Przełamywanie barier w rozwoju kariery przez osoby niepełnosprawne

licenciate
dc.abstract.enThe aim of the publication is to present and discuss issues related to the career of people with disabilities and the possibility of breaking down barriers in the professional sphere. The key research question is whether the employability of people with disabilities contributes to changing their lifestyles and breaking down mental and social barriers. The analysis included interviews with people who employ people with disabilities and with those who are interested. Additionally, an analysis of data from interviews with famous disabled people was carried out. The work is divided into three parts, the first two chapters focus on the theoretical content that introduces the topic. On the other hand, the third chapter - empirical - contains conclusions from the conducted research, which show that people with disabilities can make a career and break their barriers to success.pl
dc.abstract.plCelem pracy jest przedstawienie i omówienie problematyki związanej z karierą osób z niepełnosprawnością oraz możliwością przełamania barier w sferze zawodowej. Kluczowe pytanie badawcze , odnosi się do tego, czy możliwość zatrudnienia osób z niepełnosprawnością przyczynia się do zmiany ich stylu życia i przełamania barier psychicznych oraz społecznych. Analizie zostały poddane przeprowadzone rozmowy z osobami, które zatrudniają osoby niepełnosprawne oraz z samymi zainteresowanymi. Dodatkowo wykonano analizę danych zastanych z przeprowadzonych wywiadów ze sławnymi osobami niepełnosprawnymi. Praca została podzielona na trzy części, pierwsze dwa rozdziały skupiają się na treściach teoretycznych, wprowadzających w temat. Z kolei rozdział trzeci – empiryczny, zawiera wnioski z przeprowadzonych badań, z których wynika, że osoby z niepełnosprawnością mogą zrobić karierę zawodową, a także przełamać swoje bariery w drodze do osiągnięcia sukcesu.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorKołodziejczyk, Joanna - 200602 pl
dc.contributor.authorWilk, Klaudiapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerKołodziejczyk, Joanna - 200602 pl
dc.contributor.reviewerPeter-Bombik, Katarzyna - 131339 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T22:13:40Z
dc.date.available2020-07-27T22:13:40Z
dc.date.submitted2019-06-25pl
dc.fieldofstudyzarządzaniepl
dc.fieldofstudyzarządzanie w sektorze publicznym i pozarządowympl
dc.identifier.apddiploma-130401-209526pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/233490
dc.languagepolpl
dc.subject.enCAREER – COMUNNICATION - DISABLED PEOPLE - DISABILITY - OVERCOMING BARRIERSpl
dc.subject.plKARIERA – KOMUNIKACJA – NIEPEŁNOSPRAWNI - NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ - PRZEŁAMYWANIE BARIERpl
dc.titlePrzełamywanie barier w rozwoju kariery przez osoby niepełnosprawnepl
dc.title.alternativeOvercoming barriers to career development by disabled peoplepl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of the publication is to present and discuss issues related to the career of people with disabilities and the possibility of breaking down barriers in the professional sphere. The key research question is whether the employability of people with disabilities contributes to changing their lifestyles and breaking down mental and social barriers. The analysis included interviews with people who employ people with disabilities and with those who are interested. Additionally, an analysis of data from interviews with famous disabled people was carried out. The work is divided into three parts, the first two chapters focus on the theoretical content that introduces the topic. On the other hand, the third chapter - empirical - contains conclusions from the conducted research, which show that people with disabilities can make a career and break their barriers to success.
dc.abstract.plpl
Celem pracy jest przedstawienie i omówienie problematyki związanej z karierą osób z niepełnosprawnością oraz możliwością przełamania barier w sferze zawodowej. Kluczowe pytanie badawcze , odnosi się do tego, czy możliwość zatrudnienia osób z niepełnosprawnością przyczynia się do zmiany ich stylu życia i przełamania barier psychicznych oraz społecznych. Analizie zostały poddane przeprowadzone rozmowy z osobami, które zatrudniają osoby niepełnosprawne oraz z samymi zainteresowanymi. Dodatkowo wykonano analizę danych zastanych z przeprowadzonych wywiadów ze sławnymi osobami niepełnosprawnymi. Praca została podzielona na trzy części, pierwsze dwa rozdziały skupiają się na treściach teoretycznych, wprowadzających w temat. Z kolei rozdział trzeci – empiryczny, zawiera wnioski z przeprowadzonych badań, z których wynika, że osoby z niepełnosprawnością mogą zrobić karierę zawodową, a także przełamać swoje bariery w drodze do osiągnięcia sukcesu.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Kołodziejczyk, Joanna - 200602
dc.contributor.authorpl
Wilk, Klaudia
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Kołodziejczyk, Joanna - 200602
dc.contributor.reviewerpl
Peter-Bombik, Katarzyna - 131339
dc.date.accessioned
2020-07-27T22:13:40Z
dc.date.available
2020-07-27T22:13:40Z
dc.date.submittedpl
2019-06-25
dc.fieldofstudypl
zarządzanie
dc.fieldofstudypl
zarządzanie w sektorze publicznym i pozarządowym
dc.identifier.apdpl
diploma-130401-209526
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/233490
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
CAREER – COMUNNICATION - DISABLED PEOPLE - DISABILITY - OVERCOMING BARRIERS
dc.subject.plpl
KARIERA – KOMUNIKACJA – NIEPEŁNOSPRAWNI - NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ - PRZEŁAMYWANIE BARIER
dc.titlepl
Przełamywanie barier w rozwoju kariery przez osoby niepełnosprawne
dc.title.alternativepl
Overcoming barriers to career development by disabled people
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
12
Views per month
Views per city
Dublin
2
Wroclaw
2
Kozienice
1
Ligota Czamborowa
1
Poznan
1
Szczecin
1
Warsaw
1

No access

No Thumbnail Available