Zaburzenia rozrodu u ssaków z uwzględnieniem patologii ciąży

licenciate
dc.abstract.enReproduction issues are studied from different angles, they are an integral part of the continuation of a given species. Reproductive disorders are a common occurrence of mammals which affect both females and males. The causes of the appearance of the disorder may have various origins. For example, endometritis-pyometer syndrome is one of the most common bitches disease. Cows are an example of livestock females which reproductive disorders most often cause necrotizing endometritis and mastitis. However, in pigs, which are also an example of breeding females, it is a porcine parvovirus, very common in their herds. At this sex, hormonal disorders often causes an abnormal production of germ cells. Males, however, struggles with fertility problems primarily caused by cryptorchidism and testicular diseases such as inflammation and cancer. Environmental factors particularly affect the quality of the stud's semen. That’s why it is so important for breeders that the process of collecting material for insemination takes place in strictly defined conditions, which increases the chance of reproductive success. Pregnancy is the next stage after fertilization and also in this case, there are deviations from the normal course called pathologies. Beginning with ectopic pregnancy, commonly known but rarely detected, through miscarriages caused by stress or bacterial infections, ending with metabolic diseases such as hypoglycemia. Whereas, the appearance of diseases in newborns is often correlated with the course of parturition, the conditions in which the mother was and her diet.pl
dc.abstract.plZagadnienia dotyczące rozrodu są badane pod różnym kątem, stanowią one nieodłączny element kontynuacji danego gatunku. Zaburzenia zdolności do rozrodu są częstym zjawiskiem występującym u ssaków, dotykają one zarówno samice jak i samców. Przyczyny pojawienia się zaburzeń mogą być różnego pochodzenia. Na przykład u suk jednym z najczęstszych schorzeń jest zespół endometritis-pyometra. U samic żyjących w hodowlach, których przykładem są krowy, zaburzenie rozrodu powoduje najczęściej martwicowe zapalenie macicy oraz zapalenie wymienia. Natomiast u świń, które również są przykładem samic hodowlanych jest to parwowirus świń, bardzo powszechny w ich stadach. Nieprawidłową produkcję komórek rozrodczych u tej płci powodują głównie zaburzenia hormonalne. U samców natomiast problemy z płodnością powodują przede wszystkim wnętrostwo oraz schorzenia jąder takie jak zapalenie i nowotwory. Czynniki środowiskowe szczególnie wpływają na jakość nasienia reproduktora. Dlatego tak ważne dla hodowców jest, aby proces pobierania materiału do inseminacji przebiegał w ściśle określonych warunkach, dzięki czemu zwiększa się szansa na sukces reprodukcyjny. Ciąża to kolejny etap po zapłodnieniu i także w jej przypadku zdarzają się odstępstwa od prawidłowego przebiegu zwane patologiami. Począwszy od ciąży pozamacicznej, powszechnie znanej jednak rzadko wykrywanej, poprzez poronienia wywoływane przez stres lub zakażenia bakteryjne, kończąc na chorobach metabolicznych jak hipoglikemia. Pojawienie się natomiast chorób u noworodków często skorelowane jest z przebiegiem porodu, warunkami w jakich przebywała matka oraz jej diety.pl
dc.affiliationWydział Biologiipl
dc.areaobszar nauk przyrodniczychpl
dc.contributor.advisorKruczek, Małgorzata - 129509 pl
dc.contributor.authorKulas, Sarapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WBNOZpl
dc.contributor.reviewerKruczek, Małgorzata - 129509 pl
dc.contributor.reviewerZakrzewska, Marta - 132846 pl
dc.date.accessioned2020-07-28T05:18:21Z
dc.date.available2020-07-28T05:18:21Z
dc.date.submitted2020-07-14pl
dc.fieldofstudybiologiapl
dc.identifier.apddiploma-138693-244402pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/239920
dc.languagepolpl
dc.subject.enmammals, reproductive disorders, pathology of pregnancy, reproductive system diseasespl
dc.subject.plssaki, zaburzenia rozrodu, patologia ciąży, schorzenia układu rozrodczegopl
dc.titleZaburzenia rozrodu u ssaków z uwzględnieniem patologii ciążypl
dc.title.alternativeReproductive disorders of mammals including pathology of pregnancypl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Reproduction issues are studied from different angles, they are an integral part of the continuation of a given species. Reproductive disorders are a common occurrence of mammals which affect both females and males. The causes of the appearance of the disorder may have various origins. For example, endometritis-pyometer syndrome is one of the most common bitches disease. Cows are an example of livestock females which reproductive disorders most often cause necrotizing endometritis and mastitis. However, in pigs, which are also an example of breeding females, it is a porcine parvovirus, very common in their herds. At this sex, hormonal disorders often causes an abnormal production of germ cells. Males, however, struggles with fertility problems primarily caused by cryptorchidism and testicular diseases such as inflammation and cancer. Environmental factors particularly affect the quality of the stud's semen. That’s why it is so important for breeders that the process of collecting material for insemination takes place in strictly defined conditions, which increases the chance of reproductive success. Pregnancy is the next stage after fertilization and also in this case, there are deviations from the normal course called pathologies. Beginning with ectopic pregnancy, commonly known but rarely detected, through miscarriages caused by stress or bacterial infections, ending with metabolic diseases such as hypoglycemia. Whereas, the appearance of diseases in newborns is often correlated with the course of parturition, the conditions in which the mother was and her diet.
dc.abstract.plpl
Zagadnienia dotyczące rozrodu są badane pod różnym kątem, stanowią one nieodłączny element kontynuacji danego gatunku. Zaburzenia zdolności do rozrodu są częstym zjawiskiem występującym u ssaków, dotykają one zarówno samice jak i samców. Przyczyny pojawienia się zaburzeń mogą być różnego pochodzenia. Na przykład u suk jednym z najczęstszych schorzeń jest zespół endometritis-pyometra. U samic żyjących w hodowlach, których przykładem są krowy, zaburzenie rozrodu powoduje najczęściej martwicowe zapalenie macicy oraz zapalenie wymienia. Natomiast u świń, które również są przykładem samic hodowlanych jest to parwowirus świń, bardzo powszechny w ich stadach. Nieprawidłową produkcję komórek rozrodczych u tej płci powodują głównie zaburzenia hormonalne. U samców natomiast problemy z płodnością powodują przede wszystkim wnętrostwo oraz schorzenia jąder takie jak zapalenie i nowotwory. Czynniki środowiskowe szczególnie wpływają na jakość nasienia reproduktora. Dlatego tak ważne dla hodowców jest, aby proces pobierania materiału do inseminacji przebiegał w ściśle określonych warunkach, dzięki czemu zwiększa się szansa na sukces reprodukcyjny. Ciąża to kolejny etap po zapłodnieniu i także w jej przypadku zdarzają się odstępstwa od prawidłowego przebiegu zwane patologiami. Począwszy od ciąży pozamacicznej, powszechnie znanej jednak rzadko wykrywanej, poprzez poronienia wywoływane przez stres lub zakażenia bakteryjne, kończąc na chorobach metabolicznych jak hipoglikemia. Pojawienie się natomiast chorób u noworodków często skorelowane jest z przebiegiem porodu, warunkami w jakich przebywała matka oraz jej diety.
dc.affiliationpl
Wydział Biologii
dc.areapl
obszar nauk przyrodniczych
dc.contributor.advisorpl
Kruczek, Małgorzata - 129509
dc.contributor.authorpl
Kulas, Sara
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WBNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Kruczek, Małgorzata - 129509
dc.contributor.reviewerpl
Zakrzewska, Marta - 132846
dc.date.accessioned
2020-07-28T05:18:21Z
dc.date.available
2020-07-28T05:18:21Z
dc.date.submittedpl
2020-07-14
dc.fieldofstudypl
biologia
dc.identifier.apdpl
diploma-138693-244402
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/239920
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
mammals, reproductive disorders, pathology of pregnancy, reproductive system diseases
dc.subject.plpl
ssaki, zaburzenia rozrodu, patologia ciąży, schorzenia układu rozrodczego
dc.titlepl
Zaburzenia rozrodu u ssaków z uwzględnieniem patologii ciąży
dc.title.alternativepl
Reproductive disorders of mammals including pathology of pregnancy
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
23
Views per month
Views per city
Warsaw
5
Poznan
3
Wroclaw
3
Dublin
2
Szczecin
2
Krakow
1
Lodz
1
Nisko
1
Nowa Iwiczna
1
Swierklaniec
1

No access

No Thumbnail Available