w formach instrumentalu w deklinacjach nominalnychpl
dc.title.alternativeIndo-Iranian innovations in the forms of instrumental in the nominal declensionspl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Indo-Iranian innovations in the forms of instrumental in the nominal declensions is a linguistic thesis, written with the purpose of explaining some attested forms of instrumental in the nominal declensions in Indo-Iranian languages. In this paper following methods were applied: comparative method and internal reconstruction in order to comprehensively examine the available linguistic data. The paper is based on the original texts written in Avestan, Old Persian and Vedic, to make it possible to establish the findings on the solid evidence. The main text consists of three parts: description of Proto-Indo-European case system together with explanation of the rise of the new cases, summary of the attested forms of instrumental in Indo-Iranian languages and their analysis, characteristics of some chosen syntactic functions of the case in the preserved texts.
dc.abstract.plpl
Indoirańskie innowacje w formach instrumentalu w deklinacjach nominalnych to praca językoznawcza, której celem jest wyjaśnienie pochodzenia poświadczonych w językach indoirańskich form instrumentalu w deklinacjach nominalnych. W pracy zastosowano metodę historyczno-porównawczą oraz metodę wewnętrznej rekonstrukcji, aby w wyczerpujący sposób przeanalizować dostępne fakty językowe. Praca powstała w oparciu o teksty źródłowe spisane w językach awestyjskim, staroperskim i wedyjskim, dzięki którym można wnioskować na temat funkcji badanego przypadka. Zasadniczy tekst pracy składa się z trzech części: przedstawienia praindoeuropejskiego systemu przypadków oraz mechanizmów ich powstawania, analizy i wyjaśnienia poświadczonych form instrumentalu w językach indoirańskich oraz charakterystyki jego wybranych funkcji składniowych w oparciu o teksty źródłowe.
dc.affiliationpl
Wydział Filologiczny
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Milewska, Iwona - 130622
dc.contributor.authorpl
Podlasiński, Oskar
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF6
dc.contributor.reviewerpl
Milewska, Iwona - 130622
dc.contributor.reviewerpl
Marlewicz, Halina - 130347
dc.date.accessioned
2020-07-28T02:15:18Z
dc.date.available
2020-07-28T02:15:18Z
dc.date.submittedpl
2019-09-23
dc.fieldofstudypl
filologia orientalna - indologia
dc.identifier.apdpl
diploma-135033-175693
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/237188
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Instrumental, Indo-Iranian linguistics, Case system, Linguistic innovation, Proto-Indo-European
dc.subject.plpl
Instrumental, językoznawstwo indoirańskie, system przypadków, innowacje językowe, praindoeuropejski
dc.titlepl
Indoirańskie innowacje w formach instrumentalu w deklinacjach nominalnych
dc.title.alternativepl
Indo-Iranian innovations in the forms of instrumental in the nominal declensions
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
13
Views per month
Views per city
Krakow
6
Sanok
3
Wroclaw
2
Dublin
1

No access

No Thumbnail Available